Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Розвиток малого бізнесу

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ

1. Балабенко  О. В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб’єктів малого бізнесу / О. В. Балабенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 7. – С. 9-15.
2. Бровко Н. І. Бізнес та підприємництво. Стратегія розвитку та збереження бізнесу / Н. І. Бровко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - № 1. -  С. 55-57.
3. Буряк П. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. для вузів / П. Ю. Буряк. – К. : Професіонал, 2005. - 272 с.
4. Буряк П. Ю. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / П. Ю. Буряк, В. П. Маринець // Фінанси України. - 1999. - № 6. – С.49-54.
5. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. - К. : Знання, КОО, 2001. - 280 с.
6. Вишневський В. П. До питання про ідею єдиного податку / В. П. Вишневський // Фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 11.
7. Вовчук В. Великі ідеї для малого бізнесу / В. Вовчук // Персонал. - 2007. - № 6. -  С. 86-88.
8. Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 194 с.
9. Гура Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Н. О. Гура. - К. : Знання, 2007. - 310 с.
10. Гусакова О. С. Податковий облік : навч. посіб. для вузів. / О. С. Гусакова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.
11. Гусев А. Фискальные альтернативы в налогообложении малого бизнеса / А. Гусев // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 3. - С. 86-92.
12. Дмитренко Н. М. Аналіз стану та тенденції розвитку малих підприємств у Херсонській області / Н. М. Дмитренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 11. -  С. 98-102.
13. Долгоруков Ю. Структура власності підприємства малого бізнесу та її вплив на регіональну економіку / Ю.  Долгоруков, Н.  Редіна, О.  Кужман // Економіка України. - 2006. - № 9. -  С. 34-39.
14. Драган І. Побудова ефективної системи підтримки розвитку малого підприємництва / І. Драган // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 3. -  С. 64-71.
15. Зайцев С. І. Методика визначення оптимальної структури малого бізнесу / С. І. Зайцев, О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 7. -  С. 95-100.
16. Іванов Ю. Б. Проблеми оподаткування суб`єктів малого підприємництва / Ю. Б. Іванов // Фінанси України. - 2002.- № 10.- C.110-120.
17. Іванов Ю. В. Податкова система : підруч¬. / Ю. В. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк   — К. : Атіка, 2006. — 920 с.
18. Квасовський О. Р. Ефективне оподаткування малого бізнесу в умовах ринкової трансформації / О. Р. Квасовський // Регіональна економіка. – 2000. – № 4. – С. 191-198.
19. Лютий І. О. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 31-38.
20. Михайленко С. Альтернативні системи оподаткування малого підприємництва / С. Михайленко, Л. Дейніс // Економіст. – 2008. – № 11. – С. 47-49.
21. Музиченко С. А. Концептуальні напрями вдосконалення системи оподаткування підприємств малого бізнесу / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 12.- С.69-74.
22. Музиченко С. А. Становлення системи оподаткування малого бізнесу в Україні. / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 9.- С.99-107.
23. Омелянович Л. О. Податкова система : навч. посіб. / Л. О. Омелянович. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. - 276 с.
24. Перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні : матеріали міжвуз.-практ. наук. конф. 13-14 берез. 2007 р. / М-во освiти i науки України, Херсон. облдержадмін., Херсон. екон.-прав. ін-т та ін. ; редкол.: В. М. Дарієнко та ін. – Херсон : ХМД, 2007. – 292 с.
25. Похиленко І. С. Поняття та критерії класифікації суб'єктів малого підприємництва / І. С. Похилено // Вісник господарського судочинства. - 2006. - № 2. -  С. 219-227.
26. Похилено І. С. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва / І. С. Похилено // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 2. – С. 136-144.
27. Прутська О. Об'єднання представників малого бізнесу як інститут громадянського суспільства / О. Прутська // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -  С. 66-69.
28. Роговець А. М. Спрощена система оподаткування малого підприємництва / А. М. Роговець // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 24-31.
29. Роль малого і середнього бізнесу в розвитку економіки держави : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2008 р. / М-во освiти i науки України, Херсон. облдержадмін., Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва в Херсон. обл. та ін. ; редкол.: В. М. Дарієнко та ін. - Херсон : ХМД, 2008. - 224 с. - Бібліогр. в кінці ст.
30. Саваріна О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності / О. Саваріна // Право України. - 2005. - № 7. - С. 46-49.
31. Сенькова О. Система формирования стратегических целей развития малого бизнеса / О.  Сенькова, Н. В. Андреев // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - № 1. -  С. 109-112.
32. Стасишен М. Щодо вдосконалення системи діяльності та оподаткування малого підприємства / М. Стасишен // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 48-50.
33. Тимошенко О. В. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу / О. В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 4. - С. 13-17.
34. Ульяницька О. В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. -  С. 65-73.
35. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні / М. Фастовець // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 2. -  С. 38-45.

Довідка виконана 30.09.2012 . Виконавець Михайленко О.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031