Етнонаціональна політика в Україні

Етнонаціональна політика в Україні

1. Актуальні питання вітчизняної етнополітики : шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / Н. В. Беліцер, С. В. Бугаєв, Я. О. Варивода та ін.; під заг. ред. Ю. Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : УНЦПД, 2004. - 312 с.
2. Антонюк О. В. Етнополітика в Україні: історія та сучасний стан / О. В. Антонюк // Український історичний журнал. - 1999.  -№3. - С. 44-57.
3. Антонюк О. Історичні основи етнополітики в Україні / О. Антонюк // Людина і політика. - 2003. - №2. - С. 25-32.
4. Асланов С. А. Про деякі особливості реалізації державної етнонаціональної політики України / С. А. Асланов // Держава і право. - 2011. – №53. - С. 629-633.
5. Вітман К. М. Особливості сучасного етапу розвитку етнонаціональної політики в Україні / К. М. Вітман // Держава і право. - 2011. - №52. - С. 511-517.
6. Дністрянський М. Конфесії і етнополітика : український варіант / М. Дністрянський // Дзвін. - 1997. - №2. - C. 96-102.
7. Єрмаков П. Можливі чинники дестабілізації етнополітичної сфери / П. Єрмаков // Політичний менеджмент. - 2007. - №6. - С. 89-95.
8. Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів в Україні / І. Зварич // Віче. - 2009. - №1/2. - С. 32-34.
9. Котигоренко В. До питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України / В. Котигоренко // Політичний менеджмент. - 2006. - №4. - С. 20-43.
10. Котигоренко В. О. Мовний аспект державної етнополітики в Україні / В. О. Котигоренко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - №2. - С. 137-146.
11. Котигоренко В. Ризики для держави в контексті етнополітичних загроз соціальній стабільності / В. Котигоренко // Віче. - 2008. - №19. - С. 38-40.
12. Крисаченко В. С. Етнополітика у незалежній Україні : стан та стратегічні орієнтири / В. С. Крисаченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - №1. - С. 89-94.
13. Курас І. Ф. Етнополітологія : перші кроки становлення / І. Ф. Курас ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К. : Генеза, 2004. - 736 с.
14. Майборода О. Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні / О. Майборода // Сучасність. - 1995. - №12. - С. 77-84.
15. Макара М. П. Карпатські русини в контексті сучасного етнополітичного життя / М. П. Макара, І. І. Мигович // Український історичний журнал. - 1994. - №1. - С. 117-129.
16. Маруховська О. Врегулювання етнополітичних конфліктів: наука чи мистецтво? / О. Маруховська // Віче. - 1998. - №1. - C. 12-23.
17. Матета О. Етнополітика і держава / О. Матета // Політика і час. - 2005. - №9/10. - С. 91-96.
18. Мейс Д. Геополітичні імплікації етнополітики /Д. Мейс // Політична думка. - 1995. - №1. - С. 87-96.
19. Монолатій І. Етнополітична ситуація в дуалістичній імперії : регіональний аспект / І. Монолатій // Політичний менеджмент. - 2009. - №1. - С. 152-161.
20. Семко В. Російськомовні українці : етнополітичний портрет / В. Семко // Історичний журнал. - 2007. - №2. - С. 42-47.
21. Степаненко В. Перспектви громадянської нації : Етнополітика як стратегія демократичної консолідації в Україні / В. Степаненко // Віче. - 2002. - №5. - С. 62-66.
22. Шкляр Л. Вітчизняна етнополітика: уроки та перспективи // Україна дипломатична : наук. щоріч. / упоряд.: Л. Губерський , П. Кривонос, М. Кулінич, А. Денисенко. - К. : [б. и.], 2006. - Вип.. 7. С. 69-101.
23. Шкляр Л. Є. Етнополітика незалежності : 10 років тому Верховна Рада прийняла Конституцію незалежної України / Л. Є. Шкляр // Політика і час. - 2006. - №6. - С. 62-74.
24. Штепа С. Етнополітичні проблеми Криму. Їх місце у діяльності Верховної Ради України / С. Штепа // Віче. - 2003. - №5. - С. 59-62.

Довідка виконана 12.12.2014. Виконавець Кисельова А.  

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930