Інституційний розвиток економічної системи

Інституційний розвиток економічної системи

 1. Богуславьский Є. І.   Концептуалізація невизначеності у сучасній економічній системі. Вплив ефекту Талеба на розвиток економіки України / Є. І. Богуславьский, Є. В. Дорохов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 17. - С. 62-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Вітренко А. О. Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки / А. О. Вітренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - № 10 ч. 1. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Демидюк О. Інституційні чинники підвищення ефективності функціонування і розвитку сучасних економічних систем / О. Демидюк // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 74-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Звонар В. П. Економічна система соціальної відповідальності: структура і функціонально-територіальні особливості / В. П. Звонар // Демографія та соціальна економіка. - 2016. - № 1. - С. 19-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Зернецька О. Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив) / О. Зернецька // Зовнішні справи. - 2017. - № 7. - С. 40-44 : фот. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Козловський С. В. Забезпечення стійкості сучасної економічної системи - основа економічного розвитку держави / С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 1. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Кравченко М. О. Просторово-часова онтологія економічних систем / М. О. Кравченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - № 5 ч. 1. - С. 118-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Лелюк С. В. Моніторинг фінансової безпеки економічних систем / С. В. Лелюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2016. - № 16. - С. 136-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Ліба Н. С. Поліваріантність поняття "регіон" / Н. С. Ліба, Л. В. Ющик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - № 14 ч. 2. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Мельник О. Г. Загальна концепція подвійної субстанціональності інституційного розвитку інноваційних систем / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 23-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Морозов О. Відношення суб’єкт-об’єкт як "цілеспільний ефект" у структурі економічного простору / О. Морозов // Економіст. - 2017. - № 8. - С. 30-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Морозов О. Потужність економічних систем: принцип невиродженості / О. Морозов, С. Власенко, Т. Морозов // Економіст. - 2017. - № 3. - С. 9-18 ; № 4. - С. 4-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Морозов О. Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів / О. Морозов, Т. Морозов // Економіст. - 2016. - № 10. - С. 29-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Отрошко О. Типологія економічних систем: критичний аналіз традиційних підходів / О. Отрошко // Банківська справа. - 2017. - № 2. - С. 55-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Петрушенко К. І. Продовольча безпека в структурі сучасної економічної системи України / К. І. Петрушенко, Є. О. Григорьєв, Г. М. Павленко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2017. - № 22 вип. 1. - С. 51-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Потравка Л. О. Передумови та необхідність формування концепції ефективної структури національної економіки України / Л. О. Потравка // Причорноморські економічні студії. - 2016. - № 6. - С. 33-39 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Прямухіна Н. В. Обгрунтування підходів до адаптаційного управління трансформаціями економічної системи / Н. В. Прямухіна // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 4. - С. 15-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Радіонов Ю. Д. Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави / Ю. Д. Радіонов // Економіка та держава. - 2017. - № 2. - С. 22-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Сергієнко Л. В. Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки / Л. В. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 8. - С. 117-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Сидорович О. Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем / О. Сидорович // Економічна теорія. - 2017. - № 2. - С. 19-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Шевченко О. О. Теоретико-дефінитивна експозиція категорії "господарська система" в економічній думці / О. О. Шевченко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - № 21 вип. 2. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 07.12.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031