Розвиток зеленої економіки в Україні

Розвиток зеленої економіки в Україні

 1. "Довкілля для України", міжнар. екол. форум (2011 ; Київ). Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України": у 2 т. / [відп. ред. Т. В. Тимочко]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2011. - Т. 2 : Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., м. Київ . Перспективи впровадження моделі "зеленої економіки" в Україні : матеріали VII Міжнар. бізнес-форуму, 21 квіт. 2011 р., м. Київ. - 2011. - 483 с. : табл., іл.
 2. "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні: матеріали Міжнар. конф., 24-25 квіт. 2012 р., [м. Київ]. Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості : матеріали бізнес-форуму, 26 квіт. 2012 р., [м. Київ] / відп. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екол. освіти та інформації, 2012. - 434 с. : рис., табл.
 3. Бохан А. В. Міжнародна екологічна дипломатія: політика розвитку і партнерства / А. В. Бохан // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - N 12. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Вареник О. М.  Здоров'язберігаючі технології сфери фізичної культури і спорту в контексті розвитку "зеленої економіки" / О. М. Вареник // Молодий вчений. - 2016. - N 9.1 спец. вип. - С. 12-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Веклич О. О. Наукові результати ініціативи з розрахунку екологічно скоригованих макроекономічних показників розвитку України / О. О. Веклич, М. Ю. Шлапак // Екологічний Вісник. - 2012. - N 6. - С. 9-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Голубка С. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / С. Голубка, Р. Білоскурський // Економіст : Літопис подій. Особливості. Ідеї. Аналітика і дослідження. - 2017. - N 9. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Гук О. В. Взаємозалежність моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки / О. В. Гук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - N 14 ч. 1. - С. 74-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Иншенков Е. Н. Внедрение систем энергоменеджмента - путь к созданию "зеленой" экономики / Е. Н. Иншенков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 7/8. - С. 90-92. - Библиогр. в конце ст.
 9. Карлін М. І. Форми фінансового стимулювання екологічної відповідальності бізнесу, територіальних громад і громадян / М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - N 3. - С. 89-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кваша Т. К. Оцінювання зеленого вектору розвитку сільського господарства / Т. К. Кваша // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 5. - С. 152-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Кумачова А. С. Обгрунтування підходу до формування механізму державної політики розвитку «зеленої» економіки в Україні / А. С. Кумачова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. - 2018. - N т. 29 4. - С. 74-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Медяник Н. В. Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества / Н. В. Медяник, І. С. Штапова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 8. - С. 24-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Мельник Л. Г. Инструменты и ключевые факторы формирования сестейновой ("зеленой") экономики / Л. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - N 4. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. На шляху до зеленого зростання: моніторинг прогресу в Україні / А. Андрусевич [та ін.] ; РАЦ "Сусп-во і довкілля". - Л. : [б. в.], 2014. - 75 с. : діагр., граф.
 15. Нові енергетичні супердержави // Український тиждень. - 2018. - N 12. - С. 33-35 : діагр.
 16. Основні засади впровадження моделі "зеленої" економіки в України: навч. посіб. / Т. П. Галушкіна [и др.] ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ : Ін-т екол. упр. та збаланс. природокористування ; Херсон : Гельветика, 2017. - 153 с. : рис., табл.
 17. Хижнякова Н. О. Вплив міжнародних факторів на прийняття екологічно орієнтованих управлінських рішень в Україні / Н. О. Хижнякова // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - N 19 вип. 2/5. - С. 25-29 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 04.12.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031