Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

 

В81166
008(075.8)
П 14

Палеха Ю. І. Інформаційна культура : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха, Ю. І. Горбань ; [ред. Н. П. Манойло]. - Київ : Ліра-К, 2020. - 399 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 370-399

 

В81163
01(076)
Ш 63

Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2020. - 174 с. : табл., портр. - Бібліогр.: с. 72-84.

 

 

Г5475
024.8(4)"1939/1945"
Р 49

Ріделл А. Книжкові злодії : про нацистські розкрадання бібліотек Європи та спроби повернути літературну спадщину / Андерс Ріделл ; переклав зі швед. Володимир Криницький ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула#PRO, 2020. - 397, [2] с. : іл. - Бібліогр. у прим. наприкінці розд.

 

В81162
025.2(075.8)
П 14

Палеха Ю. І. Бібліотечне фондознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; за ред. Ю. І. Палехи ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2020. - 275 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 209-215.

 

В81165
025.4(075.8)
Ш 25

Шаравара Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Т. О. Шаравара ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознав. - Київ : Ліра-К, 2020. - 255 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-255.

 

Д4294-1
025.45
Р 65

Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою класифікацією : у 2 т. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова"; підгот. тексту В. М. Муравйова [та ін.] ; голов. ред. М. І. Сенченко. - Київ : Кн. палата України, 2020. - Т. 1 : Скорочені допоміжні та основні таблиці (станом на 2011 рік). - 2020. - 259 с.
- Т. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. - 2020. - 185 с.


027(477.72)
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.
Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради  / КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : ХОУНБГ, 2020. - 118 арк. : фот., табл.


В53468-18
027.021(47+57)(06)
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / вступ. ст. А. С. Онищенко ; НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; [междунар. редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др.]. - Киев : НБУВ, 2020. -Вип. 18. - 292 с.

 

Г5438
027.54(477)
Р 36

Релігійні газети України 1989-2004 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : дослідження, каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець]. - Київ : НБУВ, 2020. - 322, [5] с. : іл..

 

Г5447
027.54(477)
Ц 56

Ціборовська-Римарович І. О. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознавче дослідження, попримірниковий опис / Ірина Ціборовська-Римарович ; [наук. ред. Н. П. Бондар ; фот. О.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгозн. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. - 128 с.

 

ПА565-57
027.54(477)(06)
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 1998 - .
- Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій / за заг. ред. В. Горового ; [ред.-пер. М. Кушнарьова]. - 2020. - 364, [1] с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект / за заг. ред. В. Горового ; [ред.-пер. М. Кушнарьова]. - 2020. - 488, [1] с. : рис., табл. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Вип. 59 : Слов'янські обрії : матеріали міжнар. наук. конф. "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, 24 трав. 2019 р.) / [наук. ред. О. Онищенко ; ред.-пер. М. Кушнарьова]. - 2020. - 354, [1] с. : рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Вип. 60 / [відп. ред. С. Закірова ; ред.-пер. М. Кушнарьова]. - 2020. - 346, [1] с. : рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст..

 

Г5443-1
027.54(477)(091)(035)
І 90

Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / [відп. ред.: Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгозн.; [наук. ред. Г. І. Ковальчук]. - Київ : НБУВ, 2020. - Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва. - 298, [1] с. : іл. - Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці ст.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031