Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Конспект заняття з вивчення творчості Л. Глібова

 «ЗДАЄТЬСЯ, БАЙКА ПРОСТО БРЕШЕ, А СПРАВДІ - ПРАВДУ ЯСНУ ЧЕШЕ»

Тема. Гумористичне і сатиричне зображення дійсності. Жанрова різноманітність гумористич­них творів. Роль гумору в житті українців. По­вчання в байці Леоніда Глібова «Щука».
Епіграф: Український гумор, як і український народ,
не мають собі рівних, бо українці мають найкраще
вироблене почуття гу­мору -
один з одного сміються за всіх обставин
.
Р. Колісник

Перебіг уроку
Мотивація навчальної діяльності.
Робота з епіграфом. Українці завжди виріз­нялися дотепністю, розвиненим почуттям гумору. Це допомагало пережити важкі часи, які часто ви­падали на долю нашого народу. Прокоментуйте епіграф до уроку. Чи згодні ви з цією думкою? Від­повідь обґрунтуйте, наводячи приклади із власного життєвого досвіду або з художніх творів.
«Асоціативний кущ». Візьміть па­перовий промінчик, напишіть на ньому асоціацію до слова сміх і приєднайте до закріпленого на дош­ці картонного сонечка. Поясніть, чому саме сонце асоціюється зі сміхом.
Забезпечення емоційної готовності до уроку.
Усмішка зігріває навколишніх теплом, демон­струє дружнє ставлення, поліпшує настрій. Усміхніться одне одному - і розпочнемо наше заняття.
Опрацювання навчального матеріалу.
Презентація випереджувальних завдань.
Повідомлення групи «лікарів».
«Сміх - це здоров'я», - кажуть у народі. Він стимулює вироблення гормону задоволення в певних структурах головного мозку, що є потужним антистресовим і проти­больовим чинником. Крім цього, сміх активізує кровообіг у головному мозку. Напруження мімічних м'язів під час сміху сприяв зміцненню імунітету, знімає втому.
До того ж участь м'язів пресу в процесі сміху по­зитивно впливає на внутрішні органи - поліпшується кровообіг органів черевної порожнини і стимулюється травлення.
Коли людина сміється, ритм її дихання змінюється: вдих стає довгим, а видих коротким, відбувається значне коливання внутрішнього тиску. Це пришвидшує газооб­мін у легенях у кілька разів і знижує тиск у гіпертоніків.
Сміх - це ті ліки, у яких немає побічних ефектів і протипоказань. Тому смійтеся на здоров'я!
Гр у п а «статистів» підготувала цікаві факти про сміх.
© На 40 % частіше страждають від серцевих захво­рювань похмурі люди порівняно з веселунами.
©17 хвилин сміху на добу подовжують життя на один рік.
© У середньому дитина в шестирічному віці сміється 300 разів на день.
©Дорослі усміхаються чи сміються в середньому 15 разів на добу.
©Найбільш усмішливі люди живуть у Бразилії й на Кубі, найпохмуріші - у Скандинавських країнах.

Слово викладача. Із повідомлень ми дізна­лися, що почуття гумору відіграє велику роль у нашому житті. Воно додає оптимізму в нелегкі часи, допомагає долати труднощі. Та погодьтеся: сміятися можна по-різному - легко, доброзичли­во або в'їдливо, гостро. Для різних видів сміху в художній літературі є окремі назви. Серед жан­рових різновидів комічного виокремлюють гумор (анекдот, усмішка, гумореска, співомовка) і сати­ру (байка).
Робота зы словником. Випишіть зі словника визначення понять гумор і сатира. З'ясуйте, що їх об'єднує і чим вони відмінні.
Теорія літератури.
Одним із сатиричних літературних жанрів є байка.
Байка – невеликий алегоричний твір повчального характеру.
Алегоричний - такий, що містить алегорію.
Алегорія - художній прийом іносказання, зображення людських рис і характерів за допомогою обра­зів тварин, предметів, рослин, явищ природи та люд­ського життя.
Презентація випереджувального завдання.
Про становлення жанру байки повідають «літе­ратурознавці».
Праматір'ю байки - як народної, так і літературної - була народна казка, в якій через образи тварин по­казано людські стосунки й характери. Часто в байках використовуються прислів'я та приказки. Байка має оповідну частину - фабулу, що зазвичай супроводиться висновком - мораллю. Традиційно мораль стоїть на по­чатку або наприкінці байки.
Жанровими ознаками є алегоричність, сюжетність, повчальний характер і невеликий обсяг.
Байки були відомі ще в Стародавній Греції. Бать­ком літературної байки називають Езопа. У леген­ді про античного байкаря розповідається про те, що господар звелів Езопові приготувати страву з чогось найкращого. Той купив на ринку язика і приготував його. Наступного разу було звелено приготувати стра­ву з чогось найгіршого. Езоп знову подав язик. «Як це так?» - обурився господар. Мудрець відповів: «Немає нічого кращого за язик (мову).
Викладач: В Україні жанр байки також має давню й багату традицію. Ще в XVII- XVIII століттях у шкільних підручниках було вміщено чимало байок. Видатний філософ і просвітник Григорій Сковорода написав цикл «Байки харківські».
Нове слово в цьому жанрі сказали байкарі XIX століття Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка й особливо Леонід Глібов.
Створення психологічного портрета автора. Уважно розгляньте портрет Л. Глібова. На основі першого враження складіть характеристику письменника. (Високе відкрите чоло засвідчує глибину думки, природний розум. Міцно стиснуті тонкі ву­ста, виразне підборіддя говорять про мужній і стій­кий характер. Очі без живого вогника, немов відчуже­ні, заглиблені у власний внутрішній світ.)
Презентація випереджувального завдан­ня. Послухайте повідомлення «біографа» про Л. Глібова. Проаналізуйте, наскільки справдилися ваші перші враження про цю людину.
Леонід Іванович Глібов, відомий український поет і байкар, народився в селі Веселий Поділ на Полтавщині 1827 року. Дитинство Льолика (так називали хлопця в ро­дині) минуло в селі Горбах Кременчуцького району. Бать­ко працював управителем маєтку поміщиків Родзянків. Від матері - освіченої жінки - навчився грамоти. Освіту здобував у Полтавській гімназії, потім у Ніжинському лі­цеї. Саме в гімназії майбутній поет написав свій перший вірш «Сон», у якому виповів тугу за рідною домівкою. Згодом у зошиті гімназиста Глібова назбиралося кілька­десят віршів російською мовою. Незабаром з'являються байки «Вовк і Кіт», «Лебідь, Щука і Рак», «Жаба і Віл»... Справжнє творче горіння спалахнуло наприкінці життя. Леонід Глібов починає друкуватися в галицьких журна­лах «Дзвінок» та «Зоря». За останні чотири роки життя автор написав понад 50 творів для дітей. їх було надруковано під псевдонімом Дідусь Кепар.
Слово вчителя. На уроці ми ознайомимося з байкою Леоніда Глібова «Щука». Що вам відомо про поведінку щуки у природі? (Ця риба - хижак, живиться іншими, меншими рибами, жабами, на­віть пташенятами. Плаває дуже повільно.)
Отже, щука асоціюється з такими якостями, як агресивність, хижість. Якою ж показує її Л. Глібов у своїй байці, дізнаємося, послухавши твір.
Виразне читання байки вчителем.
Словникова робота
.
Бомага - скарга; буцімто - нібито; шаплик - ве­ликий круглий дерев'яний чан; стряпчий - чиновник, який наглядав за перебігом справ у судових устано­вах; завсігди - завжди; щупачок - маленька щучка; . катюга - кат, той, хто виконує присуди, вироки (тут: Жорстокії людина).
Виразне читання байки учнями.
Бесіда

•  За що Щуку притягли до суду? Знайдіть і прочи­тайте відповідні рядки в тексті.
•  Хто були судді? Як характеризує їх автор?
•  Чому суд змінив своє рішення? Хто виступив на захист підсудної?
•  За що Лисиця віддячила  Щуці? Які  стосунки встановилися між ними?
•  Що вам здалося у байці смішним, комічним і чому саме?
•  Чи прямо висловлено мораль байки?
Пошуково-дослідницька робота в парах. Завдання для 1-ї пари.
• Оскільки в цьому творі немає повчальної кін­цівки, доведіть, що це – байка, визначте її основну думку і мораль. (Хоч у творі «Щука» повчальної кінцівки немає, ми розуміємо, що автор має на меті висміяти нетямущих, несправедливих суддів. Усі об­рази тут алегоричні. За масками криються, типові персонажі з реального життя: хабарниця лицемірка Лисиця, злодійка й ошуканка Щука, яка здатна. викрутитися з будь-якої ситуації, тупаки й маріо­нетки, судді, не спроможні на самостійні адекватні рішення. Та «як не крути, а правди піде діти. Кінців не можна поховать...» - це мораль. Отже, твір за жанром є байкою.)
Завдання для 2-ї пари.
Дослідіть особливості мови твору. Як вона допомагає розкрити характери героїв? (Мова бай­ки дуже виразна. Автор уживає просторічні слова (обідрала, притаскали), щоб показати негативне ставлення до Щуки; пестливі слова (частенько, тем­ненько, сотенька карасиків живеньких) для виявлен­ня лицемірства, хитрості та підступності Лисички. Також у байці є прислів'я («Катюзі по заслузі»). Мова твору багата, вона допомагає розкрити особливості характерів героїв.)
Узагальнення вивченого матеріалу.
Виконання тестових завдань.
1. З-поміж поданих ознак виберіть ту, яка влас­тива байці.
А пафосність
Б мелодійність
В обсяжність
Г алегоричність
2. Оберіть  прислів'я,  яке  відповідає  змістові байки «Щука».
А Не все те золото, що блищить.
Б «Рука руку миє».
В Хто пізно ходить, той сам собі шкодить.
Г Голодній кумі хліб на умі.
4. Установіть відповідність між героями байки «Щука» і вадами людського характеру, що їх вони уособлюють.
1 Осел      А зажерливість, хижість
2 Цап        Б хитрість, лицемірство
3 Лисиця   В дурість, нерозумність
4 Щука       Г упертість
Інтерактивна вправа «Експрес-інтерв'ю».
Чого навчає нас ця байка? (Сміючись із її яскравих героїв, ми замислюємося і над власною по­ведінкою, і над учинками навколишніх; навчаємося бути чесними і справедливими, розумними й роз­важливими.)
Чи є твір актуальним нині? (Байка «Щука» видатного письменника Л. Глібова актуальна і до­тепер. На жаль, у сучасному житті ми зустрічає­мо персонажів, яких змальовує автор: нечесних суд­дів, хабарників і пристосуванців.)
Висновок: Байка «Щука» Леоні­да Глібова - гостра сатира на несправедливий суд, у якому нікчемні судді не здатні розібратися у суті справи. Тому такі шахраї, як Лисичка, за хабарі вмі­ють повернути справу на користь кривдника, ввес­ти в оману суддів. І тепер часто звучить крилатий вислів із байки - «і щуку кинули у річку», - коли йдеться про те, що замість заслуженого покарання хтось потрапив у свою рідну стихію, у звичну об­становку її уникнув відповідальності за ганебні дії, за вчинений злочин.
Підсумок заняття.
Рефлексія. Поділіться враженнями від сьогоднішнього заняття.
Д/з. Підготувати та розповісти одну з байок Леоніда Глібова.
Прикінцеве слово викладачая. Ми з байок не тільки сміємося, а й черпаємо життєву мудрість. Байка збагачує нас духовно, навчає добра, справед­ливості, порядності, викриває негативні прояви в житті людей і спонукає до подолання їх. Адже, як казав Леонід Глібов: «Здається, байка просто бре­ше, а справді - правду ясну чеше».
Нехай же з роками не згасає інтерес до байки і вона буде вашою наставницею на гідні думки і вчинки!

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031