Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки

Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки

 1. Ахтирська Н. М. До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / Н. М. Ахтирська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2016. - № 36 т.2. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Бєлєнький В. П. Кіберзлочини за законодавством США / В. П. Бєлєнький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2015. - № 17 т.2. - С. 91-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бєляков Р. Г. Інформаційна безпека як об'єкт адміністративної діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України / Р. Г. Бєляков // Право і суспільство. - 2014. - № 6/1 ч.2. - С. 153-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Війна з кіберджихадом // Український тиждень. - 2017. - № 24. - С. 24-26 : кольор. іл.
 5. Грицун О. О. Кримінальний аспект міжнародної інформаційної безпеки / О. О. Грицун // Право і суспільство. - 2015. - № 6 ч.2. - С. 142-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Діордіца І. В. Поняття і зміст кібертероризму / І. В. Діордіца // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - № 3. - С. 61-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Діордіца І. Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 215-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Діордіца І. Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 3. - С. 199-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Діордіца І. Поняття і зміст кіберзагроз на сучасному етапі / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - N 4. - С. 99-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Діордіца І. Система забезпечення кібербезпеки: сутність та призначення / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 7. - С. 109-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Е-бандити // Український тиждень. - 2017. - № 21. - С. 28-29 : кольор. іл.
 12. Іванченко О. Ю. Кримінологічна характеристика кіберзлочинності, запобігання кіберзлочинності на національному рівні / О. Ю. Іванченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - № 3. - С. 172-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Коваленко Н. В. Про правовий режим кібербезпеки в Україні / Н. В. Коваленко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - № 3. - С. 96-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Лапаєв Ю. Віртуальні опричники / Ю. Лапаєв // Український тиждень. - 2017. - № 20. - С. 36-37 :  кольор. фот.
 15. Лапаєв Ю. Ще один фронт / Ю. Лапаєв, А. Голуб // Український тиждень. - 2017. - № 3. - С. 22-24 : кольор. ілюстр.
 16. Марков В. В. Особливості впровадження зарубіжного досвіду боротьби з кіберзлочинністю в навчальний процес / В. В. Марков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - № 12 т.1. - С. 101-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Пацера М. Кіберзлочинність - загроза банківській системі / М. Пацера // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 4. - С. 55-58.
 18. Пивоваров В. В. Кіберзлочинність: кримінологічний погляд на генезис явища та шляхи запобігання / В. В. Пивоваров, С. Ю. Лисенко // Право і суспільство. - 2016. - № 3 ч. 2. - С. 177-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Порфімович О. Л. Віртуальний криміналітет: від хакера до терориста (портрет явища) [Електронний документ] // Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2403
 20. Романенко Т. В. Особливості слідової картини шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет / Т. В. Романенко // Молодий вчений. - 2016. - № 1 ч.2. - С. 51-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Семенов В. В. До питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні / В. В. Семенов, М. С. Дзігора // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - № 6. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки України: проект [Електронний документ] // Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/File/2013_nauk_an.../kiberstrateg.pdf
 23. Україна. Закони. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: від 5 жовтня 2017 року // Відомості Верховної Ради України. - 2017. - № 45. - С. 42-57.
 24. Шило О. Г. Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу / О. Г. Шило // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2. - С. 109-122. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 05.12.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30