Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Інноваційні форми і методи навчання майбутніх юристів у ВНЗ України

Інноваційні форми і методи навчання майбутніх юристів у ВНЗ України

Інноваційні форми і методи навчання майбутніх юристів у ВНЗ України

 1. Бидей А. Новая доктрина юридического образования / А. Бидей // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 7. - С. 67-71. - Библиогр. в подстроч. примеч.
 2. Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету / П. Біленчук // Віче. - 2013. - N 22. - С. 6-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Граб М. І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста / М. І. Граб // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - N 4. - С. 29-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Гришко В. І. Особливості створення умов для впровадження розвивального навчання майбутніх юристів у ВНЗ: проблеми та перспективи / В. І. Гришко // Молодий вчений. - 2015. - N 7 ч.2. - С. 49-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Жалій Т. В. Новели українського законодавства та їх відображення в навчальних програмах правознавчих дисциплін ВНЗ України / Т. В. Жалій // Право і суспільство. - 2015. - N 6/2 ч.2. - С. 14-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Завальнюк В. В. Підготовка фахових юристів в контексті реформування системи вищої освіти в Україні / В. В. Завальнюк // Митна справа. - 2012. - N 4. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2016 р., м. Дніпро. - Дніпро ; Херсон : Гельветика, 2016. - 267 с.
 8. Коршунова І. М.  Формування правосвідомості студентів у системі юридичної освіти / І. М. Коршунова // Право і суспільство. - 2015. - N 6. - С. 19-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Лоджук М.  Юридичні клініки в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / М. Лоджук // Юридичний вісник = Law Herald. - 2016. - N 1. - С. 78-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Міхневич Л. В. Ідеї професора В. І. Синайського про реформу юридичної освіти / Л. В. Міхневич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 32 т.1. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Нітенко О. В. Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти / О. В. Нітенко // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2015. - N 1. - С. 98-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 січ. 2017 р., м. Одеса. - О. ; Херсон : Гельветика, 2017. - 175 с.
 13. Саломатін О.  Інтеграція юридичної компаравістики у навчальні програми вищих навчальних закладів / О. Саломатін // Право України. - 2013. - N 3/4. - С. 265-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Сафонова О. Ю. Зарубіжний досвід щодо правового регулювання професійної підготовки суддів / О. Ю. Сафонова // Право і суспільство : наук. журн. - 2015. - N 1. - С. 38-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Сафонова О. Ю. Відповідність освіти суддів міжнародним стандартам / О. Ю. Сафонова // Альманах міжнародного права. - 2015. - N 8. - С. 22-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 груд. 2016 р., м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2016. - 143 с.
 17. Юридичні науки та їх роль у формуванні правової культури сучасної людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2015 р., м. Ужгород. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2015. - 119 с.

Довідка виконана 03.05.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031