Економічний простір регіону

Економічний простір регіону

1. Астапова К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ / К. Астапова // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 1. - С. 95-99.
2. Березовська І. Правові механізми інтеграції в рамках європейського економічного простору : досвід для України / І. Березовська // Право України. - № 8. -  С. 236-244.
3. Біла С. О Консолідація економічного простору регіонів - основа зміцнення економічного суверенітету України / С. О. Біла, О. В. Шевченко, І. В. Жук // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 2. - С. 98-109.
4. Бульвінський А. Проект Єдиного економічного простору : російське та українське бачення / А. Бульвінський // Віче. - 2009. - № 18. - С. 14-17.
5. Бутко М. Методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі / М. Бутко, В. Мащенко, О. Михайленко // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів / В. Василенко // Економіка України. - 2008. - № 9. - С. 4-17.
7. Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України / О. Віленчук // Економіка України. - 2009. - № 3. - С. 80-87.
8. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського / А.  Гальчинський // Економіка України. - 2010. - № 5. -  С. 16-29.
9. Горчакова О. М. Концепція конструктивної економіки / О. М. Горчакова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. -  С. 17-24.
10.  Економіка України в умовах глобалізації: монографія / за ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської, вступ. сл. Б. Є. Патон. - Чернівці : Книги - ХХI, 2009. - 527 с
11.  Ібатуллін Ш. Використання фракталів у дослідженні структури економічного простору / Ш. Ібатуллін // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 46-48.
12. Кифяк В.Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: монографія / В. Ф. Кифяк ; М-во економіки України, Н.-д. економ. ін-т. - К. ; Чернівці : Книги - ХХI, 2010. - 427 с.
13.  Косарев О. Й. Формування економічного простору авіакомпанії / О. Й. Косарев, В. М. Парій // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. -  С. 113-118.
14.  Омельченко А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір / А. Омельченко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 7. - С. 42-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
15.  Плескач В. Л. Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір / В. Л. Плескач // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 89-95.
16. Регіон як одиниця соціально-економічного простору // Національна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Круш [та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Каравела : Піча Ю. В., 2008. - 427 с.
17. Трансформація моделі економіки України : Iдеологiя, протирiччя, перспективи. - К. : Логос, 1999. - 497 c.
18. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячолiть : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко [та ін.] ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2002. - 470 c.
19.  Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України : теоретичні проблеми і практичні завдання / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст. - 2011. - N 5. - С. 17-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Шульц С. Нова модель районування економічного простору України / С. Шульц, М. Максимчук // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 9-12.
21. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/61.pdf - Пепа Т.В. Просторовий розвиток регіональних соціально-економічних систем в контексті державної регіональної політики

Довідка виконана 14.02.2012 . Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031