Фемінізм як політичне явище

Фемінізм як політичне явище

1. Березовчук Л. У феминизма не женское лицо / Л. Березовчук // Октябрь. - 2002. - №1. - С. 104-129.
2. Гайденко В. Феміністські інтервенції в епістемології : головні напрямки та підходи / В. Гайденко // Філософська думка. - 2001. - №1. - С. 56-81.
3. Грабовська І. Культура неподаної руки / І. Грабовська // Сучасність. - 2008. – №1/2. - С. 88-100.
4. Грабовська І. Проблеми та перспективи жінки в сучасній українській політиці / І. Грабовська // Сучасність. - 2001. - №6. - С. 54-60.
5. Дашковська О. Стратегія гендерних відносин у політичних партіях Великої Британії / О. Дашковська // Вісник академії правових наук України. - 2009. - №4. - С. 160-170.
6. Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка : жінки в соц. і політ. думці / з англ. пер. О. Мокровольський. - К. : Альтернативи, 2002.- 343 c.
7. Женское движение» в США // Профспілки України.- 2006.- №1.- С. 70-71.
8. Золотухин Г. Конфликтная сущность феминизма / Г. Золотухин. // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні : [зб. доп. учасн. наук.-практ. конф.] / ред. С. Д. Максименко та ін. - К. : Укр. Центр полiт. менедж., 2003. - С. 192-214.
9.Окін С. М. Чи шкодить мультикультуралізм жінкам?: [пер. з англ.] / за ред. : Дж. Коен та ін. - Х. : Каравела, 2003.- 159 c.
10. Орлова Т.  Фемінізм в Україні : проблема та історіографія / Т. Орлова // Історичний журнал. - 2009. - №4. - С. 47-58.
11. Павличко С. Д. Фемінізм: [Ст., дослідж., бесіди] / С. Павличко, [упоряд., авт. передм.: В.Агеєва].- К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.- 322 c.
12. Сарсембаева Р.  Феминизм как политическое явление / Р. Сарсембаева // Вестник Московского университета. Сер.18 Социология и политология. - 2004. - №3. - С. 73-79.
13. Теория и история феминизма : учеб. пособ. / З. Баблоян, Т. Булавина, И. Жеребкина и др.; под ред. И. Жеребкиной. - Х. : Харьк. гендер. исслед., 1996.- 387 с.
14. Уварова Е. Л. Женское движение в Украине : возможности европейской ориентации // Філософія, соціологія, політології : сб. наук. пр. - Х., 1998. - Вип. 2. - С. 5-10.
15. Феминизм : проза, мемуары, письма / под. ред.: М. Шнеир. - М. : Прогресс : Литера, 1992.- 475 c.
16. Хуснутдинов О. Я. Женское общественное движение – фактор глобализации общественного сознания, интеграции и кооперации славянских государств / О. Я. Хуснутдинов // Практична філософія. - 2006. - №2. - С. 105-108.
17. Ярош О. Жіночий рух. Куди і навіщо / О. Ярош // Віче. - 2001. - №3. - С. 109-115.
18. Ященко В. Гендер і "держава загального добробуту" в країнах Західної Європи / В. Ященко // Політичний менеджмент. - 2008. - № 3. - С. 128-140.

Довідка виконана 24.11.2012. Виконавець Кисельова А.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930