Логіка висловлювань

Логіка висловлювань

1. Антонов Г. В. От формальной логики к диалектике (вопросы теории суждения) / Г. В. Антонов. – М. : Высшая школа, 1971. – 176 с.
2. Гетманова А. Д. Логика / А. Д. Гетманова. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 415 с.
3. Горак Г. І. Філософія : курс лекцій / Г. І. Горак. – К. : Вілбор, 1998. – 272 с.
4. Гриценок Л. Техніка "Я-висловлювання" /Л. Гриценок // Психолог: комплект "Шкільний світ". - 2005. - №44. - С. 17-20.
5. Ішмуратов А. Т. Закон суперечності і логіка парадоксів / А. Т. Ішмуратов // Філософська думка. – 1983. - №3. – С. 43-50
6. Кирилов В. И. Логика / В. И. Кирилов, А. А. Старченко. – М. : Юристь, 2004. – 254 с.
7. Конверський А. Є. Логіка :  підруч. для студ. вищих навч. закл./ А. Є. Конверський. – К. : Український Центр духовної культури, 1999. – 399 с.
8. Лавриченко Н. "Християнська етика" чи релігійна просвіта? / Н. Лавриченко // Освіта. - 2005. - №29/30. - С. 13.
9. Малахов В. П. Основы формальной логики : учеб. пособ. для юристов / В. П. Малахов. – М. : Щит-М, 1999. – 301 с.
10. Мендельсон Э. Введение в математическую логик / Э. Мельденсон; пер. с англ. Ф. А. Кабаков; ред. С. И. Адян. – М. : Наука, 1984. – 319 с.
11. Навроцький В. В. Інференціалізм : ментальні стани як ментальні статуси / В. В. Навроцький // Філософська думка. - 2008. - №3. - С. 3-13. - Бібліогр. в підрядк. прим.
12. Никифоров А. Л. От формальной логики к истории науки / А. Л. Никифоров – М. : Наука, 1983. – 177 с.
13. Новиков П. С. Элементы математической логики / П. С. Новиков – М. : Наука, 1973. – 365 с.
14. Рибак Т. Джордж Оруел - про силу і якість слова в журналістиці / Т. Рибак // Журналіст України. - 2008. - №5. - С. 35-44
15. Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин - М. : Гардарики, 1999. - 816 с.
16. Субботин А. Л. Традиционная и современная формальная логика / А. Л. Субботин – М. : Наука, 1969. – 160 с.
17. Тофтул М. Г. Логіка: посіб. / М. Г. Тофтул – К. : Академія, 2002. – 368 с.
18. Філософія. Курс лекцій : навч. посіб. / І. В. Бичко, Ю. В. Осічнюк,  В. Г. Табачковський та ін. – К. : Либідь, 1991. – 456 с.
19. Філософія. Підручник / за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя,   В. К. Рибалка. – Х. : Консум, 2001. – 672 с.
20. Філософія : навч. посіб. / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко. – К.: Вікар, 1998. – 624 с.
21. Хоменко І. В. Логіка – юристам : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. учб. закл. / І. В. Хоменко. –  К. : Четверта хвиля, 1997. – 387 с.

Довідка виконана 23.11.2014. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930