Новини оподаткування

Новини оподаткування

1. Алексевич О. Шкіряно-хутрова пільга з ПДВ у сільгосппідприємства-спецрежимника / О. Алексевич // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 28. - С. 15-20.
2. Анісімова Н. Правові передумови формування податкового контролю у сфері виробництва й обігу спирту та алкогольних напоїв в Україні / Н. Анісімова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 111-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Бабіч В. Спільна діяльність: облік та оподаткування / В. Бабіч,  А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 3. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Біла О. Пайова участь у розвитку інфраструктури: алгоритм у відповідях на запитання / О. Біла // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 28. - С. 24-27.
5. Білова Н. Звіт про суми податкових пільг: порядок заповнення та подання  / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 35. - С. 33-44.
6. Блащук Н. І. Реформування місцевого оподаткування в Україні / Н. І. Блащук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 3. - С. 82-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Вінніков О. Зміни в оподаткуванні благодійної діяльності: досягнення і перспективи  / О. Вінніков // Громадянське суспільство. - 2010. - № 3. - С. 24-29.
8. Вінніков О. Реформа оподаткування громадських організацій в Україні: відстань до європейських стандартів / О. Вінніков // Громадянське суспільство. - 2011. - № 1. - С. 10-21 : табл.
9. Давиденко О. Визнання договорів нікчемними: практика застосування Податкового кодексу України / О. Давиденко // Україна Бізнес Ревю. - 2011. - № 14/1. - С. 3.
10. Ігнатов А. Про особливості справляння у 2012 році плати за користування надрами / А. Ігнатов // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 28. - С. 36-38.
11. Ільяшенко С. Податковий і бухгалтерський облік у постійних представництвах нерезидента: аналіз типових практичних ситуацій / С. Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - N 27(21 берез.). - С. 16-22.
12. Кисельова О. Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 3. - С. 40-51. - Бібліогр. наприкінці гл.
13. Кисельова О. Проблемні питання податкового законодавства щодо податку на прибуток / О. Кисельова // Казна України. - 2011. - № 2. - С. 6-12.
14. Кілічава Т. Зразок позовної заяви щодо оскарження податкового повідомлення-рішення  / Т. Кілічава // Юридичний журнал. - 2011. - № 2. -    С. 114-116.
15. Коваленко О. Пільги з прибутку для готельних послуг: кого вони стосуються / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 30. - С. 53-54.
16. Коваленко О. Прибуток від готельних послуг: що виводиться з-під оподаткування / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 30. - С. 54-56.
17. Корнійчук Г. Виплата дивідендів: правила оподаткування / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 29. - С. 52-56.
18. Корнійчук Г. Пільговикам присвячується: нове есе в ПКУшному обліку / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 29. - С. 6-10.
19. Лесько М. ПДВ-облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків / М. Лесько // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 1/2. - С. 33-39.
20. Малий Ф. Загальна система для підприємців: особливості сучасного оподаткування / Ф. Малий // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 27. - С. 6-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Марченко В. Б. Щодо застосування терміна "адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" у Податковому кодексі України /  В. Б. Марченко // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. -   С. 120-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Мороз Ю. Пільговий режим оподаткування для сільськогосподарських виробників (застосування судами норм матеріального права, а саме п.11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" у період 2008-2009 рр.) / Ю. Мороз // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 135-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Новицька Л. Податковий кодекс - про відшкодування податку на додану вартість / Л. Новицька // Казна України. - 2011. - № 2. - С. 21-22.
24. Озеран А. Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу у частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 3. - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Оксененко А. А. Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення впливу податків на соціально-економічний розвиток країни / А. А. Оксененко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 11-17.
26. Омелянович М. ПДВшні пільги для будівельників: новинки від ПКУ     / М. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 33. - С. 26-29.
27. Пам'ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 35. - С. 8-18.
28. Петренко П. Проблемні питання при вирішенні спорів щодо сплати податку на землю залізницею / П. Петренко // Юридичний журнал. - 2011. -  № 2. - С. 74-76.
29. Пісочний С. Облік малоцінки, придбаної засновником / С. Пісочний // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 27. - С. 54-55.
30. Погорєлова О. Основні юридичні гарантії захисту прав платників податків / О. Погорєлова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. -   № 3. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
31. Пузирьова П. В. Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 36-39.
32. Саєнко О. Р. Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі Запорізького регіону) / О. Р. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 202-207
33. Свідерській Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 3. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
34. Скляров Р. В. Вплив податків на якість життя населення / Р. В. Скляров // Формування ринкових відносин в Україні. -  2011. - № 10. - С. 214-217.
35. Скляров Р. В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні / Р. В. Скляров // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 162-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
36. Скрипкіна К. Порядок оподаткування профспілкових виплат  / К. Скрипкіна, Л. Ушакова // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 27. - С. 37-40.
37. Смердов В. Офшори: нові податкові правила / В. Смердов // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 29. - С. 44-45.
38. Смердов В. Робота з фізособами-єдиноподатниками: витратні нюанси / В. Смердов // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 35. -  С. 28-32.
39. Солошенко Л. Транспортне експедирування та ПДВ / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 31. - С. 32-41. - Бібліогр.: с. 32.
40. Тимченко О. М. Міжнародне інформаційне співробітництво як фактор протидії ухиленню від сплати податків / О. М. Тимченко // Фінанси України. - 2011. - № 12. - С. 11-20.
41. Уварова О. Відповідальність контрагента за податкові наслідки / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 27. - С. 41-44.
42. Хлєбнікова І. І. Фіскально-адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування / І. І. Хлєбнікова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 3-8
43. Хомутенко В. Вплив Податкового кодексу України на рівень фінансового забезпечення кредитних спілок / В. Хомутенко, О. Волкова   // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 22-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
44. Чалий І. Застосування виробничого методу амортизації в бухгалтерському та податковому обліку / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 28. - С. 8-14.

Довідка виконана 30.05.2012. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031