Педагогічна рада в сучасній школі

Педагогічна рада в сучасній школі

1. Александрова В. С. Педагогічна рада «Шляхи формування компетентностей учнів» / В. С. Александрова // Управління школою. – 2008. – №6. – С. 2-6.
2. Андрієнко Т. Педагогічна рада – педагогічний ринг «Роль особистості класного керівника у формуванні творчо працездатного учнівського коллективу» / Т. Андрієнко // Завуч (Шк. світ). – 2008. – № 14.– С. 4-8.
3. Бахтиярова Л. Педсовет на тему «Трудовое воспитание школьников» / Л. Бахтиярова // Воспитание школьников. – 2008. –№2. – С. 8-12.
4. Білоус І. Педрада – усний журнал / І. Білоус // Завуч (Шк. світ). – 2009. – №13. – С. 1-16. – (Вкладка).
5. Богданова Л. Нетрадиційна педрада знаходить виходи / Л. Богданова // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №25-26. – С. 18-25.
6. Боговєсова О. Педагогічна рада : захист ідей / О. Боговєсова // Директор школи (Шк. світ). – 2007. – №5. – С. 13-16.
7. Бондар Г. Який він – сучасний учень?: педагогічна рада – ділова гра / Г. Бондар // Завуч (Шк. світ). –2008. – №27. – С. 16-22.
8. Вальчевська Ж. Системний аналіз діяльності учнів : методична розробка педагогічної ради в школі / Ж. Вальчевська // Управління освітою (Шк. світ). – 2007. – №11. – С. 14-20. – (Вкладка).
9. Васильєва Л. Алгоритм педагогічної ради / Л. Васильєва // Завуч (Шк. світ). –   2008. – №4. – С. 4-9.
10. Вороніна Н. Усе починається з педагогічної ради. Організація навчально-виховного процесу в умовах інтеграції традиційної та особистісно орієнтованої освіти / Н. Вороніна // Управління освітою (Шк. світ). – 2006. – №13-14. – С. 8-11.
11. Все про педраду / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
12. Голуб І. Реалістичне виховання через гімназійні клуби та об'єднання: педагогічна рада / І. Голуб // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №28. – С. 10-16.
13. Гужва О. І. Педагогічна рада «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації навчально-виховного процесу ліцею» / О. І. Гужва // Управління школою. – 2008. – №6. – С. 7-10.
14. Дзюба Т. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи / Т. Дзюба // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №21-22. – С. 46-58.
15. Дубровкіна О. Б. Педагогічна рада. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентності особистості / О. Б. Дубровкіна // Управління школою (Основа). – 2008. – №33. – С. 27-31.
16. Євдошенко Г. Нетрадиційні форми проведення педагогічної ради / Г. Євдошенко // Директор школи ( Шк. світ). – 2006. – №10-11. – С. 10-12.
17. Євтушенко Ф. Вплив атестації на самовдосконалення, саморозвиток особистості   педагога : педагогічна рада / Ф. Євтушенко // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №47. – С. 17-19.
18. Жихарєва Т. А. Використання нових технологій при підготовці й проведенні педагогічних рад / Т. А.Жихарєва // Управління школою (Основа). – 2006. – №6. – С. 11-15.
19. Жихарєва Т. А. Проектні технології у діяльності педагогічної ради / Т. А.Жихарєва // Управління школою (Основа). – 2008. –№15. – С. 17-25.
20. Золотухіна С. Т. Педагогічна рада : історія і досвід / С. Т.Золотухіна, О. І.Онипченко. – Х. : Основа, 2008. – 176 с.
21. Катаєва Т. Т. Педагогічна рада. Формування екологічної культури особистості / Т. Т. Катаєва // Виховна робота в школі. – 2008. – №11. – С. 26-29.
22. Конькова С. Нетрадиційна форма педради / С. Конькова // Відкритий урок. – 2007. – №1. – С. 12-17.
23. Косминська С. Педагогічна рада «Шляхи розвитку творчої особистості учнів» : із досвіду Одеської Маріїнської гімназії / С. Косминська // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №16. – С. 30-34.
24.  Лукасевич В. Педагогічна рада – рольова гра / В. Лукасевич // Директор школи (Шк. світ). – 2008. –№36. – С. 9-13.
25. Моделі сучасної педагогічної ради // Завуч (Шк. світ). – 2009. – №5. – С. 1-16. –(Вкладка).
26. Нетрадиційні засідання педагогічної ради // Сучасна школа України. – 2009. – №10. – С. 3-60.
27. Носова Н. Педрада – «Мозковий штурм» / Н. Носова // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №19. – С. 9-11.
28. Пам’ятки організаторам педагогічних рад // Завуч (Шк. світ ). – 2005. – №12. – С. 18.
29. Педагогический совет в школе : опыт, проблемы : учеб.-метод. пособ. / под ред. Ф. П. Черноусовой. – М. : Педагогическое общество России, 2007. – 80 с.
30. Педагогічна рада // Директор школи (Шк. світ). – 2009. – №12. – С. 124.
31. Педагогічна рада // Управління школою (Основа). – 2006. – №7. – С. 2-22.
32. Педагогічна рада / упоряд. Н. Мурашко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – Ч. 1. - 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
33. Педагогічна рада / упоряд. Н. Мурашко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – Ч. 2. - 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
34. Педагогічна рада з використанням мультимедіа // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №29. – С 1-12. – (Вкладка).
35. Первушина І. І. Складові підготовки та проведення педагогічної ради / І. І. Первушина // Управління школою (Основа). – 2008. –№15. – С. 7-13.
36. Підгребя Н. Педагогічна рада «Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів»: з використанням мультимедіа / Н. Підгребя // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №29. – (Вкладка).
37. Піхуля І. В. Інтерактивні технології при проведенні педагогічних нарад / І. В. Піхуля // Виховна робота в школі. – 2007. – №9. – С. 11-20.
38. Подмазін С. Технологія підготовки і проведення педагогічної ради / С. Подмазін // Завуч (Шк. світ). – 2009. – №1. – С. 31-32.
39. Прокопчук І. Без агресїі : педагогічна рада / І. Прокопчук // Шкільний світ. – 2008. – №42. – С. 5-6.
40. Рачок Т. М. Все про педагогічну раду / Т. М. Рачок // Управління школою (Основа). – 2006. – №16-18. – С. 12-22.
41. Рольова гра : засідання педради // Школа (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 69-71.
42. Сільченко В.  Психологічні засоби стимулування учнів до самореалізації: до педради / В. Сільченко // Психолог (Шк. світ). – 2008. – №16. – С. 3-9.   
43. Ткачова Л. П. Педагогічна рада «Організація виховної роботи щодо формування ключових компетенцій учнів як умова їх ефективної самореалізації» / Л. П. Ткачова // Виховна робота в школі. – 2008. – №11. – С. 22-25.
44. Фролова С. В. Педагогический совет: что нужно знать каждому руководителю / С. В. Фролова. – М. : Сентябрь, 2007. – 160 с. – (Б-ка журн. «Директор школы»; вып. 8 ).

Довідка виконана 26.12.2011. Виконавець Михайленко О. 

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
151617 18 19 20 21
22232425262728
293031