Радіоекологія

Радіоекологія

1. Биологические эффекты при длительном поступлении радионуклидов / Борисова В.В., Воеводина Т.М., Федорова А.В., Яковлева Н.Г. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 165 с.
2. Войцицький В. М. Радіобіологія / В. М. Войцицький. – К. : Либідь, 1990. – 69 с.
3. Грабовський В. А. Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область) / В. А.  Грабовський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 5. –  С. 70-75.
4. Гродзинский Д. М. Радиобиология растений / Д. М. Гродзинский. – К. : Наук. думка, 1989. -379 с.
5. Гродзинська Г. Макроміцети - біоіндикатор забруднення радіоцезієм лісових екосистем України / Г. Гродзинська // Вісник Національної Академії Наук України. – 2008. – № 9. –  С. 26-37.
6. Гродзінський Д. М. Чорнобиль. У пошуках майбутнього: проблеми радіоекології / Д. М. Гродзінський // Наука і суспільство. – 1989. – № 2. – С.22-25.
7. Гудков Д. Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС / Д. Гудков // Вісник Національної Академії Наук України. – 2008. – № 4. –  С. 44-53.
8. Журавлев В. Ф. Токсикология радиоактивных веществ / В. Ф. Журавлев. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 128 с.
9. Ильенко А. И. Радиоэкология / А. И. Ильенко. – М. : Знание, 1971. – 32 с.
10. Коггл Дж. Биологические эффекты радиации / Дж. Коггл. – М. : Мир, 1986. – 183 с.
11. Корнілович Б. Ю. Деякі аспекти розвитку прикладної радіохімії та радіоекології / Б. Ю. Корнілович // Украинский химический журнал. – 2006. – № 5. – С.3-11.
12. Куликов Н. В. Континентальная радиоэкология: почвенные и пресноводные экосистемы / Н. В. Куликов. – М. : Наука, 1975. – 184с.
13. Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу / Т. Пішеніна // Економіст. – 2011. – № 3. –  С. 43-44.
14. Полікарпов Г. Радіоекологічний відгук Чорного моря на Чорнобильську катастрофу / Г. Полікарпов // Вісник Національної Академії Наук України. – 2008. – № 4. –  С. 29-43.
15. Прістер Б. Проблеми радіаційного захисту населення на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Б. Прістер // Вісник Національної Академії Наук України. - 2011. - № 4. - С. 3-11. 
16. Пустовит Н. А. Задачи по радиоэкологии / Н. А. Пустовит // География. – 1996. – № 17.
17. Радиобиология и радиоэкология сельскохозяйственных животных / ред. Б.Н. Анненков. – М. : Атомиздат, 1973. – 222 с.
18. Радиоэкологическая ситуация озера Езерище (Беларусь) // Гидробиологический журнал. – 1997. – № 4. – С.94-100.
19. Радиоэкологический мониторинг озер Браславской группы в зоне влияния Ингалинской АЭС // Гидробиологический журнал. – 1997. – № 2. – С.88-93.
20. Радиоэкология орошаемого земледелия / Р.М. Алексахин, О.И. Буфатин, В.Г. Маликов и др.; под. ред. Р.М. Алексахина. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 224 с.
21. Радиоэкология почвенных животных / ред. Куриволуцкий Д.А. – М. : Наука, 1985. – 212 с.
22. Современные проблемы радиобиологии. – М. : Атомиздат, 1970. – Т.2: Радиоэкология. – 1971.
23. Тихомиров Ф. А. Лісова радіоекологія: від Киштима до Чорнобиля / Ф. А. Тихомиров // Вісник АН УРСР. – 1991. – № 4. –  С.26-30.

Довідка  виконана 06.06.2011. Виконавець Кисельова А.

Календар подій

    123
4 5 678910
11121314 15 16 17
1819 20 212223 24
2526 27 28293031