Феномен толерантності

Феномен толерантності

 1. Андрущенко Т. Толерантність як аксіологічний принцип ненасильницьких дій у перехідних формах демократії / Т. Андрущенко // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії. – 2017. –№ 12. – С. 25-33.
 2. Артамонов М. Феномен толерантності: етичні виміри та вияви в культурі / М. Артамонов // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2018. – № 12(черв.). – С. 4-21.
 3. Бакка Т. Подолання негативних проявів стереотипного мислення та формування толерантності як основи співжиття / Т. Бакка // Історія в школах України. – 2010. – № 4. – С. 29-33.
 4. Береговий Я. Педагогіка толерантності / Я. Береговий // Педагогіка толерантності. – 2003. – № 1. – С. 4-8.
 5. Березяк О. Проблема толерантності у комунікативній філософії / О. Березняк // Вісник Львівського університету. Сер. Філософія. – 2009. – Вип. 9. – С. 67-73.
 6. Гайдук Н. Культурно-ціннісна інтерпретація політичного концепту толерантність в українській мовній картині світу / Н. Гайдук // Львівський філологічний часопис. – 2018. – № 4. – С. 30-34.
 7. Грива О. Соціально-педагогічні основи формуванні толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища: монографія / О. Грива. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2005. – 228 с.
 8. Гюлен М. Діалог і толерантність / М. Гюлен; пер. В. Підвойний – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 372 с.
 9. Довгополова О. Толерантність та відторгнення у культурі раннього нового часу / О. Довгополова // Філософська думка. – 2007. – № 2. – С. 96-111.
 10. Єрастова-Михалусь І. Модель формування міжкультурної толерантності майбутніх магістрів / І. Єрастова-Михалусь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 62. Т. 2. – С. 71-76.
 11. Желіба О. Соціальний вимір толерантності / О. Желіба // Історія та правознавство. – 2017. – № 15. – С. 8-12.
 12. Желіба О. Толерантність: соціальний, економічний, культурний вимір / О. Желіба // Історія та правознавство. – 2017. – № 16/17/18. – С. 60-84.
 13. Зарицька В. Структура комунікативної толерантності: аналіз наукових підходів / В. Зарицька, В. Лапа // Молодий вчений. – 2017. – № 2 ч. 1. – С. 77-81.
 14. Іванова А. Інформаційний вплив на формування толерантної свідомості в контексті політичного самовизначення / А. Іванова // Політикус. – 2017. – № 2. – С. 75-78.
 15. Компанієць Л. Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект / Л. Компанієць, О. Убейволк // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 15. – С. 74-76.
 16. Лисенко О. «Усе починається з тебе...»: до Міжнародного дня толерантності / О. Лисенко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 10. – С. 2-4.
 17. Мандель Р. Толерантність як умова запобігання дискримінації / Р. Мандель // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 1 т. 1. – С. 15-17.
 18. Марчук Л. Етнокультурна асертивність та міжетнічна толерантність: психологічний аспект / Л. Марчук // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 3 т. 1. – С. 138-142.
 19. Нафанець О. Роль полікультурної освіти старшокласників установленні толерантної особистості / О. Нафанець // Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 49-52.
 20. Пісоцький В. Толерантність як чинник соціально-психологічної адаптації / В. Пісоцький, А. Горянська // Теорія і практика сучасної психології. – 2017. – № 1. – С. 64-68.
 21. Рокоман Є. Формування толерантності та міжкультурної комунікації в процесі соціалізації учнів на уроках іноземної мови / Є. Рокоман // Таврійський вісник освіти. – 2013. №3 (43). – С. 159-163.
 22. Сагановська Т. Толерантність як важлива складова частина принципу ненасилля / Т. Сагановська // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 19. – С. 95-98. 
 23. Самохвалова В. Идентичность, норма и пределы толерантности / В. Самохвалов // Философские науки. – 2008. – № 4. – С. 26-45.
 24. Смазнова І. Діалектика категорій «агресія» і «толерантність» в умовах глобалізації / І. Смазнова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. – 2018. – Т. 29 5. –  С. 123-129.
 25. Соловйова Д. Комунікативна толерантність особистості / Д. Соловйова // Теорія і практика сучасної психології. – 2017. – № 2. – С. 34-37.
 26. Столяренко О. Формування критеріальної бази міжособистісної толерантності / О. Столяренко // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 31-35.
 27. Тарасишина О. Виникнення ідеї толерантності в правозастосуванні (історичні витоки) / О. Тарасишина // Митна справа. – 2006. – № 6. – С. 69-72.
 28. Терещенко Ю. Творчий дух толерантності / Ю. Терещенко // Педагогіка толерантності. – 2007. – № 3. – С. 6-20.
 29. Тищенко Ю. Генезис феномену толерантності: від філософської категорії до політичного чинника у сфері міжетнічних відносин / Ю. Тищенко // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4. – С. 62-68.
 30. Ханстантинов В. Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя / В. Ханстантинов // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 180-188.
 31. Хижняк А. Лабиринты толерантности: монография / А. Хижняк. – Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. – 159 с.
 32. Шевель І. Толерантність як спосіб вирішення конфліктів і запобігання їм / І. Шевель // Габітус. – 2018. – № 7. – С. 71-74.

Довідка виконана 06.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031