Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2010 рік

  Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підруч. / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – К. : ВСВ «Медицина», 2010. – 488 с.

У підручнику розглянуті питання техніки безпеки у лікувальних закладах під час роботи з приладами різного виду випромінювання, охорони праці в рентгенологічних фізіотерапевтичних кабінетах, а також питання безпеки життєдіяльності під час надзвичайних ситуацій. Видання надає основні положення законодавчих актів з охорони праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дисципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці.
У додатках надано приклади оформлення документації, Типове положення про службу охорони праці, Акт про нещасний випадок на виробництві, Акт розслідування професійного захворювання та інш. Видання розраховано на лікарів, медичних сестер, співробітників санітарно-епідеміологічних станцій, а такж викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів.


Паливода Л. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України, 2002-2010 роки: [звіт за дан. дослідж.] / Л. Паливода, С. Голота ; Творч. центр ТЦК. - К. : КуПол, 2010. - 118 с. : граф., табл.

Надані матеріали дослідження стану та динаміки розвитку неурядових організацій України протягом 2002-2010 роки містять результати аналізу проблем та потреб неурядових організації як на національному, так і на регіональному рівнях. Даний звіт складається з вступу, чотирьох частин і додатків. У частині 1 подано інформацію про мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження. Частина 2 звіту складається з трьох основних розділів: аналіз внутрішньої спроможності неурядових організацій, аналіз зовнішніх зв’язків, а також аналіз програмної діяльності. У частині 3 представлено результати діяльності неурядових організацій, а 4 частина висвітлює зміни, які відбулися у внутрішній системі менеджменту, зовнішніх зв’язках і програмній діяльності. Додатки містять: анкету, що використовувалась при опитуванні неурядових організацій України в 2010 році, словник термінів та список використаної літератури. Інформація може бути корисною для лідерів неурядових організацій, державних і політичних діячів, представників організацій міжнародної технічної допомоги та міжнародним консультантам у галузі розвитку третього сектору.

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930