Головна Новини Федір Пилипович Максименко – бібліограф-енциклопедист

Федір Пилипович Максименко – бібліограф-енциклопедист

04.02.2022 10:37

4 лютого 2022 року виповнюється 125 років від дня народження Федора Пилиповича Максименка – видатного книгознавця і бібліографа.

Вже  в   1922  р.   він склав   свого   першу краєзнавчу бібліографію. В   1925-1927  рр.  він  спільно  з   іншими     співробітниками    теперішньої Центральної наукової   бібліотеки   складає   кілька   бібліографічних   покажчиків («Нова література про   Т.   Г.   Шевченка»,   «Жовтень   на   Київщині»   та   ін.),   які друкувалися в різних журналах.

В   1930   р.   вийшла   в   світ   ґрунтовна   праця   Федора   Пилиповича  «Матеріали до  краєзнавчої  бібліографії  України   1847-1929   рр.   Список бібліографічних праць, що  стосуються   окремих   місцевостей   УРСР,   Бессарабії,   Дону  й Криму». До покажчика увійшло   понад   1000   бібліографічних  праць. Ця книга в 30-х роках була майже єдиною бібліографією подібного характеру. В ній виявилася велика ерудиція автора, який до того ж застосував нові бібліографічні прийоми.

У післявоєнний період — завідуючий бібліографічним відділом Наукової бібліотеки Київського державного університету. Тут він багато зробив  для відновлення бібліографічних фондів,   які   було  знищено  за  часів  німецько-фашистської окупації.

З 1946 р. Федір Пилипович працює в Науковій бібліотеці Львівського державного університету заступником директора по науковій частині. В цей час він також багато уваги приділяє історичній бібліографії, присвячуючи свої праці знаменним історичним датам, питанням історії книги і друкарства, складає бібліографію мінералогії України, яку друкує щорічно на сторінках «Минералогического сборника» Львівського мінералогічного товариства. У співавторстві з бібліографами бібліотеки він склав бібліографію друкованих праць співробітників Львівського університету.

На допомогу авторам 20-томної «Історії міст і сіл України» Ф. П. Максименко підготував бібліографічний покажчик «Збір історичних відомостей про населені пункти Української РСР» Ця праця має велике значення не тільки як посібник для бібліотечного працівника. У ній зібрано комплексні краєзнавчі джерела, в яких подано відомості історичного характеру про населені місцевості Української РСР російською, українською, польською, французькою  й  німецькою мовами.

Виняткова різносторонність інтересів Ф. П. Максименка виявляється також у допомозі багатьом науковим установам в їх бібліографічній роботі, редагуванні великих праць у цій галузі. Він редагував «Бібліографію російської і української бібліографії з історії УРСР» (К., 1960, 1966), видану Державною історичною бібліотекою УРСР, «Бібліографічний щорічник Львівського державного університету» (Львів, 1959-1962), великий бібліографічний покажчик «Історія Києва», вносячи до них істотні доповнення. Бібліограф також брав участь у створенні праці «История исторической наука в СССР. Дооктябрьский период.   Библиография»   (М.,   1965),   складеної   Інститутом АН СРСР та Державною публічною історичною бібліотекою РРФСР.

Займався Ф. Максименко і педагогічною діяльністю: читав багато лекцій  з історії бібліографії в наукових установах  Львова  і  Києва, на семінарах бібліографів і бібліотечних працівників.

Він є одним з найстаріших бібліографів на Україні,  який  45  років  невтомно працював на ниві бібліографії.

Більше про Ф.П. Максименка можна дізнатися, звернувшись до документів із фондів ХОУНБГ:

1. Бібліографічні читання пам'ятi українського бiблiографа Федора Максименка / Сост. Уклад. Сосновська Т.О., Ярошик В.О., Вiдп.за вип., Ред. Незнамова Л.П. - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2002. - 118 c.
2. Ковальчук Г. І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібл. фондів / редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін. - К. : НБУВ, 2007. - Вип. 12 /. - 2007. - С. 18-28.
3. Кононенко В. До 110-річчя від дня народження Ф. Максименка / В. Кононенко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 20-22.
4. Королевич Нiнель Федорiвна. Українські бібліографи XX століття : навч. посiб. для iн-тiв культури України / Н. Ф. Королевич. - К. : Кн. палата України, 1998. - 328 с.
5. Кухар Л. А. Патріарх української бібліографії : до 110-річчя від дня народження Ф. П. Максименка (1897-1983) / Л. А. Кухар // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2007. - № 1. - С. 60-65.
6. Цвіркун І. Федір Пилипович Максименко : міжнародна наукова конференція / І. Цвіркун // Бібліотечний вісник. - 1994. - № 4. - С. 30-32. - Бібліогр. у кінці ст.

Календар подій

    12 3
4 5 6 7 8 9 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031