Робота з дітьми групи ризику

Робота з дітьми групи ризику

 1. Баранова Н. П. Взаємодія психологічної служби ЗНЗ з учасниками навчально-виховного процесу в роботі щодо превентивного виховання  / Н. П. Баранова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 31-36.
 2. Бахадова Е. В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей / Е. В. Бахадова // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 37-50.
 3. Білинська Р. Проблема девіантного батьківства / Р. Білинська, Р. Тур // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 14. – С. 24-27.
 4. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи: записки детского психиатра: кн. для учителя и родителей / М. И. Буянов. – М. : Просвещение, 1988. – 207 c.
 5. Варданян К. Є. Виявлення суїцидальних схильностей особи за її власноручною графікою і малюнками / К. Є. Варданян // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 10. – С. 50-54.
 6. Вашека Т. В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної поведінки у підлітковому віці / Т. В. Вашека // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 64-66.
 7. Волканова В. Робота соціального педагога з "кризовими сім’ями" та дітьми групи "ризику" / В. Волканова // Соціальний педагог. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 1. – С. 10-17.
 8. Дацунова С. Профілактика суїцидальної поведінки у школі: семінар-практикум / С. Дацунова // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 43. – С. 8-13.
 9. Д'ячкова Т. В. Важкі діти – наслідок кризового стану сім'ї / Т. В. Д'ячкова, Т. В. Вечерок. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Айлант. – Вип. 1 / редкол.: В. В. Кузьменко (відп. ред.) та ін. - 1998. - С. 113-118.
 10. Козлов В.В. Психотехпологии измененных состояний сознания. Личностный рост: Методы и техники. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 384 с.
 11. Корнеєва О. Педагогічно занедбані молодші школярі: тренінг профілактики та корекції / О. Корнеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 37. – С. 14-19.
 12. Кулик В. Г. Діти з труднощами у навчанні / В. Г. Кулик // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Айлант. – Вип. 20, ч. 1 / редкол.: Є. С. Барбiна (відп. ред.) та ін. – 2001. – С. 237-241.
 13. Лішунова О. Робота з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги / О. Лішунова // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 6. – С. 20-24.
 14. Місецька А. Діти "групи ризику". Шляхи індивідуального підходу / А. Місецька // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 35/36. – С. 36-40.
 15. Мойсеєнко Н. Учні "групи ризику"/ Н. Мойсеєнко // Відкритий урок. – 2012. – № 2. – С. 10-15.
 16. Молодан М. Сім’я в центрі уваги: співпраця психолога і соціального педагога / М. Молодан // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 18/19. – С. 39-55.
 17. Ніколенко І. О. Профілактична робота з дітьми та підлітками "групи ризику" / І. О. Ніколенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. –№ 2. – С. 27-30
 18. Ніколенко І. О. Суїцидальна поведінка підлітків. Причини та профілактика суїцидів / І. О. Ніколенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 3. – С. 30-36.
 19. Ніколенко І. О. Управління системою роботи з дітьми "групи ризику" / І. О. Ніколенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 4. – С. 9-18.
 20. Паскаль О. Технологічні аспекти підготовки соціальних педагогів до роботи з дітьми груп ризику / О. Паскаль. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 19 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. – Херсон : Олдi-плюс, 2001. – С. 51-57.
 21. Пащенко С. Профілактика агресивності і жорстокості серед молоді / С. Пащенко // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 13. – С. 17-20.
 22. Пилюченко С. Соціалізація дітей-сиріт з особливими потребами / С. Пилюченко, Н. Виноградова // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 21-27.
 23. Полегешко О. Психологія суїциду / О. Полегешко // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 47. – С. 23-30.
 24. Пузиревич К. Загроза суїциду в дитячому середовищі: аналітичні роздуми та психолого-педагогічні поради / К. Пузиревич // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 31/32. – С. 17-23.
 25. Рибалко В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді / В. В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. – С. 42-52.
 26. Романовська Д. Робота з підлітками, схильними до суїциду / Д. Романовська, С. Собкова // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 15. – С. 26-29.
 27. Талан М. "Особливі" діти в школах і вузах / М. Талан // Соціальний захист. – 2008. – № 11. – С. 14-15.
 28. Тараненко Р. К. Особливості реабілітації дітей-інвалідів / Р. К. Тараненко // Логопед. – 2012. – № 1. – С. 32-34.
 29. Холодецька Н. Робота з дітьми групи ризику / Н. Холодецька // Соціальний педагог. Шкільний світ. – 2010. – № 5. – С. 27-56.
 30. Хромова О. Л. Сучасна проблемна сім'я та її типологія / О. Л. Хромова. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Херсон : Айлант, 1998 – Вип. 35 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2003 – С. 362-366.
 31. Шостак Л. Попередження суїциду серед учнів / Л. Шостак // Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 5. – С. 66-78.

Довідка виконана 15.03.2016. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930