Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Історичні науки Український Вільний Університет – інституція незалежної української науки у вільному світі

Український Вільний Університет – інституція незалежної української науки у вільному світі

Український Вільний Університет – інституція незалежної української науки у вільному світі

 1. Бондар Н. А. Історичні аспекти розвитку української юридичної (правничої) освіти в еміграції у XX столітті // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2018. – № 31. – С. 33-36.
 2. Боряк Т. Фонди Українського вільного університету в бібліотечному сегменті «Празького архіву» / Т. Боряк // Бібліотечний вісник. –  2011. – № 1. – С. 52-58.
 3. Бурім Д. В. Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина / Д. В. Бурім // Київська старовина. – 2012. – № 2. – С. 98-113. 
 4. Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині : Украiнський вiльний унiверситет (1921-1945 рр.) / С. В. Віднянський ; національна академія наук України, Iн-т історії України. – К. : [б. в.], 1994. – 82 с.
 5. Зілгалов В. Історики Українського вільного університету в Празі про історію України / В. Зігалов // Від наукового товариства ім. Шевченка до українського вільного університету : матеріали міжнар. наук. конф. (Пряшів-Свидник, 12-15 черв. 1991 р.) / укл. М. Мушинка. – К. ; Л. ; Пряшів : Ін-т укр. археографії АН України, 1992. – С. 217-223.
 6. Калинова О. Український вільний університет: празький період  / О. Калинова // Історія в школах України. – 2009. – № 12. – С. 29-32.  
 7. Карпенко В. О. Українські студії під небом Баварії :  Мюнхенськi враження / В. О. Карпенко; іл. О. Приходько. – К. : Газ. «Вечірнiй Київ», 1998. – 144 с.
 8. Кириленко О. Повоєнна преса української еміграції у фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина) : структурно-топологічний аналіз / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 4. – С. 44-56.
 9. Левкун Я. Іван Борковський та український науковий світ Праги / Я. Левкун // Схід. – 2012. – № 2. – С. 121-126.
 10. Лопушинський І. П. Український Вільний Університет (УВУ) як провідний діаспорний навчальний заклад світу / І. Лопушинський. // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч. укр. діаспори) [та ін.]; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – К.; Херсон : Просвіта, 2005 – Вип. 4. – 2007. – С. 227-238.
 11. Мельник В. Український, і вільний / В. Мельник // Слово і час. – 1992. – № 5. – С. 45-51.
 12. Неврлий М. УВУ – база незалежної української науки у вільному світі (1921-1945) / М. Неврлий // Від наукового товариства ім. Шевченка до українського вільного університету : матеріали міжнар. наук. конф. (Пряшів-Свидник, 12-15 черв. 1991 р.) / сост. М. Мушинка. – К. ; Л. ; Пряшів : Ін-т укр. археографії АН України, 1992. – С. 205-215.
 13. Рожнятовська О. А. Храм української науки в екзилі : до 90-річчя від дня відкриття Українського Вільного Університету (УВУ) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2011. – № 1. – С. 42-51.
 14. Романова В. Європейські шляхи української освіти: Український вільний університет / В. Романова // Слово Просвіти. – 2016. – № 37(15-21 верес.). – С. 11. Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2016/09/15/yevropejski-shlyaxi-ukrainskoi-osviti-ukrainskij-vilnij-universitet (дата звернення: 12.01.2021).
 15. Савенко Т. С. Діяльність членів НТШ у створенні та діяльності українського університету / Т. С. Савенко  // Запорізький національний університет. Історичний факультет. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / редкол.: Ф. Г. Турченко та ін. – Запоріжжя : ЗНУ, 1993. – Вип. 20. – 2006. – С. 160-165.

Підготувала провідний бібліограф Т.С. Федько

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031