Методи управління ліквідністю банків

Методи управління ліквідністю банків

 1. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова; Центр наукових досліджень Національного банку України – К. : ЦНД НБУ, 2011. – 502 с. 
 2. Бардась В. Избыточная ликвидность: риски для гривны / В. Бардась // Економіст. – 2018. – № 5. – С. 22-24.
 3. Белікова Т. Формування та управління ресурсною базою банків та її вплив на ліквідність банківської системи / Т. Белікова, О. Хіжняк, В. Лубянникова // Молодий вчений. – 2015. – № 11 ч. 2. – С. 9-13.
 4. Бричка Б. Політика зміни нормативу обов’язкового резервування в Україні / Б. Бричка // Держава та регіони. Сер.  Економіка та підприємництво. – 2019. – № 3. – С. 223-228.  
 5. Возняковська К. Щодо складових елементів ліквідності та проблемності у категорії неспроможності банку / К. Возняковська // Право і суспільство. – 2017. – № 5 ч. 2. – С. 99-104.
 6. Волошин І. Оцінка ліквідності банківської системи за допомогою матриць платежів / І. Волошин // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 102-109. 
 7. Гірняк В. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк») [Електронний ресурс] / В. Гірняк, Т. Путьківський. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/144.pdf (дата звернення: 26.04.2020).
 8. Загородній А. Банківська справа: термінол. слов. : [понад 3000 понять і термінів] / А. Загородній; Г. Вознюк; Міністерство освіти і науки України. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 506 с.
 9. Катан Л. Управління ліквідністю комерційних банків / Л. Катан, Ю.  Марченко // Молодий вчений. – 2017. – № 5 ч. 4. – С. 588-591.
 10. Коваленко В. Достатність капіталу у забезпеченні стабільного розвитку банків України / В. Коваленко // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 2. – С. 73-80.
 11. Ковальчук Т. Ліквідність комерційних банків: навч. посіб. / Т. Ковальчук, М. Коваль. – К. : Знання, 1996. – 120 с. 
 12. Косарєва І. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків / І. Косарєва, Д. Крамська // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 29 ч. 1. – С. 99-103.  
 13. Косова Т. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Косова. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 485 с.
 14. Литвинюк М. Ліквідність банку та банківської системи як показник ефективності діяльності банку та її вплив на прибутковість комерційного банку [Електронний ресурс] / М. Литвинюк, В. Демиденко. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/108.pdf (дата звернення: 24.04.2020).
 15. Лісоводська І. Ліквідність та її роль в банківській діяльності / І. Лісоводська // Регіональна економіка та управління. – 2016. – № 3. – С. 70-73. 
 16. Міщенко В. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу / В. Міщенко; А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 6-9.
 17. Мусієнко О. Ключові аспекти управління ліквідністю комерційного банку в сучасних економічних реаліях / О. Мусієнко, О. Шамрай // Молодий вчений. – 2016. – № 1 ч. 1. – С. 123-127.
 18. Пантелєєв В. Банківський нагляд: навч. посіб. / В. Пантелєєв. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 350 с.
 19. Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп : затверд. 18.07.2019 р. // Офіційний вісник України. – 2019. – № 66. – С. 166.
 20. Пугачова В. Розвиток аналітичного інструментарію регулювання ліквідності банків / В. Пугачова, Н. Погореленко, О. Христофорова // Вісник Одеського національного університету. Сер.  Економіка. – 2019. – № 24 вип. 4. – С. 145-150.
 21. Романко А. Достатній обсяг залучених коштів забезпечує ліквідність банку / А. Романко // Молодий вчений. – 2018. – № 11 ч. 3. – С. 471-475.
 22. Руснак Ю. Правове регулювання ліквідності та платоспроможності банків / Ю. Руснак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2016. – № 36 Т. 2. – С. 58-61. 
 23. Рябініна Л. Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці / Л. Рябініна // Банківська справа. – 2010. – № 2/3. – С. 51-59.
 24. Стукан І. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57-60.
 25. Успаленко В. Аналіз сучасного стану ліквідності банків України / В. Успаленко, О. Хіжняк // Молодий вчений. – 2016. – № 1. ч. 1. – С. 191-195.
 26. Шийко В. Оцінювання управління ліквідністю банківських установ [Електронний ресурс] / В. Шийко. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/15.pdf (дата звернення: 23.04.2020).
 27. Щуревич О. Удосконалення механізму регулювання ліквідності комерційних банків України / О. Щуревич // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2016. – № 21. Вип. 7/2. – С. 164-168.

Довідка виконана 29.04.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031