Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Лексична система мови

Лексична система мови

1. Баранник Д. Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови (на захист розмовного стилю) / Д. Х. Баранник // Мовознавство. - 2008. - №4/5. - С. 18-31.
2. Баранникова Л. И. Введение в языкознание / Л. И. Баранникова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1973. – С. 138—152.
3. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О. Білецький. – К. : АртЕк, 1996. – С. 152-155.
4. Глущенко В. А. Мова як система : навч. посіб. / В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко,  І. М. Рябініна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 114-115.
5. Головин Б. Н. Введение в языкознание / Б. Н. Головин. – М. : Высш. шк., 1983. – С. 64-66, 68-69, 76-79.
6. Деменчук О. В. Динамічні моделі семантичного опису лексики / О. В. Деменчук // Мовознавство. - 2011. - №1. - С. 13-28.
7. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк., 1974. – С. 143-153, 159-162.
8. Зубков М. Г. Універсальний довідник. Українська мова. — 5-те вид., випр. / М. Г. Зубков. – Х. : ФОП Співак В. Л., 2009 – С. 45, 56.
9. Камчатнов А. М. Введение в языкозна¬ние / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. –  М. : Наука, 1999. — С. 208—225.
10. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К.; Одеса : Либідь, 1991. – С. 206-217.
11. Коць Т. А. До проблеми лексичної норми сучасної української літературної мови / Т. А. Коць // Мовознавство. - 2009. - №1. - С. 70-75.
12. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: заг. питання мовознавства, фонетика i графiка, лексика i фразеологiя, граматика, мовна типологiя: пiдруч. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти /  М. П. Кочерган. – К. : Академiя, 2000. – С. 45-56.
13. Лексична семантика в системі "людина-машина"/ М. М. Пещак, Н. Ф. Клименко, Г. М. Ярун; Відп. ред. Л. С. Паламарчук.  - К.: Наук. думка, 1986. - 278 c.
14. Лесюк М. П. Розмовно-маргінальна лексика української мови та її лексикографічне опрацювання / М. П. Лесюк // Мовознавство. - 2007. - №6. - С. 12-19.
15.  Фонетична, морфологiчна і лексична система українських говорів : зб. ст. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім.О. О. Потебнi; Вiдп.ред. Матвiяс I. Г. - К.. : Наук. думка, 1983. - 168 c.
16. http://alive-inter.net/ukr/referat-71421tppen?download – Лексико-семантична система мови

Довідка виконана 02.11.2011. Виконавець Віжічаніна Л. .  

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031