3. Дивовижний світ енциклопедій

Що таке енциклопедія? Для сучасної людини - це саме об'ємне довідкове видання, де можна знайти відомості про все (або майже про все). А коли з'явилися перші енциклопедії? Які вони були раніше?
Термін «енциклопедія» виник у Стародавньому світі. Еnkyklos paideia новолат. encyclopaedia (не раніше XVI століття) від др. гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «навчання в повному колі», κύκλος - коло і παιδεία - навчання / пайдейя) - що в перекладі з грецького - «коло знань». Цим терміном називалися всі ті знання, якими має оволодіти вільна людина, вступаючи в життя. Зміст їх складали так звані сім вільних мистецтв: на першому етапі вивчалися граматика, риторика, діалектика, а на другому - арифметика, геометрія, музика й астрономія. Інші знання вважалися практичними відомостями та в область високої науки не входили.
У Середні віки були видання, які є енциклопедіями за змістом. Але вони не називалися терміном «енциклопедія». Цей термін у тому понятті, яким ми користуємося в даний час, з'явився лише в XVII столітті для позначення видань дійсно довідкового характеру. Поняття про універсальні енциклопедії, як про видання, що вміщує відомості про всі області знання, склалося до XVIII століття. У 1728 році в Англії була видана двохтомна «Енциклопедія» Чемберса. Хоча наукової цінності вона не представляла, але стала першим виданням універсальної енциклопедії. Вона ж проклала шлях іншій енциклопедії, яку по праву стали називати Великою енциклопедією. А з'явилася вона у Франції в XVIII столітті.
Про енциклопедії говорять, що вони є записом поглядів і знань свого часу. Кожна енциклопедія - це дзеркало суспільства, яке її створює і часу, коли вона створюється.
Енциклопедією називають також науковий довідковий посібник, що містить огляд наук або дисциплін (переважно у формі словника). У широкому розумінні - збірка наукових відомостей і довідок на різні теми, призначена для широкого кола читачів.
Насправді, мета енциклопедії - «зібрати знання, розсіяні по світу, привести їх у систему, зрозумілу для людей, що нині живуть, і передати тим, хто прийде після нас, з тим, щоб праця попередніх століть не була даремною для століть наступних, і щоб наші нащадки, збагачені знаннями, стали добрішими і щасливішими, і щоб ми не пішли у вічність, не зумівши послужити прийдешнім поколінням». (Дені Дідро).
Енциклопедії діляться на універсальні (напр. «Велика радянська енциклопедія», «Британіка», «Вікіпедія»), галузеві («Математична енциклопедія», «Технічна енциклопедія), регіональні, проблемні, персональні.
Універсальна енциклопедія охоплює все коло знань про світ і людину.
В залежності від підготовки читача, якому енциклопедія адресована, вона не тільки може містити інформацію про якусь певну галузь знання, наприклад, про медицину, філософію, військову справу чи юриспруденцію, але й викладати матеріал більш-менш спеціальною мовою.
Хоча термін «енциклопедія» увійшов до вжитку тільки у XVI столітті, енциклопедичні праці відомі з давніх часів.
У період Середньовіччя на заході Європи склалося декілька видів енциклопедичних праць: зерцала (лат. speculum), компендіуми (compedium), суми (summae), які служили навчальними посібниками для студентів «нижчих» загальноосвітніх факультетів університетів.
До XIII століття всі подібні видання виходили на латині, однак поступово з'являються і глосарії - словники маловживаних слів і виразів.
Великий поштовх енциклопедична культура отримала в епоху Ренесансу в XIV - XVI століттях, в тому числі завдяки винаходу друкарства Іоганом Гутенбергом з'являється термін «енциклопедія» (а також «ціклопедія») в його сучасному значенні.

Універсальна енциклопедія знань / авт.-упоряд. О. В. Зав'язкін ; пер. з рос. І. Г. Данилюка, худож. оформ. О. В. Зарбі-Гальчук. - Донецьк : БАО, 2007. - 736 с.
Ця книжка вміщує інформацію з галузі природничих і гуманітарних наук, літератури, філософії, культури, спорту. Читач познайомиться з дивовижними фактами, дізнається про надзвичайні властивості звичайних речей, стане свідком захопливих подій і фантастичних пригод.
Шаров І. Ф. 100 видатних імен України : сборник биографической информации / І. Ф. Шаров. - К. : Альтернативи, 1999. - 502 с.
Це перший крок до осягнення нашої історії через призму сприйняття життя й діяльності найвидатніших постатей, що прославили своїми подвигами й ділами українську землю. Звісно, однозначно й точно окреслити це коло подвижників цілком конкретним числом неможливо – як кількісно, так і якісно.
Осипов А. Н. Фантастика от "А" до "Я" (Основные понятия и термины) : краткий энциклопед. справ. / А. Н. Осипов. - М. : Дограф, 1999. - 351 c.
Це - своєрідний путівник по "світу" фантастики. Вперше у вітчизняній практиці з'явився компактний довідник, у якому освітлено весь комплекс основних понять, які характеризують жанр фантастики в літературі, мистецтві та прикладних сферах сучасної культури. Тут представлено більше 140 статей, які дають відповідь майже на 300 питань, пов'язаних з фантастикою.
Історія України : універс. ілюстр. довідник / В. К. Губарев ; пер. з рос. Б. М. Губаревої, худож. О. К. Перепелиця. - Донецьк : БАО, 2008. - 576 с.
Історія є однією з найважливіших суспільних наук. Читачам пропонується оригінальний ілюстрований довідник з історії України. Ви познайомитеся з основними історичними термінами й поняттями, біографіями видатних діячів вітчизняної історії, її найважливішими подіями і явищами. Для зручності користування матеріали розташовано в хронологічному порядку.
Все страны мира : энциклопед. справ. / Авт.-сост. Родин И. О., Пименова Т. М. - М. : Вече, 2001. - 559 c.
Цей довідник включає в себе основні відомості з географії, природи, історії, культури, економіки, державного устрою і віросповідання всіх країн світу. За своїм змістом довідник вигідно відрізняється від вузькоспеціальних видань.
Энциклопедия литературных героев : для гуманитарных вузов / Авт. кол.: Абрамова М. А., Алякринский О. А., Бажено ; сост. Стахорский С. В., илл. Корольков В. А. - М. : Аграф, 1999. - 496 c.
Це наукове видання містить інформацію про основних персонажів світової літератури від античності до наших днів. У ЕЛГ відібрані центральні персонажі творів, що відносяться до класики світової літератури. При цьому кожен персонаж є носієм тієї чи іншої літературної традиції і має втілення в інших видах мистецтва.
Кодлюк Я. П. 120 розповідей про письменників : довід. для вчителя почат. кл. / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. - К. : Наш час, 2006. - 203 с.
Довідник знайомить з життєвим і творчим шляхом відомих вітчизняних та зарубіжних поетів і прозаїків, твори яких увійшли до чинних читанок для початкової школи. У ньому наведено цікаві факти, пов'язані особистим життям майстрів слова та основними етапами їхньої письменницької діяльності.
Незвичайна енциклопедія тварин / авт. тексту Уолтерс М., Джонсон Дж.; оформл. Грант С., Френч Л. - К. : Махаон-Україна, 2000. - 256 c.
У цій чудово ілюстрованій енциклопедії докладно розповідається про будову, поведінку та середовище проживання понад тисячі видів тварин – від мікроскопічних червів до гігантських китів. Це сучасне видання містить останні дані про проблеми збереження рідкісних видів, про «рекордсменів» серед тварин, подає цікаві факти і незвичайні порівняння.
Клімов А. А. Із безодні часів : ілюстр. енцикл. для дітей / А. А. Клімов ; ред. Т. М. Ушаньова, пер. Т. М. Матвієнко. - Х. : Ранок : Веста, 2004. - 128 с.
Енциклопедія призначена для дітей 8–12 років і покликана розбудити і розвинути інтерес до історії та культури людства. Розділи книги розповідають про розвиток життя на Землі та походження людини.
Занимательная анатомия, или Что тобой управляет...  / Пер. Викторова И. И. (англ.). - М. : Росмэн, 1995. - 62 c.
Ця книжка допоможе тобі побачити організм людини з центру управління - з МОЗКУ і розповість про всі системи і органи тіла, від серця, легенів і печінки до м'язів і кісток. Ти дізнаєшся, як працює твій організм і які дивні речі вміють робити хірурги - різати, виправляти, пришивати, ремонтувати та замінювати будь-які частини тіла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031