Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Державна політика розвитку молодіжних організацій

Державна політика розвитку молодіжних організацій

Державна політика розвитку молодіжних організацій

 1. Біляєв Я. М. Узагальнення світового досвіду державної політики соціальної мобільності молоді / Я. М. Біляєв // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. - 2019. - N т. 30 3. - С. 31-36.
 2. Бусел Ю. Молодіжні субкультури в Україні / Ю. Бусел // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N31/32(серп.) - С. 3-16.
 3. Голуб А. Студентський таран / А. Голуб // Український тиждень. - 2017. - N 29. - С. 26-27.
 4. Грищенко Н. І. Волонтерський рух в сучасній Україні як стратегія розвитку молодіжного лідерства / Н. І. Грищенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2018. - N 2. - С. 73-78.
 5. Заболотна Н. М. Участь громадських організацій молоді з інвалідністю у формуванні та реалізації державної політики / Н. М. Заболотна // Молодий вчений. - 2015. - N 10 ч.2. - С. 233-237.
 6. Збожна О. Всеукраїнські молодіжні товариства "Громади": віхи, програми, мрії / О. Збожна // Науковий світ. - 2011. - N 3. - С. 14-15.
 7. Канавець М. Молодіжний рух і держава: характер суб'єктивно-об'єктних відносин / М. Канавець // Вісник державної служби України. - 2009. - N2. - С. 37-41.
 8. Курляк І. Є. Молодіжні субкультури як соціально-педагогічний феномен у Польщі / І. Є. Курляк // Молодий вчений. - 2017. - N 1 ч.3. - С. 453-460 - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) / В. Кухар // Освіта і управління. - 2011. - N 2/3. - С. 173-179.
 10. Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навч. посіб. / О. В. Лісовець; ред. А .А. Даниленко - К. : Академія, 2011. - 255 с.
 11. Пожидаєв Є. О. Молодіжний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні / Є.О. Пожидаєв // Стратегічні пріоритети. - 2009. - N3. - С. 124-128 - Бібліогр. у кінці ст.
 12. Поріцька О. Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України: молодіжні субкультури / О. Поріцька // Народна творчість та етнографія. - 2010. - N1. - С. 78-83.
 13. Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 – 2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-п
 14. Постанова КМУ "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі"[Електронний ресурс]// Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-п
 15. Савранський Р. С. Методологія класифікації припартійних молодіжних організацій / Р.С. Савранський // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - N 10. - С. 96-99.
 16. Савранський Р. С. Моделі класифікації припартійних молодіжних організацій Європи  / Р.С. Савранський // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - N 9. - С. 113-115.
 17. Савчук Л.С. Молодіжний парламентаризм як інституційна форма участі молоді у процесі прийняття рішень: досвід Європейського Союзу та України / Л.С. Савчук // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2018. - N 2. - С. 17-24.
 18. Степенко М. Неформальні молодіжні рухи / М. Степенко // Історія в школі. - 2009. - № 1/2. - С. 27-29.
 19. Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки"[Електронний ресурс]// Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
 20. Черкашина Т. О. Молодіжні організації як інституціональна форма молодіжних рухів / Т.О. Черкашина // Габітус. - 2017. - N 3. - С. 24-29.
 21. Черкашина Т. О. Норми та правила в повсякденній діяльності молодіжних організацій: експертна оцінка / Т.О. Черкашина // Габітус. - 2017. - N 4. - С. 46-48.

Календар подій

    12 3
4 5 6 7 8 9 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031