Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів

Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів

Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів

1. Бойко М. Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів / М.  Бойко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2008. - № 2. -  С. 7-15.
2. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М.  Войнаренко // Економіст. - 2008. - № 10. -  С. 27-30.
3. Ганущак-Єфіменко Л.М. Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. -  С. 95-101.
4. Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування національних інноваційних кластерооб'єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7/8. -  С. 51-53.
5. Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. -  С. 151-158.
6. Діденко О. А. Розвиток кластерних систем як засіб зростання конкурентоспроможності національної економіки / О. А. Діденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 1. -  С. 37-42.
7. Захарченко В. І. Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України / В. І. Захарченко, С. В. Захарченко // Український географічний журнал. - 2011. - № 2. -  С. 28-33.
8. Кластери в умовах глобальної конкуренції // Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін.; за ред. З. С. Варналія ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2007. - С. 560-602.
9. Кризська Р. Ю. Регіональні інвестиційно-інноваційні кластери: актуальні проблеми запровадження в Україні / Р. Ю. Кризська // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2011. - № 2. -  С. 129-135.
10. Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д.  Крисанов, Л.  Удова // Економіка України. - 2009. - № 10. -  С. 69-75.
11. Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О.  Кузьмін, О.  Жежуха // Економіка України. - 2010. - № 2. -  С. 14-23.
12. Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. -  С. 14-22.
13. Макаренко М. В. Формування регіональної кластерної політики / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. -  С. 197-207.
14. Мармуль Л. О. Кластерний аналіз ефективності функціонування туристично-рекреаційних підприємств регіону // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2006 - Вип. 44. – С. 249-255.249-255
15. Мягких І. М. Кластерна форма організації - дієвий засіб підвищення ефективності виробництва / І. М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. -  С. 104-107.
16. Онишко Св. В.  Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі / Св.В.  Онишко, С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. -  С. 55-61.
17. Підвисоцький В. Г. Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку / В. Г. Підвисоцький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. -  С. 28-35.
18. Рибак Ю. В. Транскордонні кластери в системі регіонального розвитку країн високого конкурентного статусу / Ю. В. Рибак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 9. -  С. 199-205.
19. Соколенко С. Розвиток Харківського регіону на кластерній основі / С. Соколенко, М. Борисенко // Діловий вісник. - 2011. - № 9. -  С. 10-11.
20. Хуснутдінов О. Кластери: спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів / О.  Хуснутдінов // Зовнішні справи. - 2009. - № 6/7. -  С. 34-37.

Довідка виконана 18.12.2012. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031