Головна Новини Пропагандист українського слова

Пропагандист українського слова

01.11.2023 12:13

2 листопада 2023 року виповнюється 115 років від дня народження українського бібліографа та письменника Івана Захаровича Бойка.

Закінчив літературно-мовний факультет Харківського інституту народної освіти ім. О. Потебні (1931), продовжив навчання в аспірантурі (1931-1933). Одночасно працював редактором у видавництві «Рух» (1931-1932). Публікував власні твори, у т. ч. збірку поезій «Парують землі» (1931), збірки оповідань «Чумчирик» (1931), «Новели зросту» (1932). Займався перекладацькою діяльністю, зокрема, йому належить майстерний переклад на українську мову «Гренади» М. Свєтлова.

Після служби в лавах Червоної армії (1935-1936), перебравшись до Києва, у 1936-1938 рр. працював літературним редактором Державного сільськогосподарського видавництва, надалі – в Бібліотеці АН УРСР (нині - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) консультантом з питань української літератури відділу наукової бібліографії (1938-1941), науковим співробітником підвідділу бібліографічних покажчиків творів видатних діячів науки і літератури радянської України (1941).

Учасник Другої світової війни, зазнав поранень.

Після демобілізації (1946) повернувся до Бібліотеки АН УРСР (у 1965-1988 рр. - ЦНБ АН УРСР), де пропрацював до останніх місяців свого життя на посадах: завідувача сектору комплектування (1946-1949), головного бібліографа-консультанта бібліографічного відділу (1949-1969). Був членом вченої ради бібліотеки (з 1950 р.).

Зробив вагомий внесок у розвиток української літературної бібліографії. Йому належить майже 80 друкованих праць, серед яких - бібліографічні покажчики науково-допоміжного й рекомендаційного характеру, змістовні методичні матеріали, статті, рецензії, відгуки на різні бібліографічні та довідково-літературні видання. Розробляв власні нетрадиційні методи бібліографування літератури, реалізовані, зокрема, у персональних покажчиках, присвячених українським письменникам, серед них «М. П. Кропивницький» (1940), «Павло Тичина» (1951), «Л. І. Глібов» (1952), «Іван Франко» (1954, 1956) та ін.

Помітним є внесок І. Бойка у бібліографічну шевченкіану. Він очолював авторський  колектив ЦНБ АН УРСР з підготовки двотомної бібліографії літератури про життя і творчість Т. Шевченка. З ініціативи і під керівництвом І. Бойка та за його безпосередньою участю створено ґрунтовні покажчики: «Т. Г. Шевченко : бібліографія бібліографії, 1840-1960» (1961), «Т. Г. Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 1939–1959» (тт. 1-2, 1961-1963). Автор низки статей про Т. Шевченка.

Остання праця бібліографа «Українські літературні альманахи і збірники ХІХ - початку ХХ ст.» (1967) увійшла до «золотого фонду» української культури і вважається класичною. Вона є першою спробою зібрати в повному обсязі ці видання. Багато років збирав Іван Захарович українські дореволюційні альманахи і збірники, що відіграли значну роль в розвитку української літератури та й всієї культури XIX  - початку XX ст. і були чи не єдиним місцем (за відсутністю періодичних видань), де могли друкувати свої твори українські письменники. Унікальність цього покажчика полягає ще й в тому, що зміст усіх альманахів і збірників було аналітично розписано: після їх опису йде перелік усіх публікацій, вміщених у них. У газетних і журнальних публікаціях І. Бойко розглядав питання української преси дожовтневого і радянського періодів.

Активно співпрацював з Головною редакцією Української радянської енциклопедії, до першого видання якої написав понад 30 статей літературознавчої і бібліографознавчої тематики.

Особовий фонд І. Бойка зберігається в ЦДАМЛіМ України (ф. 288).

Для більш детального вивчення діяльності І.З. Бойка пропонуємо ознайомитися з такими джерелами:

 1. Бойко І. З. // Українські письменники : біобібліогр. слов. : [в 5 т.].  – Київ, 1965. – Т. 4. – С. 121-122.
 2. Бойко І. З. : бібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж. / вступ. ст., ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка. – Львів, 1968. – 10 с.
 3. Бойко І. З. : некролог // Радянське літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 94.
 4. Бойко Іван Захарович // Українська радянська енциклопедія. –  Київ, 1977. – Т. 1. – С. 508-509.
 5. Бойко Іван Захарович // Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 41-42.
 6. Бородін В. Бойко Іван Захарович / В. Бородін // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 471.
 7. Гуменюк М. П. Бібліографічна діяльність І. З. Бойка // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 25-34.
 8. Заморіна Т. М. Український бібліограф : до 100-річчя від дня народження І. З. Бойка (1908-1970) / Т.М. Заморіна // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2008. – № 4. – С. 59-64. – Бібліогр. у кінці ст.
 9. Королевич Н.Ф. Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970) : біобібліогр. нарис / НПБУ. – Київ, 1997. – 28 с.
 10. Королевич Н. Ф. Іван Бойко. // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. – Київ, 1998. – С. 200-218.
 11. Королевич Н. Ф. Герой библиографической романтики // Советская библиография – 1983. – № 3. – С. 47-53.
 12. Сарана Ф. Пам’яті відомого бібліографа // Літературна Україна. – 1970. – 15 трав. – С. 4.
 13. Сарана Ф. К. Пропагандист українського слова // Літературна Україна. – 1965. – 18 жовт.

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 232425
26272829