Послуги житлово-комунального господарства

Послуги житлово-комунального господарства

 1. Александрова Г. М. Необхідність та зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні / Г. М. Александрова // Молодий вчений. – 2015. – № 8 ч. 1. – С. 42-45.
 2. Архипенко С. В. Житлово-комунальне господарство як об’єкт обліку. Необхідність та особливості обліку витрат та калькулювання собівартості в сфері ЖКГ / С.В. Архипенко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – № 13 ч. 1. – С. 136-139.
 3. Архипенко С. В. Житлово-комунальне господарство як об’єкт обліку. Необхідність та особливості обліку витрат та калькулювання собівартості в сфері ЖКГ / С. В. Архипенко // Причорноморські економічні студії : наук. журн. – 2017. – № 13 ч. 1. – С. 136-139.
 4. Берлач Г. В. Особливості адміністративно-правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні / Г. В. Берлач // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2016. – № 24. – С. 69-72.
 5. Бутченко О. Комунальна реформа – крок до згуртування співвласників / О. Бутченко // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – № 1(4 січ.). – С. 24-27.
 6. Гайденко С. М. Економетричне моделювання показників функціонування підприємств житлово-комунального господарства / С. М. Гайденко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – № 2 ч. 1. – С. 91-97. 
 7. Гайденко С. М. Побудова алгоритму формування механізму реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / С. М. Гайденко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. Економіка і менеджмент. – 2017. – № 24 ч. 1. – С. 93-96.
 8. Житник Ю. В. Розмежування повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів / Ю. В. Житник // Право і суспільство. – 2018. – № 4 ч. 2. – С. 159-168.
 9. Запатрина И. В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения / И. В. Запатрина. – К. : [б. и.], 2010. – 335 с.
 10. Іванків О. Я. Забезпечення підвищення якості послуг житлово-комунального господарства / О. Я. Іванків // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – № 19. Вип. 2/3. – С. 128-131.
 11. Іваннікова Н. А. Дослідження ресурсного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства / Н. А. Іваннікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – № 3. – С. 154-158.
 12. Кімуржий М. І. Персоніфікація заходів стратегії управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ за видами діяльності / М. І. Кімуржий // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2018. – № 23. Вип. 5. – С. 84-89. 
 13. Комков В. А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений по строит. спец. / В. А. Комков; Н. С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 318 с.
 14. Куц Я. В. Практичні аспекти застосування закордонного досвіду державного управління житлово-комунальним господарством в Україні / Я. В. Куц // Право та державне управління : зб. наук. праць. – 2017. – № 2. – С. 150-155.
 15. Кущ О. Є. Основні моделі управління житлово-комунальним господарством на місцях та їх впровадження в окремих містах України / О. Є. Кущ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2015. – № 35 ч.2 т. 2. – С. 133-136. 
 16. Максименко О. Компетентность и квалификация персонала в сфере управления жильем как залог безопасных и качественных услуг / О. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2019. – № 3. – С. 52-57.
 17. Максименко О. Через "прозорість правил" на ринку ЖКГ до якості послуг / О. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 1. – С. 49-51.
 18. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Моргулець. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 383 с.
 19. Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Н. Г. Салухіна; О. М. Язвінська. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 424 с.
 20. Свистун Л. А. Передумови реалізації в Україні енергоефективних проектів редевелопменту житлової нерухомості / Л. А. Свистун, І. В. Пилипенко // Молодий вчений. – 2017. – № 7 ч. 3. – С. 464-469.
 21. Світлична Т. І. Організаційне забезпечення реалізації інноваційної політики діяльності житлово-комунальних підприємств регіону / Т. І. Світлична // Молодий вчений. – 2016. – № 12 ч. 5. – С. 873-877.
 22. Сербінова К. Х. Вдосконалення системи коригування тарифів підприємств міського господарства / К. Х. Сербінова // Економічні студії. – 2016. – № 4. – С. 81-85.
 23. Сироватка С. О. Засоби впливу держави на раціоналізацію поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг / С. О. Сироватка // Молодий вчений. – 2016. – № 5 ч. 3. – С. 455-459.
 24. Твердь О. В. Проблеми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство та шляхи їх подолання / О. В. Твердь // Молодий вчений. – 2017. – № 3 Ч. 5. – С. 855-859.
 25. Україна. Закони. Закон України «Про житлово-комунальні послуги": за станом на 19 лют. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 2015. – 30 с.
 26. Череп А. В. Автоматизація ОСББ як інструмент управління житлово-комунальним господарством в Україні / А. В. Череп, З. П. Урусова // Інтелект XXI. – 2017. – № 5. – С. 119-123.
 27. Щербініна С. А. Публічно-приватне партнерство як механізм забезпечення енергоефективності житлового сектору України / С. А. Щербініна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – № 24 ч. 3. – С. 136-141.
 28. Яковлєв П. О. Функції державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг / П. О. Яковлєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2015. – № 13 т. 1. – С. 95-97.

Довідка виконана 29.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031