Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Реформування бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ

Реформування бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ

Реформування бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ

 1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 311 с. : табл.
 2. Багатиренко О.  Нове у розміщенні на поточних рахунках власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури / О. Багатиренко // Фінансовий контроль. - 2016. - № 2. - С. 46-48.
 3. Бондаренко Н. Річна звітність - 2015: корисні поради бюджетним установам / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 1. - С. 35-40.
 4. Бондаренко Н. Заповнюємо платіжні доручення правильно: майстер-клас для всіх бюджетників / Н. Бондаренко, В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 80. - С. 14-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Бондаренко Н.  Квартальна звітність і нові правила бухобліку: уникаємо помилок / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 39. - С. 19-22.
 6. Бондаренко Н. Кошторис-2016: на шляху від тимчасового до постійного / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 9. - С. 24-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Вальківський В.  Бюджетна установа списує канцтовари: обираємо метод, відображаємо в бухобліку / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік . - 2015. - № 85. - С. 8-9.
 8. Вальківський В. Бюджетні установи звітуватимуть казначейству за оновленими формами звітності / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік . - 2016. – № 19. - С. 42-43.
 9. Вальківський В. Основні засоби в бюджетників: облік вибуття та відображення у звітності / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 45. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Вальківський В. Правила нарахування амортизації на ОЗ бюджетників / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 52. - С. 13-14.
 11. Вальківський В. Сім правил для швидкого нарахування зносу в бюджетній установі / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - № 120. - С. 24-28.
 12. Василенко М. Як бюджетній установі показати в бухобліку земельну ділянку / М. Василенко // Все про бухгалтерський облік  . - 2016. - № 26. - С. 18-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Васильківський В.  Наввипередки з майбутнім: Мінфін знову уточнив бухоблікові правила бюджетних установ / В. Васильківський // Все про бухгалтерський облік . - 2015. - № 83. - С. 16-18.
 14. Волохова І. С. Кошторисне фінансування бюджетних установ : навч. посіб. / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. - О. : Атлант, 2012. - 251 с. : рис., табл.
 15. Гончарук Т.  Оцінка діяльності головного бухгалтера бюджетної установи / Т. Гончарук // Казна України. - 2016. - № 1. - С. 27-30.
 16. Гресь Н.  Добові витрати працівників бюджетних установ в іноземній валюті: колізія норм права / Н. Гресь, К. Недоступ // Юридична Україна. - 2015. - № 7/8. - С. 71-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Дудник В. В. Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу / В. В. Дудник // Молодий вчений. - 2015. - № 5 ч.1. - С. 134-137 : табл.
 18. Єремян О. М. Сучасні підходи щодо нарахування амортизації на основні засоби бюджетних установ / О. М. Єремян, Л. І. Бойко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - № 28 ч.4. - С. 176-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Залізняк А.  Ремонтуємо авто бюджетної установи: документування та облік витрат / А. Залізняк // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 12(4 лют.). - С. 44-45.
 20. Зорій Н. М. Адаптація плану рахунків в бюджетних установах до вимог стандартизації обліку в державному секторі економіки / Н. М. Зорій // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20. вип.2/1. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Коритник Л. Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 4. - С. 18-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Коритник Л. Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 11. - С. 10-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Литвиненко Е. І. Облік зносу нефінансових активів бюджетних установ / Е. І. Литвиненко // Молодий вчений. - 2015. - № 4 ч.1. - С. 101-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Лістрова С. Облікова політика бюджетної установи: вимоги й основні елементи / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік  . - 2016. - № 27(23 берез.). - С. 46-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Лозовська Л. І. Дослідження та удосконалення системи аналізу показників діяльності бюджетних підприємств / Л. І. Лозовська, В. В. Дудник // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20 вип.4. - С. 265-270. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 383 с. : табл.
 27. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Ю. А. Верига [та ін.]. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 590 с. : табл.
 28. Сидоренко Д. Окремі аспекти діяльності з внутрішнього аудиту / Д. Сидоренко // Фінансовий контроль. - 2015. - № 6. - С. 48-51.
 29. Стародубцева Л. Особливості перерахування коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, вищим і підвідомчим установам та організаціям / Л. Стародубцева // Казна України. - 2015. - № 7. - С. 11-13.
 30. Тимченко Л. В. Напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетних установах / Л. В. Тимченко // Молодий вчений. - 2015. - № 6 ч.2. - С. 82-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Ткаченко О. Благодійна допомога у вигляді робіт і послуг: документальне оформлення та облік / О. Ткаченко // Фінансовий контроль. - 2015. - № 1. - С. 32-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Хорунжак Н. М. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки: переваги та недоліки / Н. М. Хорунжак // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20. вип.2/2. - С. 189-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Шара Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва ;. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 438 с. : табл., рис.
 34. Ява В. Оцінка корисності активів: нова облікова процедура / В. Ява // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 72(5 серп.). - С. 25-27.
 35. Ява В.  Секрети обліку транспортно-заготівельних витрат у бюджетників / В. Ява // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 33(8 квіт.). - С. 28-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 36. Ява В.  Списання запасів бюджетної установи: обираємо зручний метод / В. Ява // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 37(22 квіт.). - С. 23-25. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 15.06.2016. Виконавець Федько Т.С.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031