Правовий устрій. Запорізька Січ

Правовий устрій. Запорізька Січ

1. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків  / О. Апанович. - К. : Дніпро, 1991. – 335 с.
2. Водотика С. Г. Історія Херсонщини / С. Г. Водотика, Є. Г.  Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2003. – 202 с.
3. Голобородько Ю. Прогноївська паланка; Олешківська Січ; Кам'янська Січ  / Ю. Голобородько // Наддніпрянська правда. - 1991. - 9 серп., 11 жовт. ; 1992. - 17 січ.
4. Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. - К. : Глобус, 1992. – 241 с.
5. Зачепіло В. Кость Гордієнко - отаман / В. Зачепіло // Наддніпрянська правда. - 1992. - 21 січ.
6. Історія держави і права України : підручник / А. С. Чайковський. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
7. Історія міст і сіл УРСР. Херсонська область / редкол. тому: О. Е. Касьяненко (голова) [та ін.]. - К. : Ін-т історії академії наук УРСР, 1972. – 688 с.
8. Масютко М. Де було Олешшя? / М. Масютко // Наддніпрянська правда. - 1991. - 15 січ.
9. Олександров С. Тайни Олешківських пісків (розкопки Олешківської Січі) / С. Олександров // Наддніпрянська правда. - 1991. - 29 серп.
10. Оленковський М. Де було Олешшя? / М. Оленковський // Наддніпрянська правда. - 1994. - 20 лют.
11. Орлова З. С. Из истории заселения Херсонщины : краткий справочник  / З. С. Орлова, И. Д. Ратнер. – Херсон : б.и., 1993. – 127 с.
12. Пащенко О. Ю. З історії правоохоронних органів Півдня України / О. Ю. Пащенко, С. Г. Водотика. – Херсон : Айлант, 1999. – 74 с.
13. Пірко В. Заселення степової України в XVI-XVIII ст. / В. Пірко. – Донецьк : Украiнський Культурологiчний Центр, 1998. – 124 с.
14. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. -  К. : Либідь, 1993. – Т. 2. – 606 с.
15. Археологічні розкопки Кам'янської Січі : Сліди замку Байди Вишневецького // Старожитності. - 1992. - 2 січ.
16. Сокульський А. Чиї ж ці городища? (Про Кам'янську Січ)  / А. Сокульський // Пам'ятки України. - 1990. - № 1. – 47-49.
17. Сусідів не вибирають (Документи Коша Нової Запорозької Січі з історії українсько-татарських стосунків) // Архіви України. - 1991. - № 2. - С. 70-73.
18. Ратнер И. Д. Древности Херсонщины / И. Д. Ратнер, Л. И.  Костюк. – Сімферополь : Таврія, 1989. – 108 с.
19. Тєлегін Д. Знайдено Олешківську Січ  / Д. Тєлегін // Робітнича газета. - 1990. – 14 листоп.
20. Тєлегін Д. Олешківська Січ відкриває таємниці  / Д. Тєлегін // Наддніпрянська правда. - 1991.- 14 вересня.
21. Тєлегін Д. Козацькі старожитності / Д. Тєлегін // Робітнича газета - 1991.- 6 черв.
22. Форпости козацької волі. – Херсон : Ред.- видав. відділ, 1992. – 28 с.
23. Херсону 200 лет. 1778-1978 : сб. док. и матер. – К. : Наукова думка, 1978. – 408 с.
24. Шевченко О. О. Історія держави і права України : хрестоматія / О. О. Шевченко. – К. : Либідь, 1995. – 220 с.
25. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. Яворницький. - К.: Наукова думка, 1990. - Т.1.  – 577 с.

Довідка виконана 03.01.2014. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30