Музика українського бароко

Музика українського бароко

1. Барвінський В. Музика // Історія української культури : побут, письменство, мистецтво, театр, музика / за заг. ред. І. П.  Крип'якевича. – К. : Либідь, 2002.  – С. 621-648.
2. Бароко. Портрет доби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - №7/8. -  С. 6-28 (вкладка).
3. Барокко в славянских культурах. - М. : Наука, 1982. - 350 c.
4. Бокань В.А. Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : МАУП, 2000. - 136 с.
5. Булгак О.В. Мислитель українського бароко : Цього року виповнюється 430 років від дня народження Касіяна Саковича (1578-1647) / О. В. Булгак // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - №1. -  С. 97-106.
6. Гаврюшенко О. А. Українська культура у другій половині XVII–XVIII ст. // Гаврюшенко О. А. Історія культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Гаврюшенко. – К. : Кондор, 2004. - С. 616-657.
7. Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. Геник-Березовська. – К. : Гелікон, 2000. – 368с.
8. Герасимова-Персидська Н. О. Хоровий концерт на Україні в XVII-XVIII ст. / Н. О. Герасимова-Персидська. – К. : Україна, 1978. – 179 c.
9. Доба бароко та її особливості в Україні // Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф. – К.: Вища школа, 1999. – С.125-145.
10. Жартівливі пісні : родинно-побутові / упоряд. О. І. Дей, М. Г. Марченко, А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967. – 800 с.
11. Заєць В. Маленькі історії про великі трагедії (М. Березовський, А. Ведель) / В. Заєць // Культура і життя. – 2000. - №3. – С. 4.
12. Іванов В. Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / В. Іванов // Українська культура. – 2008. – №7. – С. 33-35.
13. Ісіченко І. Бароко – мистецький стиль і літературна доба / І. Ісіченко // Дивослово. - 2010. - №10. -  С. 27-34.
14. Історія української культури : у 5-ти томах / Редкол.: Смолій В.А. (голов. ред.), Попович М.В., Спас П.М. та ін. - К.: Наукова думка, 2003. - Т.3. Українська культура другої половини XVII – XVIII століть. – 1245 с.
15. Історія української культури: у 15 зшитках / під. заг. ред.. І.П. Крип’якевича. – Факс. відтворення вид. І. Тиктора 1936-1937 рр. – К.: Обереги, 1993. – 15 зшиток: Театр. Музика. – 719 с.
16. Історія української музики в 6-ти томах. - К. : Наук. думка, 1989. – Т.1. Від найдавніших часів до середини 19 ст. – 446 с.
17. Історія українського мистецтва в 6-ти томах. – К. : Укр. рад. енциклопедія АН УРСР, 1968. – Т. 3. Мистецтво другої половини 17-18 ст.  – 439 с.
18. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 575 с.
19. Котляревський І. А. Бароко в музиці // Енциклопедія сучасної України / наук. ред. І.М. Блюміна та ін. - К., 2003. – Т. 2. - С. 270-271.
20. Культурне відродження в Україні : історія і сучасність / М. М. Алексієвець, М. М. Більчук. – Л. : СП „Астериск”, 1993. – 220 с.
21. Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Т. Б.  Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.
22. Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М. М. Заковича. –К.: Знання, 2006. - 567 с.
23. Лісецький С. Геніальний Ведель повертається : до 200-річчя від дня народження великого українського композитора / С. Лісецький // Культура і життя. –  2008. – №33. – С. 2 .
24. Майкапар А. Музыка: барокко / А. Майкапар // Искусство. – 2005. – №22. – С. 10-11.
25. Макаров А. М. Світло українського бароко / А. М. Макаров. - К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.
26. Маланюк Є. Доба українського Бароко / Є. Маланюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - №8. -  С. 27-28.
27. Музика бароко // Мистецтво України : енциклопедія : в 5 т. / відп. ред. А. Кудрицький. – К. : Вид-во „Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 1995. – Т.1. – С. 158-160.
28. Насонов Р. Музыкальная культура барокко / Р. Насонов // Искусство. – 1998. – №37. – С. 2-3.
29. Нельговський Ю. П. Українське Мистецтво: вiд найдавнiших часiв до початку ХХ ст. / Ю. П. Нельговський. - К. : Рад. шк., 1976. - 133 c.
30. Новак М. Українське Бароко / М. Новак // Сучасність. - 2006. - №10. -  С. 111-119.
31. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XIV – першої половини XVIII ст. / В. Овсійчук. – К. : Мистецтво. – 1985. – 175 с.
32. Остроумова Н. Барочная увертюра как предмет исследования / Н. Остроумова // Музыкальная академия. – 2006. - №1. – С. 202-203.
33. Пізнє українське бароко // Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К.: «АртЕк», 2001.  – С. 279-284.
34. Погребенник Ф. П. Наша дума, наша пісня : нариси-дослідження. – К. : Муз. Україна, 1991. – 208 c.
35. Степаненко М. Клавір в історії музичної культури України XVI-XVII ст. // Українська музична спащина. – К.: Музична Україна, 1989. – Вип.1. - С. 17-45.
36. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький [та ін.]. – К. : Знання, 2007. - 680 с.
37. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.М. Закович. – К. : Знання, 2000. - 622 с.
38. Українське барокко та європейський контекст / Ред Костюк О.Г., Федорук О.К. та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 254 с.
39. Українське барокко. Матеріали I конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.). – Київ, 1993. – 260 с.
40. Українське музикознавство. — К. : Музична Україна, 1971. - Вип. 6. – 286 с.
41. Ушкалов Л. В. Світ українського барокко : Фiлологiчнi етюди / Л. В. Ушкалов. - Х. : Око, 1994. - 112 с.
42. Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні ХVI-XVIII століть / З. Хижняк // Народне мистецтво. - 2009. - №3/4. - С. 32-40.
43. Чумацькі пісні / упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук, А. І. Іваницький. – К. : Наук. думка, 1976. – 542 c.
44. Шейко В. М. Історія української культури: навч. посіб. / В. М. Шейко. – К.: Знання, 2010. – 271 с.
45. Шкаруба Л. "Искусство неистовое, буйное, неумеренное": художественное мышление барокко / Л. Шкаруба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2010. - №6. -  С. 2-24.
46. Шреєр-Ткаченко О. Я. Історія української музики / О. Я. Шреєр-Ткаченко. – К. : Музична Україна. – 1980. – Ч. 1. – 197 с.
47. Юрченко М. Максим Березовський (огляд біографічних матеріалів) // Українське музикознавство. — К. : Музична Україна, 1984. - Вип. 19. – С.23-36.
48. Юрченко М. Максим Березовський в Італії // Українська музична спащина. – К.: Музична Україна, 1989. – Вип.1. –  С. 67-79.
49. Яремчук А. Диво Артемія Веделя в Києві / А. Яремчук // Українська культура. – 2007. – №10. – С. 18-21.

Довідка виконана 24.03.2013. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930