Міжнародний захист прав людини в системі ООН

Міжнародний захист прав людини в системі ООН

 1. Асірян С. Р. Спеціальні процедури та інші механізми Ради ООН із прав людини / С. Р. Асірян // Право і суспільство. – 2018. – № 6. – С. 229-234. 
 2. Бузницкий Ю. В. Судебная защита беженцев и лиц, прибывших в Украину в поисках убежища : практ. рек. / Ю. В. Бузницкий, П. Г. Бурлака, С. В. Рубанов. – К. : Леся, 2000. – 120 c.
 3. Гончарова Ю. Від рівних прав до рівних можливостей / Ю. Гончарова // Юридичний вісник. – 2017. – № 1. – С. 39-44.
 4. Документы ООН о детях, женщинах и образовании: (сб. документов). – М. : Журн. "Нар. образование", 1995. – 112 c.
 5. Кесада Татаринова В. Л. Питання захисту трудових інтересів осіб з обмеженими можливостями в актах ООН / Татаринова В. Л. Кесада // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 117-120.
 6. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – К. : Укр. правнича Фундацiя, 1995. – 24 с.
 7. Кондратенко В. М. Міжнародні стандарти у сфері державного забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю / В. М. Кондратенко // Альманах міжнародного права. – 2017. – № 15. – С. 51-57.
 8. Милоненко Ю. В. Реалізація положень Конвенції ООН у сфері публічного адміністрування про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) в Україні / Ю. В. Милоненко // Молодий вчений. – 2018. – № 4 ч. 1. – С. 74-76.
 9. Міжнародна хартія прав людини: зб. док. / Укр. асоц. сприяння ООН; упоряд., прим. А. Д.  Плюшка, відп. ред., вступ. сл. А. М. Шлепакова. – К. : Наук. думка, 1991. – 52 с.
 10. Міжнародне законодавство у сфері прав дитини / Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; ред. О. Трощинська, іл. Є. Гапчинська. – К. : Версо-04, 2006. – 170 с.
 11. Николайко И. В. Права человека и система ООН / И. В. Николайко. – К. : Наукова думка, 1991. – 165 c.
 12. Ножняк О. М. Комісія ООН з прав людини та її інституційно-правова реорганізація у Раду з прав людини / О. М. Ножняк // Молодий вчений. – 2017. – № 11 ч. 6. – С. 962-965.
 13. Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми: комментарий / изд. Организации Объединенных Наций; предисл. Н. Пиллэй. – Нью-Йорк ; Женева : [б. и.], 2010. – 255 с.
 14. Сорока І. Права шукачів притулку в практиці УВКБ ООН / І. Сорока // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 9. – С. 294-300.
 15. Степаненко К. В. Конвенційний механізм міжнародного захисту прав людини в системі ООН / К. В. Степаненко // Альманах міжнародного права. – 2018. – № 19. – С. 105-113.
 16. Токунова А. Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни / А. Токунова // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 12. – С. 125-129.
 17. Фединяк Г. С. Вплив деяких рішень ООН на розвиток норм права України, що регулюють трудові відносини з іноземним елементом / Г. С. Фединяк // Держава і право. Сер. Юридичні науки. – 2019. – № 85. – С. 211-218.

Довідка виконана 18.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031