Лексична система мови

Лексична система мови

1. Баранник Д. Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови (на захист розмовного стилю) / Д. Х. Баранник // Мовознавство. - 2008. - №4/5. - С. 18-31.
2. Баранникова Л. И. Введение в языкознание / Л. И. Баранникова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1973. – С. 138—152.
3. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О. Білецький. – К. : АртЕк, 1996. – С. 152-155.
4. Глущенко В. А. Мова як система : навч. посіб. / В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко,  І. М. Рябініна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 114-115.
5. Головин Б. Н. Введение в языкознание / Б. Н. Головин. – М. : Высш. шк., 1983. – С. 64-66, 68-69, 76-79.
6. Деменчук О. В. Динамічні моделі семантичного опису лексики / О. В. Деменчук // Мовознавство. - 2011. - №1. - С. 13-28.
7. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк., 1974. – С. 143-153, 159-162.
8. Зубков М. Г. Універсальний довідник. Українська мова. — 5-те вид., випр. / М. Г. Зубков. – Х. : ФОП Співак В. Л., 2009 – С. 45, 56.
9. Камчатнов А. М. Введение в языкозна¬ние / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. –  М. : Наука, 1999. — С. 208—225.
10. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К.; Одеса : Либідь, 1991. – С. 206-217.
11. Коць Т. А. До проблеми лексичної норми сучасної української літературної мови / Т. А. Коць // Мовознавство. - 2009. - №1. - С. 70-75.
12. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: заг. питання мовознавства, фонетика i графiка, лексика i фразеологiя, граматика, мовна типологiя: пiдруч. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти /  М. П. Кочерган. – К. : Академiя, 2000. – С. 45-56.
13. Лексична семантика в системі "людина-машина"/ М. М. Пещак, Н. Ф. Клименко, Г. М. Ярун; Відп. ред. Л. С. Паламарчук.  - К.: Наук. думка, 1986. - 278 c.
14. Лесюк М. П. Розмовно-маргінальна лексика української мови та її лексикографічне опрацювання / М. П. Лесюк // Мовознавство. - 2007. - №6. - С. 12-19.
15.  Фонетична, морфологiчна і лексична система українських говорів : зб. ст. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім.О. О. Потебнi; Вiдп.ред. Матвiяс I. Г. - К.. : Наук. думка, 1983. - 168 c.
16. http://alive-inter.net/ukr/referat-71421tppen?download – Лексико-семантична система мови

Довідка виконана 02.11.2011. Виконавець Віжічаніна Л. .  

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930