Законотворчий процес в Україні

Законотворчий процес в Україні

1. Антощук Л. Д. Законотворчість: організація апарату парламентів світовий досвід / Л. Д. Антощук, заг. ред.: В. П. Крижанівський, Е. Р. Рахімкулов ; Прогр. сприяння парламенту України. - К. : Заповiт, 2007. - 98 с.
2. Богачова О. Удосконалення законодавства - основна мета законотворчого процесу // Юридична Україна. - 2006. - N5. - С. 10-15.
3. Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України. – 2002. - № 5. – С. 17-21.
4. Бойкова М. Удосконалення технології розробки законів - ефективний шлях підвищення їхньої якості // Віче. - 2009. - N6. - С. 6.
5. Євгеньєва А. М. Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі : інформ.-аналіт. дослідж. / А. М. Євгеньєва, Ю. Г. Шкарлат ; заг. ред. Е. Р. Рахімкулов ; Прогр. сприяння Парламенту України ун-ту Індіани США, Лаб. законодав. ініціатив. - К. : Заповіт, 2008. - 96 с. : табл.
6. Законотворчість / Ін-т Законодавства Верхов. Ради України, Укр. шк. законотворчості, Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. - К. : Заповiт, 2004. - Вип. 1. - 2004. - 74 с.
7. Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов'язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - N1. - С. 76-80.
8. Конституційне право України / за ред. доктора юрид. наук, проф. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 735 с.
9. Конституція України // Офіційне видання ВРУ. – К., 1996. – 52 с.
10. Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче. - 2010. - N16. - С. 8-9.
11. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи // Право України. – 1999. - № 6. – С.26-32.
12. Коцюба Р. Принципи юридичної автентичності й архітектоніки в законотворенні України // Віче. - 2009. - N12. - С. 9-12.
13. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб. – К.: Інститут економіки і господарського права, 1998. – Ч.1. – 88 с.
14. Кузьменко О. Про вплив Конституційного Суду України на процес законотворчості в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - N7. - С. 132-134.
15. Лінецький С.В. Законотворчість: Коментар до Регламенту Верховної Ради України / С. В. Лінецький, В. П. Крижанівський. - К. : К. I. С., 2008 -  Ч. 1 / за заг. ред. Е. Р. Рахімкулова. - 2008. - 400 с. - Ч. 2 / за заг. ред. Е. Р. Рахімкулова. - 2009. - 240 с.
16. Маруженко О. П. Роль інформації у законотворчому процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - N3. - С. 99-101.
17. Маруженко О. Роль мережі Інтернету в інформаційному забезпеченні законотворчого процесу // Право України. - 2008. - N9. - С. 126-130.
18. Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України: курс лекцій. – К.: Вентурі, 1995. – 240 с.
19. Мірошниченко А. Структура закону з точки зору "вимог нормопроектної техніки" (на прикладі законів - джерел земельного права) // Юридична Україна. - 2008. - N12. - С. 101-105.
20. Олійник А. Законотворчий процес – його основні риси і особливості // Право України. – 1998. - № 4. – С.81-83.
21. Основи конституційного права України: підручник. 2-е вид., доповнене / за ред. В. В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.
22. Погорєлова А. Передумови розширення доступу громадян до законотворчого процесу // Віче. - 2007. - N23/24(груд.). - С. 20-22.
23. Регламент Верховної Ради України: прийнятий 27 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 35. – С. 338.
24. Риженко Ю. М. Деякі аспекти розвитку системи права та системи законодавства // Часопис Київського університету права. - 2009. - N1. - С. 84-87.
25. Ришелюк А. Роль дослідження у законотворчій діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - N2. - С. 353-360.
26. Скрипнюк О. "Реалістична модель" законотворчості: проблеми побудови альтернативних теорій // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - N4. - С. 30-40.
27. Совгиря О. В. Конституційне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна ; ред. В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
28. Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу // Право України. - 2010. - N12. - С. 74-79.
29. Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу // Вісник академії правових наук України. – 2000. - № 2. – С. 3-11.
30. Шпакович О. Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі // Юридична Україна. - 2006. - N11. - С. 87-90.
31. Щербак Ю. М. Законотворчість: міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу / Ю. М. Щербак, З. Р. Міщук ; заг. ред.: В. П. Крижанівський, Е. Р. Рахімкулов. - К. : Заповіт, 2008. - 112 с. : табл.
32. Ющенко О. Поняття законотворчого процесу в Україні та його основні елементи // Віче. - 2010. - N2. - С. 29-32.
33. Ющенко О. Участь громадян у законотворчому процесі через референдум: сутність та проблеми реалізації // Віче. - 2008. - N21. - С. 47-50.

Довідка виконана 03.07.2011. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031