Інтерактивні технології. Викладання мистецтва

Інтерактивні технології. Викладання мистецтва

1. Авер’янова Н. Образотворче мистецтво в системі освіти / Н. Авер’янова // Рідна школа. – 2004. - № 6. – С. 67-69.
2. Бойко І. Формувати людину-творця : нові підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу / І. Бойко // Шкільний світ. - 2007. - № 20. -  вкладка.
3. Данилюк А. Я. Учебний предмет как интегрированная система / А. Я. Данилюк // Педагогика. - 1997. - №4. – С. 24-28.
4. Дубина Л. Викладання мистецьких дисциплін з елементами театральної педагогіки / Л. Дубина // Мистецтво та освіта. - 2001. - №4. - С. 25-28.
5. Жорнова О. Художньо-естетичне виховання в контексті культуротворчості / О. Жорнова // Рідна школа. – 1998. - № 6. – С. 12-14.
6. Концепція єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах України : проект // Мистецтво та освіта. – 1998. - № 1. – С. 2-6.
7. Лобанчук О. Види художньої діяльності у структурі інтегрованого уроку / О. Лобанчук // Українська мова і література в школі. – 2006. - № 6. – С. 10-17.
8. Мартьянова Г. Взаємодія мистецтв у полі художньому розвитку учнів / Г. Мартьянова // Рідна школа. – 2001. - № 5. – С. 59-61.
9. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України / Л. Масол // Шкільний світ. – 2002. – № 9. – С. 1-16.
10. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі : посіб. для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. - Х. : Веста ; Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.
11. Неміш Ю. Основні положення творчої методики викладання образотворчого мистецтва в школі : методичний коментар / Ю. Неміш // Завуч. – 2005. - № 16. – С. 7-9.
12. Неміш Ю. Соціально-психологічні умови побудови курсу образотворчого мистецтва в школі / Ю. Неміш // Завуч. – 2005. - № 16. – С. 9-10.
13. Операйло С. Зміст інтегративно-культурологічного освітнього процесу / С.  Операйло // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 35-37.
14. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтеракивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. - 616 с.
15. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. : іл.
16. Рагозіна В. Цей багатогранний світ : інтегрований підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу / В. Рагозіна // Шкільний Світ. – 2005. – № 13. – С. 2-11.
17. Слободчиков В. Категория личности в психологи и педагогике развития / В. Слободчиков // Вопросы психологи. – 1991. - № 2. - С. 37-49.
18. Сопільняк М. Персоніфікований підхід до пошуку шліхів навчання образотворчого мистецтва / М. Сопільняк // Рідна школа. - 2003. - N12. - С. 57-59.
19. Твори українського образотворчого мистецтва в школі : методичні рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва. - К., 1997. - С. 127.
20. Терещенко О. Інтеграція мистецької діяльності / О. Терещенко // Дошкільне виховання. – 2008. - № 8. – С. 11-13.
21. Толстих В. I. Естетичне виховання / В. І. Толстих. - К. :  Вища шк., 1987. - 214 c.
22. Чуприна В.Г. Роль образотворчого мистецтва у вихованні молоді // ХДПУ. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. -  Херсон, 2002. – Вип. 30. - С. 258-259.
23. Яновська Н. Мистецтво навчання або навчання через мистецтво / Н. Яновська // Початкова школа. – 2005. - № 9. – С. 47-50.

Довідка виконана 12.12.2011 . Виконавець Михайленко О.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930