Нові джерела з питань бухгалтерського обліку

Нові джерела з питань бухгалтерського обліку

1. Атамас П.Й.   Облік у бюджетних установах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім.і А. Нобеля. - 4-те вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 311 с. : табл.
2.  Білова Н. Особливості обліку експортно-імпортних операцій / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - №41. - С. 23-38.
3.  Білова Н. Порядок відображення безпроцентної позики в податковому та бухгалтерському обліку / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - №51. - С. 35-45.
4. Блакита Г.В.  Бухгалтерський облік: практикум : навч. посіб. для студ. навч. закл. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 151 с. : табл.
5. Богданов О.В. Практичний посібник для директора малого підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Богданов, В. А. Романова ; Європ. ун-т, Херсон. філ., Херсон. держ. морський ін-т. - Херсон : ХМД, 2010. - 200 с. : табл.
6.  Бугаєнко А. В. Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України / А. В. Бугаєнко // Економіка та держава. - 2011. - №4. - С. 63-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Волкова І. А.  Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 299, [1] с. : табл.
8.  Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №10. - С. 3-15. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Дондик Н.Я.  Судова бухгалтерія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Я. Дондик, Г. П. Дондик. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 207 с.
10. Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В. М. Жук // Фінанси України. - 2010. - №11. - С. 101-110.
11. Журавель Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я.  Хомина ; М-во освіти  і науки України. - К. : Професіонал, 2009. - 319 с. : рис., табл.
12. Корінько М. Д. Бухгалтерський облік погашення зобов'язань у процедурі ліквідації суб'єкта господарювання / М. Д. Корінько, А. М. Хільченко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №3. - С. 250-255. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Корнійчук Г. Валюта в імпортних операціях: бухгалтерські та податкові правила / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №54. - С. 7-19.
14. Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку / С. Легенчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №10. - С. 23-29.
15.  Литвиненко Л. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі як складова програми економічних реформ / Л. Литвиненко // Казна України. - 2011. - №3. - С. 16-18.
16. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. высш. учеб. завед. / А. В. Лишиленко. - 3-е изд., передел. и доп. - К. : Центр учеб. лит., 2011. - 735 с. : табл.
17. Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. - К. : Каравела, 2011. - 399 с. : рис., табл.
18. Національні стандарти бухгалтерського обліку. Частина 1. П (С) БО 1-25. Основи бухобліку // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №10. - С. 3-25.
19. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Маслак [та ін.] ; М-во освіти  і науки, молоді та спорту України. - К. : Каравела, 2011. - 279 с. : рис., табл.
20. Озеран А. Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу у частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №3. - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
21.  Орлова В. Облік виконання будівельних контрактів / В. Орлова, С. Кафка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №4. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Пархоменко В. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №14. - С. 43-46.
23. Рудешко В.В. Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету / В. В. Руденко // Часопис Київського університету права. - 2010. - №4. - С. 146-150.
24. Свідерський Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №3. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
25.  Свіржський Б. Особливості обліку тари в бюджетних установах / Б. Свіржський // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №41. - С. 50-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
26.  Соціальне забезпечення: роз'яснення та коментарі // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №43. - С. 4-47.
27. Спяк Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах / Г. Спяк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №10. - С. 30-34.
28. Сук Л. Вивчення фінансового обліку у ВНЗ / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №3. - С. 52-55.
29. Сушко Н. Реформа бухгалтерського обліку в державному секторі - крок за кроком / Н. Сушко // Казна України. - 2010. - №6. - С. 10-13.
30. Яценко В. Практичний досвід організації обліку основних засобів у бюджетній установі, яка має структурні підрозділи (на прикладі Херсонської обласної державної насіннєвої інспекції) / В. Яценко, А. Козян // Бухгалтерський облік і аудит  - 2011. - №7. - С. 10-20.

Довідка виконана 06.10.2011 . Виконавець Михайленко О,

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031