Громадянське виховання старшокласників

Громадянське виховання старшокласників

 1. Аббас Н. Концепція розвитку громадянської активності школярів / Н. Аббас // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 22. – С. 17-36.
 2. Бобошко Л. Громадянське виховання в сучасній школі /Л. Бобошко // Відкритий урок. – 2013. – № 7/8. – С. 30-33.
 3. Бойчук Л. Виховання громадянина / Л. Бойчук // Виховна робота в школі. – 2007. – № 11. – С. 2-46.
 4. Боришевський М. Й. Громадянська спрямованість у контексті стратегії та цілей життєдіяльності особистості / М. Й. Боришевський // Психолого-педагогічні умови виховання громадянської спрямованості в юнацькому віці: наук.-метод посіб. / за заг. ред. М. Й. Боришевського. –К., 2004. – С. 5-16.
 5. Вербицька П. В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик / П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 58-63.
 6. О. Чи можна виховувати громадянина на уроках мови? (матеріали до уроків в 11 класі, академічний та профільний рівень) / О. Глазова, Ю. Кузнєцов // Методичні діалоги- журнал для вчителів української мови й літератури. – 2012. – № 9/10. – С. 20-50.
 7. О. Чи можна виховувати громадянина на уроках мови? (матеріали до уроків в 11 класі, академічний та профільний рівень) / О. Глазова, Ю. Кузнєцов // Методичні діалоги- журнал для вчителів української мови й літератури. – 2013. – № 1/2. – С. 29-32.
 8. Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 клас. Посібник для вчителя / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Київ, 2017. – 136 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M140or9jAgwJ – Назва з екрана.
 9. Горб Т. Й. Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості / Т. Й. Горб // Історія в школі. – 2013. – № 2. – С. 16-17.
 10. Жильцова О. С. Погляд на проблему громадянського виховання через творчість В. О. Сухомлинського: педагогічні читання / О. С. Жильцова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 10. – С. 9-14.
 11. Заховаєва О. Формування громадянської свідомості /О. Заховаєва // Відкритий урок. – 2015. – № 4. – С. 16-19.
 12. Ігнатенко П. Р. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-методичний посібник / П. Р. Ігнатенко та ін. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.
 13. Канашко О. Громадянсько-патріотичне виховання та соціалізація особистості / О. Канашко // Рідна школа. – 2014. – № 6. – С. 34 – 37.
 14. Караман С. Формування ключових компетентностей учнів засобами підручника «Українська мова» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології / Станіслав Караман, Олена Грошкіна // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 6. – С. 22-29. 
 15. Кирєєва Л. Формування громадянської зрілості / Л. Кирєєва // Відкритий урок. – 2014. – № 6. – С. 35-37.
 16. лючові зміни в оновлених навчальних програмах 5-9 класів за результатами обговорення на платформі EdEra та на предметних робочих групах: На виконання Наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. № 201 від 10 лютого 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com.mon.gov. – Назва з екрана.
 17. Кучеренко О. І. Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи / О. І. Кучеренко // Виховна робота в школі. – 2012. –  № 1. – С. 41-43.
 18. Любченко О. Виховання національно свідомого громадянина України на уроках української мови / О. Любченко // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 1-5.
 19. Матвійчук В. Формула успіху: технологія психолого-педагогічного проектування особистості майбутнього громадянина / В. Матвійчук // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2014. - N 9(трав.). – С. 1-48.
 20. Назаренко Л. М. Система формування громадянських цінностей учнівської молоді / Л. М. Назаренко // Виховна робота в школі. – 2010. – № 4. – С. 16-33.
 21. Оніщенко Н. Громадянська вихованість: моральна та правова складові / Н. Оніщенко // Віче. – 2014. – № 23. – С. 17-21.
 22. Петрунькіна Ю. Формування в учнів громадянської свідомості / Ю. Петрунькіна // Відкритий урок. – 2013. – № 7/8. – С. 40-43.
 23. Поплужний В.Л. Громадянськість і вікові аспекти її роз­витку / В.Л. Поплужний // Рідна школа. – 1994. – № 11. – С. 33-35.
 24. Приходько В. Громадянська та національна самосвідомість /В. Приходько // Відкритий урок. – 2015. – № 5. – С. 14-19.
 25.  Світлична Н. Громадянська позиція особистості / Н.Світлична // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2009. – № 9/10. – С. 12-15.
 26. Сілкіна Т. Розвиток особистості на засадах громадянського виховання: виховна система школи / Т. Сілкіна // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2013. – № 12. – спецвипуск.
 27. Сухомлинська О. В. Громадянське виховання і сучасна освіта: від здобутого до нових акцентів і наголосів / О.В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 2. – С. 5-13.
 28. Сухомлинський В. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори. У 5-ти т. – Т. 3. – К. : Рад. школа, 1976.
 29. Фокіна Т.В. Дискусії як ефективна форма громадянського виховання / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі. – 2011. – № 9. – С. 15-18.

Довідка виконана 18.09.2017. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031