Економіка Японії : вчора, сьогодні, завтра

Економіка Японії : вчора, сьогодні, завтра

 1. Бабенко І.  Японські митні правила / І. Бабенко // Діловий вісник = Business herald. - 2011. - N 2. - С. 29.
 2. Бойко А. В. Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання в Україні / А. В. Бойко // Економіка і прогнозування. - 2013. - N 4. - С. 91-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бортницький В.  США і Японія: еволюція національних інноваційних систем та їхня роль у процесі економічного зростання / В. Бортницький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 4. - С. 70-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Бортницький В. А.  Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії / В. А. Бортницький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - N 11. - С. 95-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Бусарєва Т. Г.  Інтегративний характер податкового регулювання інвестиційних процесів азійських країн на прикладі Китаю та Японії / Т. Г. Бусарєва // Економіка та держава. - 2011. - N 11. - С. 34-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Власов В. В. Япония : производственная инфраструктура  / В.В. Власов. - М. : Наука, 1991. - 180 c.
 7. Гайда І. О. Інноваційна політика Японії та методи її стимулювання / І. О. Гайда // Крымский экономический вестник. - 2015. - N 2. - С. 36-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Галан Н. І. Японські університети у "потрійній спіралі": приклад Тохоку / Н. І. Галан // Наука та інновації. - 2010. - N3. - С. 55-65.
 9. Головина А.  Акио Морита - бунтарь в сфере бизнеса и менеджмента / А. Головина // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - N 3. - С. 93-94. - Библиогр. в конце ст.
 10. Гужва І. Ю. Моделі державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в країнах світу та Україні / І. Ю. Гужва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - N 4. - С. 23-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Диба О. Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку Китаю та Японії / О. Диба // Банківська справа. - 2016. - N 2. - С. 19-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Дячек В. В. Порівняльний аналіз державного індикативного управління в розвинених країнах на сучасному етапі / В. В. Дячек // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - N 19 вип.2/1. - С. 97-104 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Зінько Н. Я.  Інструменти стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Індії, Ірландії, Сингапуру, Фінляндії, Японії) / Н. Я. Зінько // Регіональна економіка. - 2006. - N4. - С. 220-226. - Библиогр. в конце ст.
 14. Іванюта П. В.  Особливості державного формування системи управління якістю в Японії / П. В. Іванюта // Економіка та держава. - 2010. - N10. - С. 144-147. - Бібліогр. у кінці ст.
 15. Ігнатьєв П. Японія: портрет однієї країни / П. Ігнатьєв // Зовнішні справи. - 2016. - N 4. - С. 44-47 : фотогр. ; № 5. - С. 54-57 : фотогр. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Канамори Хисао. Япония - мировая экономическая держава / Хисао Канамори, Дзюн Вада ; пер. с яп. и вступ. ст. В. Б. Рамзеса, отв. ред. В. Н. Хлынов. - М. : Наука, Гл. ред. восточ. лит., 1986. - 237, [3] с. : рис., табл.
 17. Карп'юк О. П.  Національні моделі стимулювання інноваційного процесу / О. П. Карп'юк // Стратегічні пріоритети. - 2013. - N 3. - С. 46-50 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи. - 2011. - N 3. - С. 30-34 : табл.
 19. Кравцевич А. И. Общественное предпринимательство в Японии / А. И. Кравцевич. - М. : Наука, 1988. - 299 c.
 20. Кушнір Н. О. Сучасні зовнішньоекономічні зв'язки Європейського Союзу / Н. О. Кушнір, В. В. Химинець // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 10. - С. 37-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Мещеряков А.  Модернизационный опыт Японии / А.  Мещеряков // Знание - сила. - 2010. - N10. - С. 71-78.
 22. Микитюк І. Моделі казначейського виконання бюджету / І. Микитюк // Казна України. - 2013. - N 6. - С. 14-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Мирошниченко Ю. В.  Управління персоналом на основі використання інноваційного потенціалу (на прикладі підприємств Японії та України) / Ю. В. Мирошниченко, А. В. Лобенко // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 6 ч.1. - С. 282-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Михайленко С. В.  Міжнародний досвід планування бюджету / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N9. - С. 215-222. - Бібліогр. у кінці ст.
 25. Михайлов Ю.  Сільське господарство Японії: уроки й можливості для України / Ю.  Михайлов // Пропозиція. - 2007. - N11. - С. 16-19 ; №12. - С. 20-23.
 26. Морита Акио. "Сделано в Японии" : история фирмы "Сони" / Акио Морита ; пер. с англ. О. Г. Радыновой, С. В. Щеглова, ред. и вступ. ст. А. Ю. Юданова. - М. : Прогресс, 1993. - 408, [2] с.
 27. Моритани М. Современная технология и экономическое развитие Японии / Масанори Моритани ; сокр. пер. с англ. Е. Л. Леонтьевой. - М. : Экономика, 1986. - 263, [1] с.
 28. Назиров В. Р. Биржевое дело: из опыта США и Японии / В. Р. Назиров ; науч. ред. В. С. Балабанов. - М. : Финиздат, 1994. - 160 с.
 29. Научно-технический прогресс в Японии : сб. ст. / АН СССР, Ин-т востоковедения ; редкол.: Ю. Д. Денисов и др. - М. : Наука. Гл. ред. вост. лит., 1990. - 179 с.
 30. Окумура Х. Корпоративный капитализм в Японии : пер. с яп. / Окумура Хироси ; науч. ред. и вступ. ст. Я. А. Певзнер. - М. : Мысль, 1986. - 250, [2] c.
 31. Пигулевская Е. А. Новые течения в экономической мысли Японии / Е. А. Пигулевская . - М. : Наука, 1992. - 166 c.
 32. Погребняк М. М. Державна економічна статистика Японії / М. М. Погребняк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - N9. - С. 7-10.
 33. Празян М.  Фактори підвищення конкурентоспроможності в управлінні виробництвом. Японський досвід / М. Празян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. - 2011. - N 124/125. - С. 46-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Пронников В. А. Управление персоналом в Японии : очерки / В. А. Пронников, И. Д. Ладанов. - М. : Наука, 1989. - 205 с.
 35. Романова Е. М.  Американские прямые инвестиции в экономику Японии / Е. М. Романова // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2007. - N9. - С. 87-105 : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.
 36. Селіверстов В. Аналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії / В. Селіверстов // Вісник Національного банку України. - 2015. - N 1. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 37. Соколов В.  Машиностроительный комплекс Японии: тенденции развития / В.  Соколов // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - N8. - С. 81-88. - Библиогр.: 15 назв.
 38. Суркова Ю. Фінансовий контроль у країні вранішнього сонця / Ю. Суркова // Фінансовий контроль. - 2015. - N 6. - С. 54-57.
 39. Тарасова І. І. Тенденції розвитку Японії та її роль на міжнародному ринку / І. І. Тарасова, І. О. Шевченко // Кримський економічний журнал. - 2012. - N 1(01) Ч.2. - С. 268-271. - Бібліогр. наприкінці ст.
 40. Татарников А. А. Управление кадрами в корпорациях США, Японии, Германии / А. А. Татарников. - [Б. м. : б. и.]. - 154 с.
 41. Тимонина И. Л. Япония : опыт регионального развития / И. Л. Тимонина ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 1992. - 127 с. : карты.
 42. Тиндик Н. П. Імміграція як фактор регулювання ринку праці в Японії / Н. П. Тиндик // Митна справа. - 2006. - N6. - С. 73-78. - Библиогр. в конце ст.
 43. Тихоцкая И. С. Япония: проблемы утилизации отходов / И. С. Тихоцкая. - М. : Наука, 1992. - 104 c.
 44. Улина Г. Роль учетно-экономической информации в управлении предприятием: опыт Японии / Г. Улина // Проблемы теории и практики управления : официальное издание Международного научно-исследовательского института проблем управления. - 2007. - N10. - С. 54-57. - Бібліогр. у кінці ст.
 45. Управление фирмами в Японии / пер. с яп. В. Б. Рамзеса ; ред. С. Б. Русецкий. - М. : Прогресс, 1969. - 454 с.
 46. Фісун А. Японська модель розвитку економіки / А.  Фісун // Економіка України. - 2009. - N9. - С. 79-87. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 47. Цалан М. І. Роль закордонного досвіду у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств Закарпаття / М. І. Цалан // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.3. - С. 101-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
 48. Чудаєва І. Б.  Організаційно-економічний механізм створення і функціонування технополісів у Японії / І. Б. Чудаєва // Фондовый рынок. - 2011. - N 24. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 49. Чудаєва І. Б. Організаційно-економічний механізм створення і функціонування технополісів у Японії / І. Б. Чудаєва // Економіка та держава. - 2010. - N12. - С. 37-39. - Бібліогр. у кінці ст.
 50. Шатило О. А.  Японська система кейретсу: досвід для удосконалення національної економічної політики / О. А. Шатило // Економіка та держава. - 2013. - N 8. - С. 128-130 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 51. Шиян Д. В.  Стабільність розвитку сільського господарства Японії / Д. В. Шиян // Економіка АПК. - 2008. - N2. - С. 135-141.
 52. Шморгун О. Антикризова модель у цивілізаційному вимірі / О.  Шморгун // Віче. - 2010. - N22. - С. 15-17. - Бібліогр. у кінці ст.
 53. Шульга Н. Ідентифікація системно важливих банків / Н. Шульга, С. Колодізєва // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2016. - N 5. - С. 82-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
 54. Япония / Дийков С.А.,Воронцов Д.В.,Гнеушев С.Н. и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Междунар.отношения, 1991. - 279 c.
 55. Япония : ежегодник / АН СССР [и др.]. - М. : Наука, 1973 - 1988 / гл. ред. И. И. Коваленко. - 1989. - 319 с., [8] л. ил.
 56. Япония : путеводитель для бизнесмена / Гл. ред. И. Ф. Ермаченков. - М. : Коринф, 2001. - 103 c.
 57. Япония : смена модели экономического роста / отв.ред., ред. И. П. Лебедев, А.И. Кравцевич и др. - М. : Наука, 1990. - 318 c.

Довідка виконана 01.02.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30