Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід

Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід

Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід

 1. Вишневський О. В. Особливості категоріально-понятійного апарату державної кадрової політики / О. В. Вишневський // Право та державне управління. - 2021. - № 1. - С. 183-187. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Євдокимов П. В. Напрями адміністративно-правового забезпечення реалізації кадрової політики в органах публічної адміністрації України / П. В. Євдокимов // Право і суспільство. - 2020. - № 1 ч. 2. - С. 15-21.
 3. Жовнірчик Я. Ф. Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування / Я. Ф. Жовнірчик // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 12. - С. 102-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Канавець М. В. Питання підготовки кадрів у галузі державного управління економічною безпекою: зарубіжний та вітчизняний досвід / М. В. Канавець // Право та державне управління. - 2016. - № 3. - С. 84-91.
 5. Качан Я. В. Основні засади проходження публічної служби в Україні / Я. В. Качан // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. - 2019. - т. 30 № 5. - С. 69-73.
 6. Кохалик Х. М. Фактори та методи мотивації праці службовців органів публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід / Х. М. Кохалик // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2018. - № 2. - С. 105-108.
 7. Кузнецова Л. В. Організаційно-управлінські елементи кадрової безпеки (виклики трудових правовідносин) / Л. В. Кузнецова, В. А. Миколенко // Приватне та публічне право. - 2020. - № 1. - С. 46-49.
 8. Кулик Д. О. До проблеми припинення державно-службових відносин / Д. О. Кулик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція - 2014. - № 12 т.2. - С. 70-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Лазоренко Л. В. Проблеми формування кадрового складу органів державної влади / Л. В. Лазоренко // Інтелект XXI. - 2016. – № 5. - С. 80-83.
 10. Липовська М. А. Система публічної служби: досвід державного управління в розвинених демократичних державах / М. А. Липовська // Координати управління : зб. наук. пр. / за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012 - Вип. 1. - 2012. – С. 78-86.
 11. Лис А. Б. Кадрова політика в умовах євроінтеграції: критерії і модель відбору функціонкрів для органів державного управління і місцевого самоврядування / А. Б. Лис, О. В. Немчук, В. П. Петренко // за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012 - Вип. 1. - 2012. – С. 107-114.
 12.  Людькова І. І. Процедура проходження поліграфної перевірки як механізм добору кадрів на керівні посади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом/ І. І. Людькова // Право і суспільство. - 2016. - № 3. - С. 127-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Малиновський В. Я.. Публічна служба в Україні : підруч. для студ. ВНЗ / В. Я. Малиновський ; [кер. вид. проектів А. О. Ястребов]. - Київ : Кондор, 2018. - 308 с.
 14. Мельник Ю. Форми управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах / Ю. Мельник // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 1. - С. 112-120.
 15.  Нечухрана Ю.   Кадрова політика на публічній службі в Німеччині: зарубіжний досвід для вітчизняної практики / Ю. Нечухрана // Вісник державної служби України. - 2011. - № 3. - С. 53-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16.  Рибкіна С. О. Професійна освіта для сфери публічного управління як об'єкт державного регулювання / С. О. Рибкіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. - 2021. - т. 32 № 3. - С. 35-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Ріктор Т.  Технології пошуку і відбору майбутньої управлінської еліти держави / Т.  Ріктор // Персонал. - 2008. - № 2. - С. 56-62 : цв.ил
 18. Стратієнко Г. Д. Зарубіжний досвід відбору кадрів державної служби / Г. Д. Стратієнко // Економіка та держава. - 2013. - № 2. - С. 134-136.
 19. Тарасов С. С. Інноваційний механізм державного регулювання кадрового потенціалу / С. С. Тарасов // Публічне управління та митне адміністрування. - 2018. - № 1. - С. 141-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20.  Храброва Ю. В. Зарубіжний досвід кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування / Ю. В. Храброва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - № 12 т.1. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Хрідочкін А. В.Публічне управління та адміністрування : слов. термінів / А. В. Хрідочкін, М. Ю. Віхляєв ; за заг. ред. П. В. Макушева ; Дніпров. гуманіт. ун-т. - Одеса : Гельветика ; Херсон : [Гельветика], 2021. - 603 с.
 22.  Чухлебов І. О. Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації / І. О. Чухлебов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2017. - № 25. - С. 43-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Шляхтіна Г. В. Досвід зарубіжних країн у формуванні лідерських компетентностей в органах публічної влади / Г. В. Шляхтіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. - 2021. - т. 32 № 3. - С. 69-76. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 15.02.2022. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031