Компетентісне навчання в школі

Компетентісне навчання в школі

 1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів : [метод. зб. ] / Т. Б. Волобуєва; голов. ред. В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2005. – 109 с.
 2. Волянська С. Компетентний учитель – компетентний учень: засідання педагогічної ради / С. Волянська // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2014. – № 23(груд.). – С. 11–18.
 3. Впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі: колект. моногр. / за заг. наук. ред. В. Ф. Ходаковського, А. В. Букетова. – Херсон : ХДМА, 2016. – 163 с. 
 4. Гриньова В. Модернізація національної освіти на засадах компетентісного підходу: сутність і поняттєво-термінологічний апарат / В. Гриньова // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 20–23.
 5. Кадров А. О. Проект "Модель компетентісно зорієнтованого навчання та виховання навчально-виховного комплексу" / А. О. Кадров // Виховна робота в школі. – 2014. – № 7. – С. 19–30.
 6. Кирій С. Компетентісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: бібліографічний список / С. Кирій, Н. Стельмах // Рідна школа. – 2014. – № 4/5. – С. 77–80.
 7. Ключові освітні компетентності // Сучасна школа України. Сер., Шкільний світ. – 2016. – № 1(січ.). – С. 51–58.
 8. Кондратьєва Н. Сучасний урок крізь призму компетентісного підходу / Н. Кондратьєва // Біологія. Сер., Шкільний світ. – 2018. – № 1(січ.). – С. 9–17.
 9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : б-ка з освітньої політики: кол. монографія / Н. М. Бібік [та ін.]. – К. : К. І. С., 2004. – 112 с.
 10. Модель підготовки компетентного випускника / І. Майборода // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 4 (січ.). – С. 9–12.
 11. Мордовцева Т. Розвиток творчої компетентності молодших школярів / Т. Мордовцева // Початкова освіта. Сер., Шкільний світ. – 2015. – № 22(листоп.). – С. 10–16.
 12. Поліванова Т. Збудуємо школу життєтворчості / Т. Поліванова // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 58–61.
 13. Реалізація компетентісного підходу в навчальній діяльності // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 7(квіт.). – С. 13–16.
 14. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання: посібник / І. В. Родигіна. – Х. : Основа, 2005. – 96 с.
 15. Свириденко Г. В. Креативна освіта як чинник формування компетентного випускника початкової ланки Нової української школи / Г. В. Свириденко, Т. В. Фефілова // Молодий вчений. – 2020. – № 6. – С. 115–118.
 16. Угніч Р. Теорія і практика моделювання компетентісного уроку / Р. Угніч // Дивослово: Укр. мова і л-ра в навч. закладах. – 2018. – № 5. – С. 12–19.
 17. Фасоля А. М. Компетентісно зорієнтовані завдання: проблеми термінології, типології, створення / А. М. Фасоля // Педагогічна майстерня. – 2014. – № 7. – С. 10–14; № 9 . – С. 13–19.
 18. Цицюра С. М. Ключові компетентності Нової української школи: семінар-практикум / С. М. Цицюра // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25/26. – С. 14–32.

Підготувала: Л.М. Віжічаніна

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031