Інститут банківської таємниці

Інститут банківської таємниці
 

 1. Афанасьев Р. Захист банківської таємниці / Р. Афанасьев // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. – N 2. - С. 76-82.
 2. Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов'язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю / І. Гловюк // Юридична Україна. - 2006. – N 10. - С. 71-74. - Библиогр. в конце ст.
 3. Глуховеря В. А. Адміністративна відповідальність за протиправні посягання на інформацію з обмеженим доступом у сфері господарювання / В. А. Глуховеря // Право і суспільство. - 2015. - N 4. - С. 67-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Дроздов О. Правове регулювання виїмки документів, що становлять банківську таємницю, на стадії досудового розслідування / О. Дроздов // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - N3. - С. 47-56. - Бібліогр. у кінці ст.
 5. Казаков Ю. Проблеми процесуального використання інформації, що містить банківську таємницю / Ю. Казаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Юридичні науки. - 2011. - N 88. - С. 96-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Казаков Ю. Ю. Становлення правового інституту банківської таємниці на українських землях: історичний огляд / Ю. Ю. Казаков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2015. - N 18 т.2. - С. 36-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів / О. Користін // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N7. - С. 39-43.
 8. Курман О. В. Особливості розслідування злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю / О. В. Курман // Карпатський правничий часопис. - 2013. - N 3. - С. 54-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Курман, О. В. Тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідувння злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю [Текст] / О. В. Курман // Право і суспільство. - 2014. - N 6/2. - С. 173-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Мунье Ж. Налоговый кодекс и банковская тайна / Ж. Мунье // Фондовый рынок. - 2010. – N 47. - С. 10-11.
 11. Панов М. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст.200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами  / М. Панов // Право України. - 2010. – N 1. - С. 82-89. - Бібліогр. у кінці ст.
 12. Степаненко А. І. Довіра до банків і засоби її забезпечення / А. І. Степаненко // Фондовый рынок. - 2011. - N 15. - С. 19-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. - 2010. – N 3. - С. 14-25.
 14. Україна. Правління Національного банку. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці : Постанова від 14.07.2006 // Офіційний Вісник України. - 2006. – N 32. - С. 137-143.
 15. Харламова С. Історико-правова характеристика інститутів комерційної та банківської таємниці / С. Харламова // Підприємництво, господарство і право. - 2006. – N 11. - С. 59-62. - Библиогр. в конце ст.
 16. Чернадчук Т. Деякі аспекти класифікації в банківській сфері / Т. Чернадчук // Юридична Україна. - 2011. - N 6. - С. 45-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Шаповалова А. Питання банківської таємниці в контексті порушення кримінальної справи / А. Шаповалова // Юридична Україна. - 2008. – N 1. - С. 57-60. - Бібліогр. у кінці ст.
 18. Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці / А. Шаповалова // Право України. - 2007. – N 2. - С. 102-105. - Библиогр. в конце ст.
 19. Ясинок М. М. Розкриття банківської таємниці - новий вид справ в окремому провадженні / М. М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. – N 2. - С. 67-71. - Бібліогр. у кінці ст.

Довідка виконана 24.08.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031