Облік малоцінних швидкозношувальних предметів

Облік малоцінних швидкозношувальних предметів

1. Білова Н. Ремонт орендованих малоцінних активів: відображаємо в обліку / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2008. - № 88(3 листоп.). - С. 28, 37-40.
2. Войтенко Т. Прощавай, середньозважена... / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2003. - № 16. –С. 22.
3. Грицька Н. Взаємозв’язаність форм звітності / Н. Грицька // Галицькі контракти. – 2000. - № 10. - С. 38-49.
4. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Івахненков. - 2-ге вид., виправл. . - К. : Знання, 2004. - 349 с.
5. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця ; М-во освіти і науки України, Житомир. інж.-технол. ін-т. - 2-ге вид. переробл. і доповн. - Житомир : Рута, 2002. - 544 с.
6. Коблянська О. Знову про МШП: Бухоблік малоцінних та швидкозношуваних предметів у неприбуткових організаціях / О. Коблянська // Дебет-кредит. - 2002. - № 25. - С. 23-26.
7. Куцик П. Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект / П. Куцик, Р. Шумило // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 1. - С. 18-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: особенности учета : (Тематическая подборка) // Все о бухгалтерском учете. - 2008. - № 108. - С. 6-13.
9. Моссаковський В. Невирішені питання обліку непоточних активів / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 5. - С. 17-28. - Бібліогр. у кінці ст.
10.  Павлюк І. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необробних матеріальних активів, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 2. - С. 20-26.
11. Папінова О. Операції з податковою малооцінкою: бухгалтерсько-податкові питання / О. Папінова // Податки та бухгалтерський облік. - 2009. - № 88. - С. 15-22.
12. Правда М. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних матеріальних активів / М. Правда, О. Кремінь // Дебет-Кредит. – 2001. - № 19.- С. 31-36.
13. Ревич С. "Нова" "стара" малоцінка / С. Ревич // Дебет-кредит. – 2001. - № 10.
14. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. з виконання практ. задач для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; за ред. І. І. Сахарцевої. - К. : Кондор, 2005. - 553 с.
15. Хома С. Особливості обліку забезпечення щодо виведення основних засобів з експлуатації з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності / С. Хома // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 10. - С. 23-27. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Шаповал О. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів / О. Шаповал // Бухгалтерія. - 2001. -  № 30.

Довідка виконана 05.05.2013 . Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30