Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Праці Погребенника Ф. П.

Праці Погребенника Ф.П.

Осип Маковей: Жизнь и творчество: Автореф. дис. ... канд. филол, наук. – К., 1960;
Українські матеріали в літературному архіві Національного музею в Празі // Рад. літературознавство. – 1965. – № 4. – С. 84-86;
Юрій Федькович і газета «Буковина» // Рад. літературознавство. – 1966. – № 4. – С. 41-46;
Критика і журналістика // Історія української літератури: У 8 т. – К., 1968. – Т. 5. – С. 33-73;
Василь Стефаник у слов'янських літературах. – К., 1976;
Талант багатогранний, самобутній: (До 100-річчя з дня народж. Гната Хоткевича) // Наука і культура. Україна, 1977. – К., 1978. – С. 540-543;
Василь Стефаник: Семінарій. – К., 1979;
Перекладачі Івана Франка слов'янськими мовами: (Матеріали до бібліогр. слов.) // Укр. літературознавство. – 1979. – Вип. 32. – С 116-129; Вип. 34. – С. 145-150; 1986. – Вип. 46. – С. 107-116;
Тво¬рчество Т. Г. Шевченко в современных межславянских связях украинской литературы // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст: Междунар. наук. конф.: Тез. докл. и сообщ., Киев, 28 мая-1 июия 1979 г. – К., 1979. – С. 98-199. – У співавт.;
Творчество В. Стефаника в связях украинской литературы с другими славянскими литературами: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – К., 1980;
Виставка «Стефаникіана»: Кат. вист. – Л., 1982;
«Азбуковник» Богдана Романенчука // Біблл вісн. – 1993. – № 5/6. – С. 46-48;
Антій Синявський та його зв'язки з Галичиною // Укр. іст. жури. – 1993. – № 1/4. – С. 103-115;
Левко Бачинський. – Коломия, 1994;
Рідкісний покажчик українських видань у Відні // Бібл. вісн. – 1994. – № 3. – С. 9-17;
Бібліотека «Українського слова» в Німеччині // Бібл. вісн. – 1995. – № 1. – С. 34-35;
З Україною в серці: Нариси-дослідж. про творчість письм.-прикарпатців у діаспорі. – К., 1995;
Кузеля Зенон; Лепкий Богдан Сильвестрович // УЛЕ. – К., 1995. – Т. 3. – С. 86; С. 161-163;
Про біобібліографічний словник «Українські письменники» // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвідом. наук. конф., 12-14 квіт. 1994 р. – К., 1995. – С. 124-129;
Українські письменники: (Матеріали до біобібліогр. слов.). – К., 1995-1998. – Вип. 1-5. – У співавт.;
Відроджуються духовні цінності: [Про роботу наук.-бібліогр. від. НПБУ] // Культура і життя. – 1996. – З квіт.;
Журнал «Книголюб»: [Про бібліогр. часопис, що виходив протягом 1927-1932 рр. у Празі] // Бібл. вісн. – 1996. – № 2. – С. 22;
Цінна бібліографічн праця про «Кобзар» Тараса Шевченка // Зап. ЛНБ   ім. В. Стефаника. – Л., 1996. – Вип. 5. – С. 173-177;
Богдан Лепкий (1872-1941) - видатний український письменник, історик і критик літератури, громадсько-культурний діяч, педагог: (Кат. вист. з колекції д-ра філол. наук, проф. Ф. Погребенника). – К., 1997;
Деякі думки про [бібліографічне] забезпечення літературної науки в Україні: (На сучас. етапі) // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 5. – С. 5-7;
Іван Франко та його бібліотека // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 23-24;
Лев Бачинський (1872-1930): Біобібліогр. нарис. – К., 1997; Літературознавчий словник-довідник. – К, 1997. – У співавт.;
Навчальний посібник української бібліографії // Вісн. Книжк. палати. – 1999. – № 7. – С. 17-18;
Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака: Літ.-докум. дослідж. з публ. листів. – Снятин, 2000;
Знаменні дати: Календар-2000. – К., 2000. – У співавт.;
Публіцист мислі й серця: Зб. пр. на пошану 80-річчя Р. Олійника-Рахманного. – К, 2000;
Післямова [до покажчика «Літературно-науковий вісник»] // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С, 52-53;
Кордуба Мирон // Буковина. – 2002. – 13 груд.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031