Книжкова палата України: 100 років діяльності

Книжкова палата України: 100 років діяльності

 1. Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів: на прикладі Книжкової палати України / Н. Білоус // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 28 – 32.
 2. Братська Г. Стан доставляння обов'язкових примірників видань у Книжкову палату України за 2012 рік / Г. Братська, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 4 – 8.
 3. Буряк С. Поточна статистика книжкової продукції в 2011 році / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 12. – С. 7 – 12.
 4. Васильєв О. Інформаційні продукти та бази даних Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 10. – C. 10 – 14.
 5. Відданий книзі: М. І. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 36 – 37.
 6. Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека – перспективний проект інформатизації Книжкової палати України / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 9. – С. 25 – 29.
 7. Гуцол Г. Документально-інформаційні потоки Книжкової палати України імені Івана Федорова: характеристика, стан і перспективи / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 5. – С. 31–35.
 8. Гуцол Г. А. Книжной палате Украины – 90 лет / Г. А. Гуцол // Библиография. – 2009. – № 2. – С. 47 – 52.
 9. Гуцол Г. Наукові дослідження Книжкової палати України у 2006 році / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 9 – 14.
 10. Гуцол Г. Наукові роботи ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» у сфері видавничо–поліграфічної діяльності / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 9. – С. 49 – 50.
 11. Гуцол Г. Новітні розробки у галузі інформатизації Книжкової палати України// Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 4. – C. 29 – 34.
 12. З думкою про перспективу: до ювілею М. І. Сенченка, керівника Книжкової Палати України // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 4. – С. 41 – 44.
 13. Зберігачі вічності: до 100-річчя Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2019. – № 1. – С. 38 – 47.
 14. Клюшніченко О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії «Літопис книг» за 2014 р.) / О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 12. – С. 16 – 20.
 15. Книжкова палата України імені І. Федорова / Н. О. Петрова // Енциклопедія сучасної України. – Т. 13: Киї–Кок. – К., 2013 . – С. 380 – 381.
 16. Книжкова палата України (1919-1998 рр.): до 80-річчя з часу заснування: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Книжкова Палата України; уклад.: П. М. Сенько, В. В. Журавльова, Н. М. Сенченко;  т. .: Г. М. Швецова-Водка, В. Загуменна. – К. : Кн. Палата України, 1999. – 184 с.
 17. Книжкова палата України презентувала нове книгосховище і модернізовані системи зберігання друкованої продукції // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 43.
 18. Крижанівська Т. Державний архів друку: до 80-річчя з дня заснування Книжкової палати України / Т. Крижанівська // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 2. – С. 6 – 8.
 19. Лебідь С. Відділ книгознавства / С. Лебідь // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 1. – С. 8. – (До 85–річчя з дня заснування Книжкової Палати України).
 20. Набхан Ю. Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій: підсумки роботи Книжкової палати України за 2010 рік / Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 18 – 22.
 21. Нелепина Г. Книжная палата Украины: История создания, проблемы и перспективы развития // Книжное обозрение. – 1999. – № 3. – C. 11 – 13.
 22. Низовий М. Організація української Книжкової Палати і початок ії статистичної роботи // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 3. – C. 22 – 23.
 23. Орлик О. Журнальний фонд Книжкової палати України 1941–1945 років / О. Орлик // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 37 – 39.
 24. Орлик О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань (крім газет): на базі Держархіву друку Книжкової палати України / О. Орлик // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 11. – С. 28 – 29.
 25. Очеретяна Л. «Літопис книг» у структурі інформаційного забезпечення суспільства / Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 19 – 22.
 26. Петренко Н. Відділ централізованої каталогізації і класифікаційних систем Книжкової палати України  / Н. Петренко // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 4. – С. 7 – 9.
 27. Повне зібрання творів та листів Миколи Гоголя – у фондах Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 5.
 28. Рева Н. Книжковій палаті України – 90 / Н. Рева // Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 122 – 123.
 29. Рогальова І. Аналітичний огляд журналів 1950-1953 років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України / І. Рогальова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 4. – С. 35 – 39.
 30. Сенченко М. В єдиному інформаційному просторі / М.Сенченко // Українська культура. – 2001. – № 11/12. – С. 12 – 13.
 31. Сенченко М. Книжковій палаті України імені Івана Федорова – 90 років  / М. Сенченко // Київська старовина. – 2008. – № 6. – С. 71 – 84.
 32. Сенченко М. Книжкова палата України імені Івана Федорова – підсумки і перспективи / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 12. – С. 3 – 6.
 33. Сенченко М. Книжкова палата України. Історія і сьогодення (1919-2004) / М. І. Сенченко; ред. М. І. Давиденко, худож. Оформ. Ю. О. Жарко. – 2-ге вид., виправл. і допов. – К. : Кн. Палата України, 2004. – 164 с. – До 85-річчя Книжкової палати України.
 34. Сенченко М. Книжкова палата України: вчора, сьогодні, завтра (До 85-річчя з дня заснування Книжкової палати України) / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 1. – C. 3 – 7.
 35. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2004. – 164 с.
 36. Сенченко М. Книжковій палаті України – 95 років, що далі? / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 1. – С. 3–8.
 37. Сенченко М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 1. – С. 3-7.
 38. Сенченко М. Книжковій палаті України імені Івана Федорова – 90 років / М. Сенченко // Київська старовина. – 2008. – № 6. – С. 71 – 84.
 39. Сенченко М. Лоцман в океані книжок і періодики: Книжкова палата України ім. І. Федорова – новий етап розвитку / М. Сенченко // Урядовий кур'єр. – 2012. – 7 серп. – С. 17.
 40. Сенченко М. Національна бібліографія. Проблеми і перспективи / М. Сенченко // Вісник Харківської державної академії культури. – 1999. – Вип. 1/ т. – С. 13 – 21.
 41. Сенченко М. Проблеми Книжкової палати України і вітчизняного книговидання – 2012 рік / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 3 – 7.
 42. Сенченко М. Фондам Книжкової палати України – 90 років / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 4. – С. 3 – 4.
 43. Створення Головної книжкової палати, її структура, функції та концептуальні засади в 1919 р. // Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2009. – С. 84 –88.
 44. Стрішенець Н. Юрій Меженко на чолі Головної Книжкової палати / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 11. – С. 11 – 14.
 45. Устіннікова О. Державні поточні бібліографічні покажчики як безоплатна реклама видавничої продукції / О. Устіннікова, Р. Красій // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 7. – С. 12 – 13.
 46. Устіннікова О. Персональні посібники, підготовлені Книжковою палатою України (1921–2000) / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 3. – С. 16 – 19.
 47. Устіннікова Т. Методичне забезпечення підготовки державних бібліографічних покажчиків: досвід Книжкової Палати України / Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 17 – 19.
 48. Федотова О. Діяльність кабінету літератури громадянської війни у складі Книжкової палати України / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 9. – С. 23 – 25. 
 49. Федотова О. Спецфонд книжкової палати України: передумови створення, шляхи еволюції та характеристика з позицій сьогодення / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 11. – C. 28 – 32.
 50. Федотова О. Стан і основні напрями роботи з підготовки бібліографічних покажчиків «Спецфонд Книжкової палати України» / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 7. – С. 13 – 18.
 51. Чухно Н. До 80-річчя з дня заснування книжкової палати України / Н. Чухно // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 1. – C. 5 – 8.  
 52. Чухно Н. Початок Харківського періоду: до 80-річчя з дня заснування Книжкової палати України / Н. Чухно // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 2. – С. 3 – 6.
 53. Швецова-Водка Г. Тісна співпраця з Книжковою палатою – надійний вектор поступального руху книгознавчої науки  / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 5 – 7.
 54. Шульженко С. «Кобзар» Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України / С. Шульженко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 29 – 30.
 55. Шульженко С. Документальна пам’ять про визволення Києва від гітлерівців у фондах Книжкової палати України / С. Шульженко, О. Тихоненко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 31– 35.
 56. Шумілова А. Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917–1919 років у фонді Книжкової палати України / А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 4. – С. 37 – 43.
 57. Шумілова А. Створення електронної бази даних газетних видань на базі архівного фонду Книжкової палати України / А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 32 – 33.
 58. Щеглова О. Відділ наукового опрацювання обов’язкових примірників Книжкової палати України / О. Щеглова // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 1. – С. 14 – 15.

Довідка виконана 06.07.2020. Укладачі: Михайленко О.В., Віжічаніна Л.М.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930