Професійний комунікатор

Професійний комунікатор

1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як  ми  говоримо. – К. : Либідь, 1991. - 256 с.
2. Бабич  Н. Д.  Основи  культури  мовлення. – Львів :  Світ, 1990. - 232 с.
3. Бибик  С. П. та  інш.  Універсальний  довідник-практикум з ділових паперів. - К. : Довіра : УНВЦ “Рідна  мова”, 1997. – 399 с.
4. Ботвина  Н. В.  Міжнародні  культурні  традиції:  мова  та  етика ділового спілкування : навч. посіб. - К. : АтрЕк, 2000. - 190 с.
5. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий  та  науковий  стилі  української мови : навч. посіб. - К. : АртЕк, 1998. - 192 с.
6. Волкотруб  Г. Й.  Практична  стилістика  сучасної  української мови. Використання морфологічних засобів мови : навч. посіб. - К. : ЛДЛ, 1998. - 176 с.
7. Головащук  С. І.  Українське  літературне  слововживання: словник-довідник. - К. : Вища  школа, 1995. - 319 с.
8. Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування :    навч. посіб. - К. : ЕксОб, 2000. – 200 с.
9. Коваль  А. П.  Культура  ділового  мовлення:  писемне  та  усне ділове спілкування. - К. : Вища школа, 1982. - 288 с.
10. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посіб. - К. : Либідь, 1992. - 280 с.
11. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови : зб. вправ і завдань. – Львів : Світ, 1996. - 232 с.
12. Кубрак  О. В.  Етика  ділового  та  повсякденного  спілкування : навч. посіб.  з  етикету  для  студ. – Суми : ТД “Університетська  книга”, 2001. - 208 с.
13. Пазяк  О. М., Кисіль  Г. Г.  Українська  мова  і  культура  мовлення : навч. посіб. – К. : Вища  школа, 1995. - 240 с.
14. Пентилюк М. І. Культура  мови і стилістика : пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. - К. : Вежа, 1994. - 240 с.
15. Пономарів  О. Д.  Культура  слова:  мовностилістичні  поради : навч. посіб. - К. : Либідь, 1999. - 240 с.
16. Пономарів  О. Д.  Стилістика  сучасної  української  мови. - К. : Либідь, 1994. - 248 с.
17. Сагач Г. М. Золото слів : навч. посіб. – К.: Райдуга, 1993. – 367 с.
18. Слово до слова - складається мова. Скарби народної педагогіки. – Х. : Друк, 1999. - 160 с.
19. Чак  Є. Д.  Складні  випадки  правопису  та  слововживання. - К. : А.С.К., 1998. - 272 с.
20. Шевченко  Л. Ю., Різун  В. В.,  Лисенко  Ю. В.  Сучасна  українська мова : довідник. – К. : Либідь, 1993. - 330 с.

Довідка виконана 31.05.2011. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930