Юридична термінологія

Юридична термінологія

1. Алексєєв О.Г. Аналіз та співвідношення термінів "фармацевтична галузь" та "фармацевтична сфера" як об'єктів адміністративно-правової охорони / О. Г. Алексєєв // Адвокат. - 2010. - №8. -  С. 39-42.
2. Бедрій М. М. Застосування та значення терміна "копа" в юридичній термінології середньовічної України / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. - 2011. - №1. - С. 32-35.
3. Бульба М. С. Особенности современной российской юридической терминологии в аспекте прагматической направленности текста законодательного акта / М. С. Бульба // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -  2009. - №1. -  С. 177-184.
4. Бурбика М. Уточнення термінології з питань визначення місця та ролі органів прокуратури як суб'єкта протидії злочинності / М. Бурбика // Вісник прокуратури. - 2010. - №3. - С. 27-33.
5. Вітовська І. Юридична термінологія при визначенні поняття права "природокористування" / І. Вітовська // Підприємництво, господарство, право. - 2010. - №3. - С. 160-161.
6. Гачкевич А. До питання походження терміна "Міжнародне право" (на основі поглядів Людвіка Ейрліха) / А. Гачкевич // Право України.  - 2010. - №1. - С. 163-168.
7. Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації / А. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-3. - С. 580-592.
8. Глинская Н. П. Системно-динамическое исследование в терминоведении (к постановке проблемы) / Н. П. Глинская // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2009. - №2. -  С. 125-129.
9. Гультай М. Прогалини і помилки при відправленні правосуддя (деякі питання поняття і вживання цих термінів) / М. Гультай // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - №1. - С. 209-216.
10. Клочко М.  Джерела походження та способи творення юридичних термінів України / М. Клочко // Вісник академії правових наук України. - 2009. - №4. - С. 223-231.
11. Компанець Є. Проблемні питання, пов'язані практикою застосування термінів "фальсифікат-контрафакт" / Є. Компанець // Інтелектуальна власність. - 2008. - N 1. - С. 29-42.
12. Лизогуб Я. Захоплення заручників (ст.147 КК України): деякі проблеми вживання юридичної термінології / Я.  Лизогуб // Адвокат. - 2007. - №11/12. -  С. 12-13.
13. Назаров І. Використання терміна "суд" у законодавстві України / І.  Назаров // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - ;4. -  С. 180-189.
14. Прадід Ю. Ф.  Юридична лінгвістика (проблематика досліджень) / Ю.Ф. Прадід // Мовознавство. - 2002. - №4-5. - С. 21-25.
15.  Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України / І. Рощина // Право України. - 2010. - №12. - С. 213-219.
16.  Сухонос В. Форма державно-територіального устрою:термінологія і класифікація постіндустріальної епохи / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №1. - С. 65-68.
17. Хавронюк М. Термінологічні вади нового Кримінального кодексу України / М. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №6. - С. 77-81.
18. Янчук І. Вітчизняна юридична термінологія в аспекті лінгвістичного дослідження (за новим Цивільним кодексом України) / І. Янчук // Юридична Україна. - 2004. - №9. - С. 32-36.
19. Янчук І. Вітчизняна юридична термінологія: стан та перспективи розвитку / І. Янчук // Юридична Україна. - 2003. - №11. - С. 39-42.

Довідка виконана 29.09.2012. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930