Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова

Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова

1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Артемова ; голов. ред. Т. В. Ковтуненко. - К. : Либідь, 2006. - 424 с.
2. Бондар Л. Славетний український педагог - Микола Іванович Пирогов : (до 195 - річчя від дня народження) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2005. – №9/10. – С. 58-61.
3. Жураковский Г. Е. Из истории просвещения в дореволюционной России / Г. Е. Жураковский. – М. : Педагогика, 1978. – 158 с.
4. Зарецька А. Погляди М. Пирогова на підготовку викладача вищої школи / А. Зарецька // Шлях освіти. – 2003. – №4. – С. 53-55. 
5. Коба Л. А. Педагогічні погляди М. І. Пирогова / Л. А. Коба // Початкова школа. – 1996. – №1. – С.50-51.
6. Коляда Н. Микола Іванович Пирогов і недільні школи / Н. Коляда // Рідна школа. – 2002. – №11. – С. 75-77.
7. Міхно О. П. Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу : (до 200-річчя від дня народження) / О. П. Міхно // Шлях освіти. – 2010. – №4. – С. 32-37.
8. Никольская А. А. Н. И. Пирогов : нравственный человек – цель воспитания / А. А. Никольская // Советская педагогика. – 1990. – №11. – С. 86-90.
9. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова та ін.; під заг. ред. А. М. Бойко ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2004. - 576 с.
10. Пісоцька О. Теоретичні основи та практичні шляхи індивідуалізації й регламентування покарань учнів у педагогічній спадщині М. І. Пирогова / О. Пісоцька // Рідна школа. – 2006. – №11. – С. 27-28.
11. Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : у 2 кн. / Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2000. – Кн. 1. – 307 с.
12. Собчук Г. Микола Пирогов і недільні школи : (До 145-річчя з дня відкриття першої недільної школи в Україні) / Г. Собчук, З. Мартинова, Л. Фоменко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 58-60. 
13. Чорний В. П. Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова / В. П. Чорний. – К. : Т-во “Знання” УРСР, 1990. – 32 с.

Довідка виконана 10.01.2012. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031