Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Ефективність управлінських інформаційних систем. Управлінське консультування

Ефективність управлінських інформаційних систем. Управлінське консультування

Ефективність управлінських інформаційних систем. Управлінське консультування

 1. Андрієць В. С. Економічна сутність фінансового планування / В. С. Андрієць // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 4. - С. 22-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Атаманчук Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - № 3. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бетехін О.В. Пріоритети розвитку консалтингових послуг в Україні / О. В. Бетехін // Фондовий ринок. – 2010. - № 19. – С. 30-32.
 4. Бехтін О. В. Методи отримання інформації у консалтингу - мережі експертів / О. В. Бетехтін // Економіка та держава . - 2010. - № 8. - С. 85-86. - Бібліогр. у кінці ст.
 5. Бондаренко О. В. Проектування та ефективність впровадження інформаційних систем обліку, аналізу, аудиту / О. В. Бондаренко // Вісник Одеського національного університету. Сер., Економіка. - 2015. - № 20 вип.2/1. - С. 171-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Борисенко А. А. Оценка эффективности информационных систем / А. А. Борисенко, А. Н. Скаковская, А. Е. Горячев // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С. 480-483. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Буханевич А. І. Надання державно-управлінських послуг населенню як одна із форм налагодження діалогу влади та громадськості / А. І. Буханевич // Економіка та держава. – 2010. -  № 7. – С. 120-122.
 8. Гончарова М. Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку / М. Л. Гончарова // Актуальні проблеми економіки . - 2015. - № 2. - С. 136-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Данилевська-Жугунісова О. Є. Принципи фінансового планування / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 5. - С. 86-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Закон України «Про державну статистику»  : від 17 вересня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 43. -  Ст. 608.
 11. Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В. В. Зимовець ; відп. ред. А. І. Даниленко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 355 с. : рис., табл
 12. Крикун О. А. Содержательные области управленческого консультирования по процессам / О. А. Крикун // Кримський економічний вісник . - 2014. - № 6. - С. 89-92. - Библиогр. в конце ст.
 13. Кудинов І. Сутність і роль управлінського консультування в сучасних умовах / І. Кудінова // Персонал. – 2008. - № 2. – С. 63-65.
 14. Кузьміна О. М. Планування розвитку управлінських інформаційних систем / О. М. Кузьміна, О. О. Горовенко // Молодий вчений. - 2014. - № 12. - С. 175-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Левіщенко О. С. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу / О. С. Левіщенко // Актуальні проблеми економіки . - 2013. - № 10. - С. 146-152 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Матюха М. М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності / М. М. Матюха // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 36-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Матюха М. М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем / М. М. Матюха // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 230-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Мирошниченко И. В. Методика классификации статистических измерительных задач при проектировании систем обработки экспериментальных данных / И. В. Мирошниченко // Молодий вчений. - 2015. - № 4 ч.1. - С. 11-15 : табл. - Библиогр. в конце ст.
 19. Москаленко Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 273-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Мочона Л. Г. Уточнення сучасного змісту та функцій контролінгу / Л. Г. Мочона // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - № 19 вип.3/2. - С. 135-139 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Олійченко І. М. Моделювання інформаційних процесів в органах державної влади / І. М. Олійченко // Держава та регіони. Сер., Державне управління . - 2011. - № 1. - С. 88-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 407 с. : рис., табл
 23. Тур О. Консультаційна послуга як юридична категорія / О. Тур // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 7. - С. 15-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Управлінський консалтинг : підручник [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 335 с. : рис., табл.
 25. Чернадчук Т. О. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери України / Т. О. Чернадчук // Держава і право. - 2011. - № 52. - С. 240-247. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 11.01.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031