Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Формування іміджу закладу загальної середньої освіти

Формування іміджу закладу загальної середньої освіти

Формування іміджу закладу загальної середньої освіти

 1. Андрієнко Н. Формування позитивного іміджу закладу освіти. Психолог. Сер. Шкільний світ. 2018.№ 5/6(берез.). С. 4-11.
 2. Болсун С. Професійний імідж керівника навчального закладу. Управління школою. 2013. № 7-9. С. 51-55.
 3. Бондарчук О. І. Основі тенденції та чинники психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до формування позитивного іміджу. Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2015. – № 2. – С. 7-14.
 4. Булатова О. Имидж педагога – мода или необходимость? Директор школи. Україна. 2003. № 2. С. 10-12.
 5. Бурова В. В. Вплив технологічної культури керівника на імідж закладу освіти. Освіта та розвиток обдарованої особистості. Сер. Педагогіка та психологія.2017. № 4. С. 10-13.
 6. Вознюк В. Позитивний імідж закладу освіти й управлінська культура його керівника. Педагогічний пошук. 2016. № 2. С. 12-16.
 7. Внукова О. М. Позитивний імідж викладача як показник його педагогічної майстерності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип. 36, Том IІ (18). 2016. С. 15-21.
 8. Гавриленко Н. Створення позитивного іміджу закладу освіти: колективний проєкт. Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2011. № 6(черв.). С. 16-23.
 9. Генієвська Л. Створюємо позитивний імідж школи. Завуч. Сер. Шкільний світ. 2011. № 4 (лют.). С. 11-16.
 10. Грабовська С. Створення позитивного іміджу навчального закладу засобами комунікативного менеджменту. Освіта України. 2003. 26 лип. С. 2.
 11. Грицан О. В. Формування позитивного іміджу закладу освіти: методичні рекомендації. Миколаїв : ОІППО, 2016. 44 с.
 12. Грицюк Л. Імідж школи: його вплив на конкурентоспроможність закладу на освітньому ринку. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2015. № 9/10(трав.). С. 65-78.
 13. Гузій Н. В. Педагогічний імідж і професійна культура. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. К., 1997. С. 28-31.
 14. Данилова О. І. Розвиток персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу. Педагогічний альманах: збірник наукових праць.2017. Вип. 35. С. 195-199.
 15. Данюшина Л. Імідж школи. Директор школи. Сер. Шкільний світ.2011. № 9(берез.). С. 7-9.
 16. Дуднєва Ю. Е. Імідж керівника як управлінська та соціально- психологічна категорія. Харків, 2014. 180 с.
 17. Живаєва Т. Імідж освітнього закладу та особистість керівника. Гуманітарні науки. 2003. Т. ІІІ. С. 18-19.
 18. Зуєвська І. Імідж школи як ресурс її розвитку. Директор школи. Шкільний світ. 2006. № 1(січень). С. 10-13.
 19. Зуєвська І. Критерії ефективності позитивного іміджу школи. Директор школи. Шкільний світ. 2006. № 2 (січень). С. 10-13.
 20. Імідж школи на порозі ХХІ століття: практико зорієнтований посіб. / За ред. І.Г. Єрмакова. К., 1998. 382 с.
 21. Капчинська Л. Формування позитивного іміджу школи. Завуч. Шкільний світ. 2008. № 6(лютий). С. 1-24.
 22. Клещукова І. Імідж закладу освіти як ресурс його розвитку. Директор школи. Шкільний світ.2008. № 27(липень). С. 3-32. 
 23. Климашевська О. Соціум. Імідж. Навчальний заклад. Директор школи. Сер. Шкільний світ.2010.  № 40(жовтень). С. 11-14.
 24. Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво закладу освіти у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Наукові записки інституту журналістики. Том 50. 2013. Січень-березень. С. 168-174.
 25. Козлова О. Відображення особистісно-професійного іміджу вчителя у феномені педагогічної майстерності. Постметодика.2012. № 6. С. 40-44.
 26. Колодинська Т. Формування позитивного іміджу школи. Директор школи. 2012. № 6. С. 61-64.
 27. Комаровська А. Імідж школи як чинник підвищення якості навчального процесу. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2010. № 43(листопад). С. 8-9.
 28. Коробка О. Формуємо імідж сучасного закладу освіти. Директор школи. Сер. Шкільний світ.2014. № 19(жовтень). С. 19-40.
 29. Костін В. Імідж педагога в умовах освіти. Психолог. 2002. № 16. С. 6-10.
 30. Криксунова И. Создай свой имидж. СПб : Лань, 1997. 205 с.
 31. Лисенко Р. Засоби формування позитивного іміджу закладу освіти. Педагогічна майстерня. 2011. № 8. С. 7-9.
 32. Лісаченко О. Імідж сучасного ЗНЗ. Управління освітою. 2012. № 15 (291).С. 9-11.
 33. Луговська С. Позитивний імідж школи. Відкритий урок. 2014. № 9. С. 8-9.
 34. Мандрика Л. Імідж сучасної школи: теорія і практика. Сучасна школа України.2016. № 11. С. 12-24.
 35. Мармаза О. І. Використання потенційних можливостей іміджології в управлінні закладами освіти. Управління школою. 2009. № 19-21. С. 55-59.
 36. Маценко В. Технологія іміджу. Київ : Главник, 2005. 96 с.
 37. Набок М. В. Привабливість школи як результат ефективного управління. Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 70-76.
 38. Петрова Е. А. Имидж педагога. М .: Изд. центр АПО, 2003. 32 с.
 39. Піскунов М.С. Імідж освітньої установи: структура і механізми формування. Моніторинг і стандарти в освіті.1999. № 5. С. 45-51.
 40. Пошенко Ю. Формування позитивного іміджу через інноваційну управлінську діяльність. Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2016. № 11(листопад). С. 25-30.
 41. Пузирний С. С. Імідж директора школи як елемент управління закладом освіти. Управління школою. 2015. № 19/20/21. С. 26-30.
 42. Равлюк Л. Створення позитивного іміджу в соціальному оточенні. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2013.№ 22(листопад). С. 42-44.
 43. Рожнятковська І. М. Імідж школи. Київ : Шк. світ, 2011. 120 с. 
 44. Сазонов Є. О. Критерії ефективності позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього закладу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 3 (37). С. 322-329.
 45. Сєрікова Ж. Позитивний імідж школи. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2009. № 11(берез.). С. 4-6.
 46. Сідоров С. Менеджмент і управління у школі: у чому різниця? Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2017.  № 10. С. 49-55.
 47. Собчук Н. Іміджелогія в управлінні навчальним закладом. Завуч. Сер. Шкільний світ. 2014. № 5(берез.). С. 1-18.
 48. Таран Л. Формування позитивного іміджу ЗНЗ через інноваційну управлінську діяльність. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2018. № 11/12(червень). С. 40-47.
 49. Федоров С. Формування позитивного іміджу школи. Директор школи.2014. №2. С. 39-43.
 50. Чепурний С. Формування позитивного іміджу школи шляхом інноваційної управлінської діяльності. Директор школи. Сер. Шкільний світ.2017. № 17/18(вересень). С. 99-101.

Довідка виконана 13.02.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031