Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Михайло Володимирович Яновський – визначний фахівець у галузі міжнародного права

Михайло Володимирович Яновський – визначний фахівець у галузі міжнародного права

Михайло Володимирович Яновський – визначний фахівець у галузі міжнародного права

«Процес формування принципу роззброєння буде,
очевидно, йти до тих пір,
поки держави не підпишуть договір
про загальне і повне роззброєння
під суворим міжнародним контролем».
М. В. Яновський

Михайло Володимирович Яновський, професор, доктор юридичних наук, народився 9 червня 1923 р. у м. Красноярську (РФ).

У 1948 р. закінчив Харківський юридичний інститут і здобув спеціальність юриста. З 1948 до 1951 року навчався в аспірантурі, після закінчення якої був направлений на викладацьку роботу в Ташкентський юридичний інститут.

Працюючи в інституті, захистив кандидатську дисертацію «Боротьба СРСР за справедливе рішення територіальних питань у період і після Другої світової війни» (1954 р.), а у 1971 р. – докторську дисертацію «Генеральна Асамблея ООН та прогресивний розвиток міжнародного права». З 1951 до 1955 року – старший викладач, виконуючий обов’язки доцента кафедри державного права Ташкентського юридичного інституту. У 1955 р. був призначений на посаду доцента юридичного факультету Середньоазіатського державного університету (м. Ташкент). Певний час (1959 р.) працював старшим науковим співробітником Інституту філософії та права Академії наук Узбецької РСР.

Від 1962 р. Михайло Володимирович працював на посаді доцента, згодом – виконуючим обов’язки професора кафедри державно-правових дисциплін Кишинівського державного університету. У 1969-1970 рр. – завідуючий сектором держави і права відділу філософії і права Академії наук Молдавської РСР.

У 1973 р. повернувся до рідного Харківського юридичного інституту. З квітня 1977 р. в інституті відбулася реорганізація, у результаті якої була створена кафедра міжнародного права і державного права буржуазних країн, яку з 1977 р. до 1993 р. очолював доктор юридичних наук, професор М. В. Яновський.

Наукові роботи М. В. Яновського надруковані українською, російською, молдавською, узбецькою, англійською, португальською, німецькою, болгарською мовами. Він брав участь у трьох конференціях Асоціації міжнародного права в Гамбурзі (1960 р.), Брюсселі (1962 р.), Хельсінкі (1966 р.) та симпозіумі у Брюсселі (юристи-демократи) у 1985 р.

М. В. Яновський був одним з тих, хто стояв у витоків створення Академії наук Молдавії. На запрошення професор читав лекції з міжнародного права у Київському, Донецькому та Удмуртському державних університетах.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень М. В. Яновського були питання міжнародного права: конституційні основи міжнародної правосуб’єктності СРСР,  Генеральна Асамблея ООН (міжнародно-правові питання), механізм перемовин про роззброєння, мирні засоби вирішення міжнародних спорів тощо.

Впродовж вісімнадцяти років Михайло Володимирович був членом редколегії «Радянського щорічника міжнародного права» (з 1963 р.), а також обирався членом виконкому Радянської асоціації міжнародного права. У 1974-1981 роках М. В. Яновський входив до спеціалізованої Ради із захисту докторських дисертацій факультету міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Під керівництвом професора Михайла Володимировича Яновського було підготовлено вісім кандидатів юридичних наук. Серед них – М. В. Буроменський, який захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм переговорів про роззброєння (міжнародно-правові аспекти)» і залишився на викладацькій роботі поруч зі своїм науковим керівником (1981 р.). За роки плідної праці вони продовжили розвивати Харківську школу міжнародного права, до якої свого часу входили такі видатні науковці, як В. М. Корецький, I. I. Лукашук та В. С. Семенов.

М. В. Яновський опублікував понад 125 наукових праць. Серед основних: монографія «Генеральна Асамблея ООН (міжнародно-правові питання)» (1971 р.), (ян8) яка присвячена одній з найважливіших проблем сучасної науки міжнародного права – ролі міжнародних організацій у розвитку міжнародного права. Іншими визначальними роботами є «Міжнародна правосуб'єктність» (1971 р., у співавторстві), «Політична система СРСР» (англ. мовою, 1973 р., у співавторстві) тощо. М. В. Яновський був одним з авторів підручника «Міжнародне право» (1982 р.), перекладеного на декілька мов світу.

 Учений був членом Радянської асоціації міжнародного права, його статті друкувалися в періодичних виданнях та наукових збірках: «Известия вузов. Правоведение», «Советское государство и право», «Проблемы социалистической законности». Він брав активну участь у науковому процесі, рецензував праці з питань міжнародного права, даючи об’єктивну оцінку (рецензію) іншим дослідникам.

Михайло Володимирович Яновський був людиною найвищої ерудиції, тонким знавцем міжнародного права і прекрасним педагогом.

Помер М. В. Яновський 18 серпня 1993 р.

Твори М. В. Яновського, які є у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара та література про нього:

  1. Яновський М. В. О конституционных основах международной правосубъектности Советских союзних республик / М. В. Яновский, А. А. Попов. – С. 40-48 // Проблемы социалистической законности : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т; ред. В. Я. Таций. – Х. : Вища шк., 1976 – Вып. 11. – 1983. – 134 с.
  2. Яновский М. В. Первые советские конституции и международная правосубъектность советских суверенных республик / М. В. Яновский. – С. 48-55 // Проблемы социалистической законности : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т; ред. В. Я. Таций. – Х. : Вища шк., 1976 – Вып. 15. – 1985. – 153 с.
  3. Яновский М. В. // Советское государство и право. – 1977. – № 4. – С. 154-155. – Рец. на книгу: Лукашук И. И. Международно-правовое регулирование международных отношений / И. И. Лукашук. – М. : Междунар. отношения, 1975. – 176 c.
  4. Яновский М. В. // Советский ежегодник международного права / Редкол.: Е. Т. Усенко (гл. ред.) и др. – М. : Наука, 1958-1979. – 1980. – С. 310-312. – Рец. на книгу: Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. – М. : Наука, 1977. – 112 с.
  5. Сташис В. В. Яновський Михайло Володимирович / В. В. Сташис. – С. 212. // Юридична енциклопедія [Текст] : [в 6 т.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 1998-2004. – Т. 4 : Н-П. – 2002. – 717, [3] с. : ілюстр.

Календар подій

      1
2345678
910 11 12131415
16 171819202122
23242526272829
30