Інформація як соціальний та економічний ресурс

Інформація як соціальний та економічний ресурс

 

 1. Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки // Економіка України. - 2005. - № 7. - С. 58-64.
 2. Балашова А. Постекономічна суспільна формація - об'єктивні закономірності розвитку // Економіст. - 2006. - № 10. - С. 66-68. - Библиогр. в конце ст.
 3. Бебик В. Соціальні комунікації: поняття, типологія, засоби // Соціальна психологія. - 2009. - N5. - С. 49-63. - Бібліогр. у кінці ст.
 4. Вертузаєв О. Інформаційне право: риси інституціонального характеру змістовного інформаційного ресурсу України // Юридична Україна. - 2006. - № 1. - С. 54-62. - Библиогр. в конце ст. .
 5. Єрмошенко М. М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 1. - С. 14-20. - Бібліогр. у кінці ст.
 6. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки : теоретико-методологічний аспект : наук. моногр. / С. А. Єрохін. - К. : Світ Знань, 2002. - 528 c.
 7. Єфименко Т. Є. Інституційне регулювання економічного розвитку // Економіка України. - 2011. - № 1. - С. 16-26. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 8. Інформатика для економістів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.: В. М. Беспалов, А. Ю. Вакула, А. М. Гострик та ін. - К. : ЦУЛ, 2003. - 787 с.
 9. Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / В. С. Пономаренко та ін.; за ред. В. С. Пономаренка. - К. : Академія, 2002. - 544 с. : табл
 10. Інформаційне Суспільство. Шлях України. - К. : Фонд "Інформ. сусп-во України", 2004. - 289 с.
 11. Кассон М. Інформація та організація: новий погляд на теорію фірми / Марк Кассон ; пер. з англ. Ігоря Ободовського ; наук. ред. М. З. Винницька. - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 366 с.
 12. Кирилюк В. М. Еволюція національних економічних систем в умовах постіндустріальної трансформації та глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7/8. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Круп'як Т. П. Основні риси конкуренції в умовах становлення інформаційної економіки // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 1. - С. 57-60.
 14. Літош Г. М. Інформація в економічному середовищі: сутність, значення, види // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7/8. - С. 52-56. - Бібліогр. у кінці ст.
 15. Лукашевич М. П. Соціологія. Базовий курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. - К. : Каравела, 2006. - 311 с.
 16. Марко Є. І. Ринок економічної інформації в Україні: стан, виклики, стратегія розвитку // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 72-78.
 17. Маслов А. О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 13-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Маслов А. О. Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 31-40. - Бібліогр. у кінці ст.
 19. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська; ред. Є. В. Кліменчук. - К. : Кондор, 2003. - 556 с.
 20. Полікарпов І. С. Товарна інформація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Полікарпов, О. В. Шумський ; ред. Н. П. Манойло ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 616 с.
 21. Савицкий Н. И. Экономическая информатика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 351400 Прикладная информатика (в экономике) / Н. И. Савицкий. - М. : Экономистъ, 2004. - 429 с.
 22. Сич Є. Становлення інформаційного суспільства в країні / Є. Сич, В. Кислий // Економіст. - 2007. - № 6. - С. 41-43.
 23. Щербань В. М. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко ; ред. С. П. Білокурський. - К. : Кондор, 2006. - 397 с.

Довідка виконана 15.03.20124. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031