Заповідники та заповідна справа в Україні

Заповідники та заповідна справа в Україні

1. Байдіков А. Ю. Природно-заповідний фонд - шлях виховання патріотизму та екологічної культури / А. Ю. Байдіков // Географія. - 2010. - № 7. -  С. 29-30.
2. Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом України : (організац.-правові питання): монографія / В. М. Бевзенко. - Херсон : Айлант, 2005. - 268 с.
3. Борейко В. Е. Этика и менеджмент заповедного дела / В. Е. Борейко. - К. : Логос, 2005. - 327 с.
4. Герасименко Я. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України / Я.  Герасименко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. -  С. 272-280.
5. Герасименко Я. Правова охорона природно-заповідного фонду України / Я. Герасименко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 4. - С. 266-271.
6. Гетьман В. Заповідна справа потребує управління / В. Гетьман // Науковий світ. - 2005. - № 1. - С. 8-9, 30.
7. Гетьман В. На заповідних теренах Побужжя / В.  Гетьман // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 7. -  С. 52-53.
8. Гетьман В. І. Заповідна справа потребує інтеграції в управлінні / В. І. Гетьман // Екологічний Вісник. - 2005. - № 5. -  С. 2-8.
9. Гетьман В. Природний заповідник "Горгани" / В.  Гетьман // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 3. -  С. 38-39.
10. Гетьман В. Природний заповідник "Медобори" / В.  Гетьман // Краєзнавство, географія, туризм. Шкільний світ. - 2009. - № 16. -  С. 12-15.
11. Гетьман В. Природно-заповідна справа і мисливське господарство: компроміс чи взаємовиключення?  / В.  Гетьман // Краєзнавство, географія, туризм. Шкільний світ. - 2008. - № 36. -  С. 10-12.
12. Гетьман В. У степу широкім гарцювала козацька воля (український степовий природний заповідник) / В. Гетьман // Персонал. - 2011. - № 1. -  С. 118-127.
13. Горобчишин В. А. Методика оголошення заказників, пам'яток природи та заповідних урочищ : навч. посіб. / В. С. Горобчишин, О. С. Абдулоєва, А. В. Подобайло. - К. : Геопринт, 2005. - 67 с.
14. Григоренко О. Заповідники Керченського півострова / О.  Григоренко, Н.  Григоренко // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 10. -  С. 46-47.
15. Даниляк О. Роль організаційно-правових механізмів у розвитку державної політики у сфері природно-заповідної справи / О.  Даниляк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 2. -  С. 236-245.
16. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" : за станом на 9 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламент. вид-во, 2005. - 40 с.
17. Заповедники мира / авт. ст. Б. А.  Алексеев [и др.], гл. худож. Т.  Евсеева, фот. А.  Мироненко [и др.], гл. ред. М.  Аксенова. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 184 с.
18. Заповідна справа як галузь науково- практичної діяльності наукові основи природно- заповідної справи // Краєзнавство. Географія. Туризм.  - 2007. - № 21/24. - С. 6-9.
19. Казідуб Н. В. Історична цінність об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Херсона / Н. В. Казідуб // Екологічний вісник Херсонщини. - 2009. - № 10. – С. 9.
20. Ковтун О. М. Законодавство України про охорону природно-заповідного фонду: становлення, сучасний стан, проблеми реформування / О. М. Ковтун // Адвокат. - 2008. - № 2. -  С. 21-24.
21. Коніщук В. В. Фінансово-економічне забезпечення об'єктів природо-заповідного фонду України у збалансованому розвитку / В. В. Коніщук, О. І. Дребот, С. Я. Ольхович // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища. - 2011. - № 1. -  С. 20-23.
22. Кузнєцова О. Ю. Екологічні проблеми малих заповідних територій : (на прикладі Карадазького природного заповідника) / О. Ю. Кузнєцова, Н. А. Сурова // Екологічний Вісник. - 2005. - № 1. -  С. 2-4.
23. Лопатньова І. Флору та фауну - берегти : [завдання природно-заповід. фонду Херсон. обл.] / І.  Лопатньова // Екологічний вісник Херсонщини. - 2008. - № 1. -  С. 5.
24. Матросенко М. Краса й гордість України - Національний заповідник "Хортиця" / М.  Матросенко // Віче. - 2009. - № 4. -  С. 45-46.
25. Нормативно- правові засади організації, охорони та використання територій та об'єктів природно- заповідного фонду України  // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - № 21/24. - С. 10-17.
26. Остроушко О. Рівненський природний заповідник / О. Остроушко // Чумацький шлях. - 2011. - № 2. -  С. 21-22.
27. Правове регулювання заповідної справи в Україні : (спец. зібрання законодав. док.) / упоряд.: Ю. Г.  Масікевич, Я. І. Мовчан, П. М. Цицима. - Чернівці : Книги - XXI, 2007. - 816 с.
28. Природно-заповідний фонд України // Біологія. Шкільний світ. - 2009. - № 3. -  С. 5-15.
29. Сікорський М. Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" / М.  Сікорський // Пам'ять століть. Україна. - 2008. - № 1/2. -  С. 69-119.
30. Сова О. Перлини нашого краю : [біосфер. заповідник "Асканія-Нова" та Чорномор. біосфер. заповідник] / О. Сова // Екологічний вісник Херсонщини. - 2008. - № 3. -  С. 2.
31. Сто великих заповедников и парков / авт.-сост. Н. А.  Юдина. - М. : Вече, 2009. – 411 с.

Довідка виконана 03.10.2011. Виконавець Кисельова А.

Календар подій

   1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930