Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Сільське господарство Особливості вирощування, зберігання та переробки ріпаку

Особливості вирощування, зберігання та переробки ріпаку

Особливості технології вирощування, зберігання та переробки ріпаку

1. Анішин С. Як підготуватися до збирання озимого ріпаку / С.  Анішин // Пропозиція. - 2008.  - № 5. - С. 54-56.
2. Бикін А.В. Вплив водорозчинних комплексних добрив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу / А. В. Бикін, Н. М. Зінченко // Вісник аграрної науки. - 2012.  - № 3. - С. 9-12.
3. Бондаренко В. М. Удосконалення технології вирощування ріпака ярого в умовах зрошення Півдня України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / В. М. Бондаренко ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - 2003. - 16 с.
4. Гортлевский А. А. Озимый рапс / А.А.Гортлевский, В. А. Макеев. - М. : Россельхозиздат, 1983. - 135 с.
5. Гусєв М. Г. Агроекологічна оцінка режимів зрошення ріпаку ярого при вирощуванні в умовах південного Степу України / М. Г. Гусєв // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2008. - Вип. 57.  - С. 102-110.
6. Джура Ю. Ріпак озимий : вирощуємо без форс-мажорів / Ю. Джура // Пропозиція. - 2012.  - № 7. - С. 52-55.
7. Дишлюк С. М. Економічні аспекти виробництва ріпаку як стратегічної культури енергетичного сектору Росії та України / С. М. Дишлюк // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 49-58
8. Кирпа М. Ріпак : особливості обробки та збереження врожаю / М.  Кирпа // Пропозиція. - 2010.  - № 8. - С. 70-73.
9. Ковальчук Г. М. Ріпак озимий - цінна олійна і кормова культура / Г. М. Ковальчук. - К. : Урожай, 1987. - 106 c.
10. Кушнір І. В. Перспективи виробництва та переробки ріпаку в Україні / І. В. Кушнір // Економіка АПК. - 2006. - № 11. - С. 27-30
11. Лаба Ю. Захист сходів ріпаку озимого / Ю. Лаба // Пропозиція. - 2012.  - № 7. - С. 68-70.
12. Лазаревич А.Н. Ефективність використання ріпаку на зелений корм у раціонах молочної худоби / А. Н. Лазаревич // Економіка АПК. - 2012.  - № 9. - С. 15-18.
13. Листопад В. Український ріпак зможе задовольнити апетити Європи. Але з якою вигодою? / В.  Листопад // Пропозиція. - 2008.  - № 9. - С. 46-49.
14. Лихочвар В. Особливості технології вирощування ріпаку / В.  Лихочвар // Пропозиція. - 2008.  - № 7. - С. 90-92.
15. Лихочвар В. Як зменшити ризики вимерзання ріпаку / В. Лихочвар, С. Каленська // Пропозиція. - 2012.  - № 7. - С. 46-48.
16. Лихочвор В. Ріпак - делікатес для слимаків / В.  Лихочвор, Я.  Гойсалюк // Пропозиція. - 2011.  - № 1. - С. 86-88.
17. Лихочвор В. Ярий ріпак - не тільки страхова культура / В.  Лихочвор, І.  Бачинський // Пропозиція. - 2010.  - № 3. - С. 50-53.
18. Лялько В.І. Аерокосмічний контроль посівів озимого ріпаку - сировини для виробництва біодизелю / В. І. Лялько // Вісник Національної Академії Наук України. - 2009.  - № 12. - С. 13-22.
19. Масло В.Р. Енергетична оцінка ріпаку як сировини для виробництва біопалива / В. Р. Масло // Винахідник і раціоналізатор. - 2010.  - № 9/10. - С. 23-26.
20. Моісеєва М. Ріпак : в очікуванні на вирок / М. Моісеєва // Пропозиція. - 2011.  - № 8. - С. 48-51.
21. Насіковський А. Б. Установка для вакуумного сушіння насіння ріпаку / А. Б. Насіковський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 136-140.
22. Поляков О. Не все втрачено, або оцінка перезимівлі озимого ріпаку / О. Поляков, В. Виновець // Пропозиція. - 2012.  - № 3. - С. 76-79.
23. Санін В. Позакореневе підживлення озимого ріпаку / В. Санін, Ю. Санін // Пропозиція. - 2011.  - N 4. - С. 66-67.
24. Танчик С. Особливості вирощування ріпаку озимого / С. Танчик, Л. Центило // Пропозиція. - 2012.  - № 7. - С. 56-58.
25. Утеуш Ю. А. Рапс и сурепица в кормопроизводстве : [монография] / Ю. А. Утеуш ; отв. ред. А. М. Гродзинский. - К. : Наук. думка, 1979. - 227 с.
26. Фокін А. Ріпак : пероноспороз, прихованохоботники та мікродобрива / А.  Фокін // Пропозиція. - 2010.  - № 2. - С. 98-104.
27. Шпаар Д. Уборка и хранение озимого и ярового рапса / Д. Шпаар // Зерно. - 2012.  - № 6. - С. 64-69.

Довідка виконана 17.11.2013. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930